Samen staan we voor een flinke uitdaging. In 2040 wil de glastuinbouw klimaatneutraal zijn en het getekende Convenant Energietransitie Glastuinbouw beschrijft een stellig tussentijds doel voor 2030: Dit lijkt nog ver weg, maar hiervoor dient u nu al stappen te zetten. Heb jij al een stappenplan om bij te dragen aan deze sectordoelstelling?

GroenPlan biedt je een ongeëvenaarde inzage in jouw CO2-reductiestappenplan, waardoor je kunt begrijpen, optimaliseren en communiceren over jouw ecologische voetafdruk. Het kijkt een aantal jaar terug naar de impact van reeds gezette stappen, kijkt vooruit naar de gevolgen van je beoogde stappen en analyseert mogelijke extra investeringen en hun effectiviteit op je CO2-voetafdruk.

Met GroenPlan krijg je:

Volledig inzicht

Ontdek je huidige CO2-voetafdruk en visualiseer de impact van je reeds gemaakte stappen voor CO2-reductie. Wij berekenen niet alleen jouw scope 1, maar ook jouw scope 2 emissies op een transparante manier met gebruik van je verbruiksvolumes.

Geplande Stappen Evaluatie

Begrijp de effectiviteit van jouw geplande CO2-reductiestappen. Wij analyseren hoe jouw uitstoot zal veranderen met de implementatie van elk gepland initiatief, zodat je weet of jouw huidige plannen het beoogde resultaat behalen met oog op de emissiesectordoelstelling.

Vergroenings- mogelijkheden Exploratie

Verken alternatieve vergroeningsmogelijkheden en begrijp hun potentiële impact op jouw CO2-uitstoot. Wij bieden inzichten in nieuwe technologieën en strategieën voor warmte- en elektriciteitsproductie die jouw duurzaamheidsdoelstellingen kunnen versterken.

Scenarioanalyse en Kostenoptimalisatie

Vergelijk verschillende toekomstscenario’s en begrijp hun impact op jouw CO2-voetafdruk en exploitatiekosten per m2. Identificeer de meest kostenefficiënte assetcombinaties voor warmteproductie. Wij bieden inzichten in hoe je jouw exploitatiekosten kunt minimaliseren zonder afbreuk te doen aan jouw duurzaamheidsdoelstellingen.

Wat is het verschil in CO2-voetafdruk?

Scope 1: Dit is de directe CO2-uitstoot die uit jouw eigen schoorsteen komt. Het zijn emissies die ontstaan door het gebruik van gas dat in jouw WKK of ketel gaat voor de productie van elektriciteit en warmte. Het sectorconvenant betreft scope 1 emissies.

Scope 2: Dit is de indirecte CO2-uitstoot door verbruikte warmte, koude of elektriciteit. Is de elektriciteit die je inkoopt bijvoorbeeld groen of grijs? En lever je ook nog elektriciteit terug? Dan heb je een lagere scope 2 uitstoot. Hier kijken bijvoorbeeld stakeholders als financierders of supermarktketens naar.

LED-verlichting

Hoe gaan we te werk?

Samen gebruiken we het GroenPlan om inzicht te geven, te monitoren en bij te sturen. Jouw EnergieSpecialist maakt gebruik van alle beschikbare data en vraagt in gesprek met jou aanvullende informatie op voor een compleet GroenPlan.

Je ontvangt het GroenPlan voor verdere communicatie richting jouw belangrijkste stakeholders. Tijdens de periodieke afspraken met jouw EnergieSpecialist werken we jouw GroenPlan bij en kijken we of je op koers ligt voor het behalen van jouw verduurzamingsdoelstellingen.

1

Scenario 1 beschrijft met welke asset combinatie je de afgelopen jaren warmte en elektriciteit hebt geproduceerd, waarna we uitrekenen hoe jouw uitstoot zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Daarnaast laten we zien wat er met je exploitatiekosten per m2 gebeurt, inclusief fiscale impact, als je op deze voet door gaat tot 2030 en geen verdere verduurzamingsstappen zet.

2

Voor scenario 2 ga je in gesprek met jouw EnergieSpecialist over de verduurzamingsplannen die er zijn en wanneer deze gaan spelen in jouw midden- en lange termijn strategie.

3

Tot slot kun je in scenario 3 zelf een exploratiemogelijkheid toevoegen om de effecten hiervan te zien. Denk hierbij aan het toevoegen van een warmtepomp voor de productie van warmte, of het aanschaffen van GvO’s voor het vergroenen van je elektriciteitsafname.

Neem contact met ons op

Inzicht in jouw scope 1 én scope 2 CO2-uitstoot.

Ontdek het effect van de aangekondigde fiscale maatregelen tot 2030 op jouw exploitatiekosten per m2.

Concludeer of je met je huidige plannen op koers ligt om de CO2-sectordoelstelling in 2030 te behalen of dat het nodig is dat je deze bijstuurt.

Toon je stakeholders een doordacht plan met oog op CO2-reductie richting de toekomst.

In 2035 willen wij klimaatneutraal zijn. Én we willen jou als klant helpen om ook dit doel te bereiken. Door jou – onder de noemer ‘Slim naar klimaatneutraal’-  te ondersteunen bij het opstellen van een GroenPlan, continu nieuwe producten te blijven ontwikkelen én actief te lobbyen.

Het realiseren van de laagste energiekosten voor tuinders, door het aanbieden van slimme en geautomatiseerde oplossingen was lange tijd de missie van AgroEnergy. “En die missie blijft overeind”, benadrukt Peter van den Berg, directeur van AgroEnergy. “Maar we voegen er nu wel een element aan toe, namelijk dat we dit vanaf 2035 in een klimaatneutrale setting doen. Zowel in onze eigen bedrijfsvoering als bij klanten.”

Zoals gezegd: je staat er niet alleen voor. Wij als AgroEnergy willen je gericht en actief helpen om de benodigde transitie te maken. Oftewel: jouw partner zijn in de verduurzamingstransitie. “Waar sta je nu, wat is de stip op de horizon en welke tussenstappen zijn nodig om deze te bereiken? Dit is geen eenmalig plan, maar een dynamisch document, dat continu wordt bijgesteld en bijgewerkt,” alsdus Rien Bot, directeur bij AgroEnergy.