NIEUWS | AgroEnergy levert duurzame warmte in tuinbouwgebied Siberië

Monique Smid · Wednesday 11 July 2018

In het tuinbouwgebied Siberië (Maasbree, Limburg) gaat AgroEnergy warmte leveren aan een cluster van vier tuinders. De warmte wordt vanuit een biomassa-installatie via een, door de tuinders te realiseren, lokaal warmtenet aan de omliggende kassen geleverd.

Bouw installatie en aanleg warmtenet

Naar verwachting wordt er na de zomer gestart met de bouw van de biomassa-installatie. De bouw van de installatie en het aanleggen van het warmtenet nemen ongeveer 9 maanden in beslag. De levering van de warmte uit de biomassaketel staat gepland voor medio 2019. Er is nog geen gebied dekkend warmtenet en -levering georganiseerd met de 4 tuinbouw bedrijven waar de warmte aan geleverd wordt. Maar dit wordt gezien als een mooie eerste stap in die richting. In de toekomst kunnen nieuwe bedrijven en bronnen worden aangesloten op het net.

We zijn er trots op dat 4 tuinders in deze regio overgaan op duurzame warmte. Dat is een mooie stap naar een duurzame en toekomstbestendige glastuinbouw”, aldus Jimmy Wolleswinkel, Accountmanager bij AgroEnergy.

Eerste warmtecluster in de regio

Met dit initiatief voor een biomassa-installatie wordt het eerste warmtecluster in deze regio gerealiseerd. De eigenaren van de installatie zijn TBM Europe B.V. en Kwekerij Gubbels. Voor TBM wordt dit, binnen een jaar tijd, de derde installatie op rij die zij realiseren en zullen exploiteren. Daarnaast is het ook de derde installatie waarbij zij samenwerken met Eneco en AgroEnergy. Dit concept in samenwerking met TBM geeft ook voor andere glastuinbouwgebieden mogelijkheden.

Wilt u meer weten over dit project of de mogelijkheden? Neem contact met ons op via: 088 – 895 45 45 of info@agro-energy.nl.

Deel op

Gerelateerde artikelen