Klimaatneutraal telen; hoe dit doel te bereiken?

De glastuinbouw staat voor een flinke uitdaging: binnen twintig jaar moeten we met zijn allen de switch naar klimaatneutraal maken. Dit is geen eenvoudige opgave. Het doel is weliswaar helder, maar de weg ernaartoe in de meeste gevallen niet. AgroEnergy helpt tuinders om structuur aan te brengen, de opties voor uw bedrijf helder te krijgen én een concreet stappenplan te formuleren richting een klimaatneutrale toekomst. Zodat de ‘license to produce’ van uw bedrijf ook in de toekomst gegarandeerd blijft. Voor een nieuw artikel in KAS Magazine zijn Directeuren Peter van den Berg en Rien Bot geïnterviewd.

 

‘Groen plan’ van AgroEnergy geeft richting aan transitie op bedrijfsniveau

Dat de glastuinbouw moet verduurzamen, daar is iedereen binnen de sector inmiddels wel van doordrongen. En dit is ook vastgelegd in het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030. Hierin is opgenomen dat in 2030 een forse reductie van de CO2-uitstoot moet zijn gerealiseerd en dat de sector in 2040 volledig klimaatneutraal moet zijn. “Daarnaast neemt de overheid ook steeds meer maatregelen die ervoor zorgen dat de inzet van fossiele energie duurder wordt”, zegt Rien Bot, directeur bij AgroEnergy, “Dat kwam ook duidelijk naar voren tijdens de laatste Prinsjesdag. Hier werd onder meer bekendgemaakt dat de belastingvrijstelling op WKK-gas in stappen wordt afgeschaft. Daarnaast worden de aparte energiebelastingtarieven op gas – waar de glastuinbouw tot nu toe van kon profiteren- stapsgewijs afgeschaft. Ook economisch gezien is verduurzamen dus een must: ga je hier als tuinder niet in mee, dan gaat dit de komende jaren zonder twijfel ten koste van je financieel rendement. Overigens zijn wij als AgroEnergy hier zelf ook volop mee bezig: als bedrijf willen we in 2035 klimaatneutraal zijn.”

Klimaatneutraal werken is volgens Bot een must om als sector een ‘license to produce’ te houden. “Ofwel: om te zorgen dat je als bedrijf überhaupt een toekomst hebt. Want los van de overheidsmaatregelen, neemt ook de maatschappelijke druk om duurzamer te werken verder toe. Daarbij stellen steeds meer afnemers eisen op dit vlak.”

Verschillende uitgangssituaties

Collega-directeur Peter van den Berg ziet in de praktijk dat vrijwel iedere tuinder inmiddels nadenkt over verduurzaming. “Iedereen die toekomstgericht bezig is, weet dat deze uitdaging er ligt”, geeft hij aan. “Alleen de uitgangssituatie is voor elke ondernemer anders. Voor sommigen ligt de oplossing als het ware voor het oprapen, voor anderen is het een echte zoektocht. Met name voor solitaire bedrijven is de uitdaging vaak groot.”

Het verduurzamen van de warmtebehoefte is volgens Bot de grootste klus. Hij ziet wat dit betreft twee belangrijke opties: aansluiten op een warmtenet, dat wordt ‘gevoed’ met bijvoorbeeld aardwarmte en restwarmte van de industrie, of elektrificatie.

Groen plan als leidraad

Het is duidelijk dat er behoorlijk wat op ondernemers afkomt. En dat de aanvliegroute verschilt. De vraag is ook: waar te beginnen en welke stappen te zetten? AgroEnergy wil ondernemers helpen om hier structuur in aan te brengen en een concreet stappenplan op te stellen richting een klimaatneutrale toekomst. “We willen een partner zijn in de verduurzamingstransitie van ondernemers”, stelt Van den Berg. “In dit kader gaan we – op basis van gesprekken met tuinders en onze kennis en ervaring – een zogeheten ‘Groen Plan’ opstellen, als dienst voor onze klanten. In dit plan maken we de transitie van een ondernemer inzichtelijk en verwoorden we deze. Waar staat hij nu en welke stappen zijn nodig om uiterlijk in 2040 te komen tot een klimaatneutrale bedrijfsvoering? Het gaat hierbij ook niet om een eenmalig plan, maar een dynamisch document. Dit wordt continu bijgesteld en bijgewerkt. Gaandeweg leren we immers steeds dingen bij, er zullen nieuwe technieken en verduurzamingsmogelijkheden komen, et cetera. Kortom: we gaan de reis naar klimaatneutraal echt samen aan.”

Hij benadrukt dat de energiespecialisten van AgroEnergy ondernemers vooral willen helpen bij het genereren van inzichten en het – op basis hiervan – nemen van goede beslissingen. “Dit doen we onder meer door te kijken welk effect het installeren van een bepaalde asset of installatie heeft op de CO2-uitstoot en footprint van een ondernemer. Zodat hij weet hoeveel impact dit heeft én wat het effect is op zijn energiekostprijs. Want naast het feit dat we telers willen helpen om te verduurzamen, is ons doel ook nog steeds om zo laag mogelijke energiekosten te realiseren voor de ondernemer.

Nieuw speelveld, ander afwegingskader

De beide directeuren onderstrepen dat de impact van de verduurzamingstransitie groot zal zijn. Van den Berg geeft aan dat de transitie een heel nieuw speelveld binnen de glastuinbouw zal creëren en dat ook het afwegingskader verandert.

Geen tijd te verliezen

Bot en Van den Berg benadrukken dat het cruciaal is dat telers tijdig beginnen met het zetten van verduurzamingsstappen. “We kunnen niet allemaal pas in 2039 gaan bewegen”, zegt Bot. “Dan wordt de druk op regio’s waar warmtenetten beschikbaar zijn wel heel groot, wat ongetwijfeld een prijsopdrijvend effect zal hebben. Daarbij: nu zijn de grondprijzen in de betreffende regio’s wellicht nog te behappen, naar de toekomst toe zullen deze waarschijnlijk voor deze gebieden verder stijgen. En tijdig actie ondernemen is ook belangrijk om te voorkomen dat je als bedrijf economisch hard wordt geraakt door de overheidsmaatregelen die de kosten van fossiele energiebronnen opdrijven. Kortom: er is geen tijd te verliezen. Wij als AgroEnergy helpen, met ons Groen Plan, graag om de koers te bepalen en de juiste stappen te zetten.”

 

Lees het volledige artikel van KAS Magazine

 

MARKTVISIE | Gasmarkt blijft gespannen reageren op ongeplande verstoringen

Gasmarkt

AgroEnergy keert weer onbalanspoolvoordeel uit aan klanten

Onbalanspoolvoordeel

EVEN VOORSTELLEN | Eveline Smit, Senior Account Support

Eveline Smit | Even voorstellen

ARTIKEL | Handelen in elektriciteit: meer opties én meer maatwerk

Handelen