Warmteprojecten

voor de glastuinbouw

Warmte wordt op verschillende manieren opgewekt. Denk hierbij aan geothermie, biomassa, gestookte ketels, restwarmte en gasgestookte installaties. Iedere situatie is uniek en vraagt om een maatoplossing. Hoe kunnen wij je helpen jouw warmteproject te realiseren? Dit doen wij door administratieve ondersteuning, inzet van slimme (computer)systemen om de warmtebron optimaal te benutten en waar nodig risico’s over te nemen.

Vragen? Neem contact met ons op.

Faciliteren

AgroEnergy verzorgt het administratieve proces binnen jouw warmtecluster. Hierbij kun je denken aan facturatie, maar ook aan het incasseren van openstaande posten. Het is vaak tijdrovend om binnen een warmtecluster op de juiste manier om te gaan met de verschillende financiële stromen en te verrekenen op basis van de juiste eenheden. AgroEnergy biedt ontzorging. Tevens creëren we inzicht voor afnemers in hun posities, verbruik en prestaties met de handelsportal EnergyManager.

Optimaliseren

AgroEnergy biedt naast de faciliterende oplossing ook een mogelijkheid tot optimalisatie van de kostprijs voor warmte. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het innovatieve warmtemarktconcept. Het wordt hiermee mogelijk om binnen het cluster optimaal warmte tussen partijen uit te wisselen. AgroEnergy geeft je de mogelijkheid tot realtime inzicht en financiële optimalisatie om zo tot de ideale kostprijs voor warmte te komen. Hierdoor kan warmte vrij en transparant verhandeld worden op dezelfde manier als bij gas- en elektriciteitshandel.

Exploiteren

AgroEnergy vervult een risicodragende rol om onder andere de financierbaarheid van een project te vergroten. Het is van cruciaal belang dat de opbrengst van jouw warmte op de juiste manier tot stand komt. Een deel van het risico kan door AgroEnergy op zich genomen worden door (lange)termijnposities in te nemen, zodat je verzekerd bent van afzet. Met de optimaliserende en faciliterende rol zorgt AgroEnergy daarna voor de inzet van de warmte binnen uw warmtecluster.

warmte foto

Restwarmte & warmtenetten

De glastuinbouw maakt veel gebruik van warmte. Warmte uit de diepe ondergrond. Dit noem je ook wel geothermie bronnen. Via deze bronnen produceren tuinders heel veel warmte. Soms meer dan dat ze zelf nodig hebben. Met deze warmte kunnen duizenden huizen verwarmd worden. Er worden steeds meer warmtenetten aangelegd. Door nieuwe leidingen te maken, kan de restwarmte van de tuinders, maar ook restwarmte uit bijvoorbeeld de haven van Rotterdam naar de huizen getransporteerd worden en kunnen we samen ervoor zorgen dat steeds meer huishouden van het gas gaan.

Restwarmte & warmtenetten

Warmtebedrijf Bergschenhoek

Sinds begin 2018 produceert warmtebedrijf Bergschenhoek warmte uit een aardwarmtebron. AgroEnergy levert deze warmte aan de omliggende tuinbouwbedrijven nabij de bron. Om de inzet van de bron te optimaliseren en om een zo laag mogelijk warmteprijs voor de afnemers te realiseren, wil AgroEnergy een warmtedagmarkt introduceren waar deelnemers op een transparante manier warmte kunnen verhandelen.

De warmtedagmarkt is goed vergelijkbaar met de EPEX. Afnemers en producenten geven dagelijks via een of meerdere biedingen en/of latingen aan wat zij voor deze dag voor warmte willen betalen respectievelijk ontvangen. Waar vraag en aanbod elkaar ontmoeten zal de prijs worden vastgesteld. Deze is van toepassing voor alle geraakte biedingen en latingen. Op deze manier geven de tuinders warmte een eigen marktconforme waarde.

warmte animatie

Warmtelevering Siberië

In het glastuinbouwgebied Siberië komt een houtstookinstallatie te staan die een deel van de glastuinbouwbedrijven in het gebied moet voorzien van warmte. De elektriciteit wordt aan het net geleverd. Tot zover mogelijk garandeert AgroEnergy de producent de warmte af te nemen. Op deze manier wordt het afzetrisico van de producent beperkt en hiermee de financierbaarheid vergroot.

B3-hoek

AgroEnergy ondersteunt haar zusterbedrijf Eneco met Warmte en Koude met administratieve taken rondom de warmtelevering. De tuinders ontvangen namens Eneco een factuur van AgroEnergy. Ook de dealregistratie, incasso en debiteurenbeheer worden door AgroEnergy uitgevoerd. Hiermee kon Eneco zich toespitsen op haar kernactiviteiten en tevens een mooie kostenbesparing realiseren.

De afnemers ervaren een verbetering in de handelingswijze bij het vastleggen van prijzen en in een helder inzicht in hun positie, handelsresultaat en gerealiseerde retourtemperatuur via EnergyManager, de webportal van AgroEnergy.

Meer weten over onze warmteprojecten? Wij helpen je graag verder.

Artikel |AgroEnergy zet in op handelsmarkt warmte voor tuinders

ARTIKEL | Congestie op het net: Dichterbij dan u denkt

ARTIKEL | Verduurzaming: warmte moet een eigen waarde krijgen

Veelgestelde vragen