ERVARING | EnergieRadar | Corné Houtepen

Het op het juiste moment inkopen van gas en verkopen van elektriciteit is een hele uitdaging; de energiemarkt is immers complex en ondoorzichtig. Corné Houtepen vertelt: “EnergieRadar biedt houvast en stabiliteit binnen de complexe energiemarkt en helpt om de energiekosten zo laag mogelijk te houden.”

Kompas bij in- en verkoop energie

Corné geeft eerlijk toe: inkoop van gas en verkoop van elektriciteit was iets wat hij tot oktober 2016 vooral ‘op gevoel’ deed. Onder de vlag van Kwekerij J. de Groot teelt de tuinder, samen met zijn broer Arthur, bloeiende kamerplanten – met name Spathiphyllum – op een oppervlak van 3,6 hectare.

Als ik het idee had dat zich een gunstig in- of verkoopmoment voordeed, overlegde ik met mijn broer of een collega-teler. Deelden zij mijn gevoel, dan ging ik over tot actie. Maar er lag geen enkele strategie aan ten grondslag. Ik had het idee dat ik bij een lage gasprijs inkocht, maar niemand kon me garanderen dat dat daadwerkelijk zo was. Eigenlijk weet je dat pas na verloop van tijd; wellicht zakt de prijs immers nog verder.

Wake-up call

Op advies van EnergieSpecialist Kees Tetteroo maakt Houtepen sinds 2016 gebruik van EnergieRadar. Deze datagedreven oplossing helpt tuinders bij het gespreid opbouwen van een energiepositie voor de lange termijn. EnergieRadar houdt de energiemarkten continu en nauwlettend in de gaten voor de ondernemer. Is er een geschikt handelsmoment, dan krijgt de tuinder een melding via e-mail. “Voordat ik aan de slag ging met EnergieRadar heb ik samen met Kees onze energiestrategie bepaald. Hierop hebben we EnergieRadar ingericht. Ons doel is om 75 procent van het gas voor de komende jaren vooraf vast te leggen, de rest is daggas. EnergieRadar bepaalt wat een goed moment is om gas vast te leggen, maar ook om een deel van de elektriciteit te verkopen die we opwekken met onze WKK.

“Je weet zeker dat je geen handelsmoment mist; dat geeft rust.”

Wat levert het gebruik van EnergieRadar Houtepen op?

“Ook wij besparen door de inzet van EnergieRadar”, stelt Houtepen. “Het is alleen moeilijk inzichtelijk te maken hoeveel goedkoper we uit zijn. Sowieso zit er nu meer stabiliteit in de in- en verkoop van energie. Voorheen durfde ik vaak geen gas te kopen; ik was altijd bang om te veel te betalen. En kocht ik wél in, dan ging het meestal om grote hoeveelheden in één keer. Dankzij EnergieRadar koop ik meer gespreid in, waardoor ik minder risico loop. Dat wordt versterkt doordat we opereren op basis van een duidelijke strategie. Ook wordt de emotie uitgeschakeld die je als tuinder toch altijd hebt bij een bepaalde prijs. Kortom: EnergieRadar biedt houvast en stabiliteit binnen de complexe energiemarkt en helpt om de energiekosten zo laag mogelijk te houden. Een groot voordeel, aangezien energie een stevige kostenpost is en daarmee zeer bepalend voor het bedrijfsresultaat.”

Houtepen vindt het ook prettig dat hij wekelijks een rapportage ontvangt met daarin de prijsontwikkelingen ten opzichte van zijn strategie.

“Daarnaast krijg ik tweewekelijks een rapport, dat inzicht geeft in hoeveel gas we hebben vastgelegd en hoeveel we volgens onze strategie nog kunnen vastleggen. Kortom: je weet waar je staat.”

Samen optimaliseren

EnergieSpecialist Kees Tetteroo houdt samen met de tuinder de vinger aan de pols. “Ik ga ieder kwartaal bij Corné langs om ‘het net op te halen’”, vertelt Tetteroo. “Dan bespreken we de ontwikkelingen op de energiemarkt en eventuele wijzigingen in het verbruik. Ook evalueren we de afgelopen periode: waarom heeft hij op een bepaald moment wel ingekocht en waarom op het andere moment niet? Op basis hiervan kunnen we de strategie eventueel verder finetunen en optimaliseren.”

Voor Houtepen heeft deze ondersteuning een duidelijke toegevoegde waarde. “Door te sparren met Kees krijg ik meer gevoel bij de materie. Dat is prettig, vooral omdat veel factoren een rol spelen op de energiemarkt en de ontwikkelingen elkaar in sneltreinvaart opvolgen.”

Meer weten over EnergieRadar? Lees meer over hoe u uw energiestrategie kan optimaliseren met EnergieRadar.