MARKTVISIE | Prijzen gedaald dankzij gunstige gasbalans en harde wind

Samenvatting:

  • Aanbodsituatie gas nog steeds riant
  • Prijzen gedaald dankzij gunstige gasbalans en harde wind
  • Komende koudere dagen en uitblijven voorjaar heeft hierdoor nauwelijks effect op de gasprijs
  • EPEX-prijzen dalen door harde wind; komend weekend veel uurprijzen nabij nul verwacht
  • Olie-, steenkool- en emissierechtenprijs volgen de financiële markten in herstel
Gas in eurocent/m3 15 mrt 22 mrt
TTF daggas 42,9 38,4
TTF april ’23 41,8 39,2
TTF jaar ’24 48,5 47,9
TTF jaar ’25 40,6 40,2

 

Elektra in euro/MWh 15 mrt 22 mrt
OTC base april ’23 107,0 99,75
OTC peak ’24 133,0 131,5
OTC base ’24 123,0 122,0
OTC base ’25 113,5 111,2

Prijzen gedaald dankzij gunstige gasbalans en harde wind

Gasbalans blijft relaxt

De kortetermijnprijzen gas werden afgelopen week gedreven door de vraag-aanbod balans. Per saldo blijft deze balans gunstig, want de LNG-aanvoer in West-Europa is zodanig groot dat bij bovengemiddelde temperatuur of harde wind de gasvoorraden alweer vullen. Tegelijk geeft het weerbericht duidelijk kouder weer aan voor volgende week komt in het langetermijn-weerbericht het woord ‘voorjaar’ nog niet voor. De markt is de ene dag wat bezorgd over het weerbericht, de andere dag wat relaxter. Per saldo is de dagprijs gas met 4,5 ct/m3 gedaald afgelopen week. De prijzen voor de opvolgende maanden volgden met 2-3 ct/m3 prijsdaling.

De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel 59% gevuld, in Duitsland zelfs nog voor 62%. Gemiddeld in Europa is de vulling 51%. Sinds gisteren waait het hard in West-Europa en dit blijft zo tot begin volgende week. Hierdoor verbruiken gascentrales weinig gas. De Engels systeembeheerder meldde gisteren dat om 16 uur 56% van de energievraag werd ingevuld door productie uit windmolens en slechts 10% door gascentrales.

Tot einde maand worden nog 10 LNG schepen in Engeland verwacht en 10 in Nederland. RWE meldde eerdere deze week dat de nieuwe LNG-terminal in Brunsbüttel het eerste gas heeft ingevoed op het Duitse gasnet. De export van gas vanuit Nederland naar Duitsland is sinds de ingebruikname van de LNG-terminal in Wilhemshaven overigens al fors verlaagd. De dagprijzen gas liggen in West- en Noord-Europa op een vergelijkbaar niveau, alleen de Engelse prijs lag gisteren ca. 2 ct/m3 lager. Ook de prijzen voor de verdere tijdvakken liggen behoorlijk op lijn, ook met de LNG-prijs in Azië. Een tijdlang was de LNG-prijs niet zo ver omlaag als de TTF prijs, maar vannacht werd daar gas voor mei’23 verhandeld tegen 39 ct/m3.

 

Elektriciteit in Frankrijk: zorg voor de komende winter
Het slechte energienieuws kwam deze week (opnieuw) uit Frankrijk; de stakingen bij de LNG-terminals zijn verlengd tot tenminste 28 maart en de problemen bij de kerncentrales houden aan. Gezien de voorraadsituatie en de harde wind is het effect van de staking gering. Ook het effect van de verminderde nucleaire productiecapaciteit heeft de komende week en de komende maanden weinig effect op de prijs. Het prijsverschil tussen Frankrijk en Nederland is slechts 10 €/MWh voor dagvooruit tot en met 3e kwartaal 23. Maar dat is voor 4e kwartaal heel anders: daar noteert de Franse prijs 125 €/MWh hoger dan de Nederlandse prijs. De Duitse prijs ligt dan ook al behoorlijk hoger dan de Nederlandse prijs, waaruit blijkt dat de Franse zorgen prijsopdrijvend werkt in de rest van Noordwest-Europa.


