Sleutelrol voor tuinbouw in congestiemanagement

Overbelasting van het elektriciteitsnet wordt een steeds grotere uitdaging voor netbeheerders door de sterke groei van hernieuwbare energie. Netbeheerders zetten daarom steeds meer in op congestiemanagement op zowel regionaal als landelijk niveau. Tuinders kunnen hier een belangrijke rol in vervullen en op die manier extra inkomsten genereren. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op dit gebied, welke kansen zijn er voor u en wat is precies congestiemanagement? We leggen het uit.

Wie levert de elektriciteit als het minder hard waait of minder zonnig is dan voorspeld? Wie levert de elektriciteit als het niet waait of bewolkt is? Door het toenemende aandeel van opwekking uit zon en wind en de stijgende vraag van elektrisch vervoer en elektrisch verwarmen met warmtepompen neemt de behoefte aan flexibiliteit toe. Bovendien wordt er elektriciteit geproduceerd en gevraagd op plekken waar dat voorheen veel minder was. De elektriciteitsnetten zijn nog niet aangepast op deze veranderingen, waardoor er op momenten lokale overbelasting ontstaat. Anders gezegd, het past simpelweg niet door de kabels doordat er teveel vraag of juist teveel productie is.

De onderstaande tabel geeft de sterke groei van hernieuwbare energie goed weer.

Kentallen voor Nederland20152019%
Opgesteld vermogen NL33.134MW39.132MW18,1%
Opgesteld vermogen glastuinbouw3.000MW3.000MW0,0%
Maximale peakbelasting19.240MW18.070MW-6,6%
Gemiddelde peak14.924MW14.500MW-2,8%
Gemiddeld off-peak11.950MW8.500MW-28,9%
Landelijk verbruik118,4TWh121,9TWh3,0%
Netto import8,7TWh0,9TWh-89,7%
Renewable productie13,7TWh21,1TWh54,0%
Conventionele productie96,0TWh99,9TWh4,1%
Aandeel glastuinbouw conv. productie9,6TWh10,5TWh9,4%

Wat is congestiemanagement?

Als vraag en aanbod van elektriciteit niet goed verdeeld is, kunnen sommige delen van het elektriciteitsnet overbelast raken. Dit proberen netbeheerders op te lossen door te schuiven met vraag en aanbod en op die manier pieken af te vlakken. Congestiemanagement noemen we dat.

Unieke positie voor tuinbouw

Tuinders kunnen netbeheerders een helpende hand bieden en een sleutelrol vervullen in dit congestiemanagement. Met hun WKK’s zijn zij namelijk uitermate flexibel en kunnen zij een unieke positie vervullen bij het afvlakken van de pieken op het elektriciteitsnet. Bijvoorbeeld door hun belichting uit te zetten en op die manier minder stroom te verbruiken. Het bieden van de gewenste flexibiliteit kan voor tuinders een extra inkomstenbron vormen.


Regionaal congestiemanagement

Tuinbouwondernemers kunnen op diverse manieren een rol spelen in het congestiemanagement van netbeheerders. Zo hebben netbeheerders al meerdere regionale initiatieven opgezet die kunnen helpen bij het efficiënt oplossen van congesties. In de Zuidplaspolder heeft AgroEnergy bijvoorbeeld afspraken gemaakt met Stedin en Liander, over hoe tuinders kunnen helpen bij congestiemanagement. Telers doen hier mee, wat betekent dat ze hun elektrisch vermogen beschikbaar stellen en op stand-by staan. Op het moment dat de netbeheerders een forse piek in het elektriciteitsverbruik verwachten, zetten de telers hun belichting uit of wordt de WKK juist aangezet. Tuinders ontvangen een vergoeding voor het fungeren als back-up.

Nieuw landelijk platform

Daarnaast zijn de netbeheerders op landelijk niveau een samenwerkingsverband aangegaan om congestie in het elektriciteitsnet op te lossen, Grid Operators Platform for Congestion Solutions (GOPACS). Met dit een platform proberen de Nederlandse netbeheerders samen met de markt congestie te verminderen. AgroEnergy volgt de ontwikkelingen op de voet en kijkt met name naar vragen als: Wat zijn de volumes die verhandeld worden? Wanneer zijn er afroepen en wat levert dat op? Met een aantal bedrijven wordt een plan gemaakt hoe de flexibiliteit in de glastuinbouw ingezet kan worden om lokale netproblemen op te lossen. Wij werken aan systeemoplossingen om klanten hierop te laten aansluiten zodat onze klanten met hun WKK ook mee kunnen helpen om het net te stabiliseren. En zo extra rendement uit hun WKK kunnen halen.

De overbelasting van het net is niet op korte termijn opgelost, congestiemanagement gaat dus zeker in de toekomst een interessante potentiële extra inkomstenbron voor tuinders vormen.


Turbulentie op de energiemarkten: meest gestelde vragen

Turbulentie energiemarkten

Marktvisie | Winterprijzen week-op-week stabiel; middellange termijn prijzen stijgen door

Marktvisie week 42

Even voorstellen: Rob Vellekoop

Rob Vellekoop

Nieuwe spelregels maken markt noodvermogen interessanter

Nieuwe spelregels noodvermogen