Nieuwe markten,

nieuwe kansen

Er komen – mede door de verdere verduurzaming van onze energievoorziening – steeds meer energiemarkten waarop je als tuinder actief kunt zijn. Dit biedt kansen, maar brengt ook veel vragen en uitdagingen met zich mee. Hoe profiteer je optimaal van deze nieuwe mogelijkheden? En wanneer kies je voor welke markt?

Vragen?
Onze specialisten helpen je graag verder.

Intradaymarkt: elektriciteit verhandelen op de dag zelf

Tot enkele jaren geleden waren er relatief weinig ‘smaken’ als het ging om de energiemarkten waarop je als teler kon opereren. Ondernemers die elektriciteit wilden terugleveren, maakten met name gebruik van de EPEX-markt. Hierbij doe je circa 24 uur van tevoren een bieding. Veranderde er binnen deze 24 uur nog iets en had een ondernemer onverhoopt méér of minder elektriciteit nodig, dan was hij aangewezen op de onbalans. Niet altijd ideaal: de prijzen op de onbalans worden namelijk op het moment zelf bepaald en zijn daardoor erg grillig.

Inmiddels is er een alternatief: de intradaymarkt. Deze markt biedt telers de kans om gedurende de dag nog extra elektriciteit in te kopen of te verkopen. De prijs kan tot een uur voor levering worden vastgelegd.

intradaymarkt

Noodvermogen: inspelen op groeiende behoefte aan flexibiliteit

Het aantal energiemarkten groeit ook doordat steeds meer elektriciteit wordt opgewekt uit wind en zon. Hierdoor is het voor netbeheerders een steeds grotere uitdaging om het elektriciteitsnet in balans te houden en te voorkomen dat dit overbelast raakt. Als gevolg hiervan neemt de behoefte aan flexibiliteit toe. Tuinders kunnen hier een rol in vervullen, door hun elektrisch vermogen beschikbaar te stellen en bijvoorbeeld op het gewenste moment hun WKK of belichting aan of uit te zetten.

Congestiemanagement: oplossen overbelasting elektriciteitsnet

Ook congestiemanagement kan een interessante manier zijn om als tuinder extra inkomsten te genereren met je beschikbare flexibele vermogen. Doordat steeds meer stroom wordt opgewekt uit zon en wind en de vraag naar elektriciteit groeit, wordt er elektriciteit geproduceerd en gevraagd op plekken waar dat voorheen veel minder het geval was. De elektriciteitsnetten zijn hier nog niet op aangepast, wat soms leidt tot lokale overbelasting.

Kansen benutten

Het toenemende aantal energiemarkten biedt dus nieuwe kansen voor de tuinbouw. Nieuwe kansen om extra inkomsten te genereren. De uitdaging is wel om op het juiste moment op de juiste markt actief te zijn en hier het maximale rendement uit te halen. Voor het menselijk brein is het nauwelijks te doen om de elektriciteitsmarkten continu te volgen en de juiste keuzes te maken. De inzet van slimme, datagedreven oplossingen is daarom een must. AgroEnergy heeft diverse producten in huis, die jou kunnen helpen bij het maken van de juiste keuzes.

Nieuwe energiemarkten kansen

Handelen op de intradaymarkt

AE Iconen

Meedoen aan noodvermogen

Mogelijkheden voor congestie-management

Profiteren van nieuwe energiemarkten? Wij helpen je op weg!