Onbalans elektriciteit onrustig
De EPEX uurprijzen zijn sinds gisteren duidelijk lager dan in de dagen daarvoor. In het weekend en begin de week was er weinig prijsvariatie met uurprijzen tussen 90 en 150 €/MWh. We zien gisteren en vandaag de uurprijzen met wat minder vraag naar 70 resp. 35 euro/MWh zakken. De duurste uren in de avond blijven rond 140 €/MWh ofwel de prijs die een gascentrale nodig heeft.

De onbalansprijzen zijn al de hele week onrustig en bewegen kortdurend veelal tussen -100 en 300 €/MWh. Ondanks dit was het balanceren blijkbaar niet heel moeilijk want het aantal kwartieren met tweezijdig regelen beleef beperkt tot 4 – 10 kwartieren per dag en Tennet heeft geen noodvermogen hoeven afroepen afgelopen week.

 

Emissierechten, steenkool en olie

De grondstofprijzen werden net als vorige week vooral beïnvloed door de beweging op de financiële markten. Tot en met dit weekend was er onzekerheid in de financiële sector door de problemen bij Amerikaanse banken en bij Credit Suisse. Deze onzekerheid leidde in eerste instantie tot dalende aandelenkoersen en vervolgens tot sterk dalende olieprijzen. Het voorste maandcontract zakte 2e helft vorige week tot 73 $/vat. Sinds begin deze week is sprake van voorzichtig herstel en noteert nu op 76 $/vat. Deze week werd een record olieproductie en -export vanuit de VS gerapporteerd.

De steenkoolprijs (cal’24) zakte ook behoorlijk weg, van 132 naar 125 $/ton, maar ook deze is intussen terug naar 130 $/ton.

De euro/dollar verhouding is nog niet terug; de euro stijgt voorlopig door, momenteel is de verhouding 1,09 $ voor een €.

De emissierechten zijn net als de andere basis-commodities licht opgelopen na de daling van vorige week. EUA’s voor dec23 handelen momenteel rond 89 €/ton. De prijsbewegingen zijn beperkt.

Vooruitblik

Het meest duidelijk voor de komende week zijn de EPEX prijzen: die zullen verder dalen. Momenteel handelt baseload voor komend weekend op 46 €/MWh, dat betekent behoorlijk wat uren rond 0. Baseload voor komende week handelt op 96 €/MWh, dat is gemiddeld slechts 20 €/MWh hoger dan de lage gemiddelde prijs voor vandaag.

Voor de gasprijzen verwachten we redelijk stabiele prijzen. Weliswaar zal de naderende kou het verbruik doen toenemen, maar de harde wind leidt juist tot lager verbruik. En er is qua aanbod geen probleem. Echte daalpotentie is er ook niet gezien het prijsniveau van LNG in Azië. Een prijsrange tussen 38 en 42 ect/m3 voor daggas lijkt waarschijnlijk. Pas als het voorjaar doorbreekt, is weer een daling van meerderen centen/m3 in een week mogelijk. De prijzen voor de tijdvakken in het zomerhalfjaar zullen komende dagen net boven de daggaasprijs blijven, en midden volgende week met hogere gasvraag er wat onder terechtkomen.

De langetermijnprijzen volgen gedempt de kortetermijnprijzen en worden beïnvloed door de prijsbeweging van steenkool en EUA’s. De onzekerheid hierop is afgelopen dagen verminderd, wat kan leiden tot opwaarts prijssentiment

 

Bekijk de marktvisie van vorige keer

 

MARKTVISIE | Record aantal aaneengesloten dagen met negatieve EPEX spot uurprijzen

Record EPEX spot uurprijzen

MARKTVISIE | Hoger prijspeil lokt LNG-schepen naar Europa(pa)

windmolens-afrr-regelvermogen

ARTIKEL | Congestie stelt tuinbouw voor nieuwe uitdagingen, maar biedt ook kansen

Foto Congestie Artikel KAS Web

MARKTVISIE | Verviervoudiging negatieve uurprijzen in april

Termijnprijzen