MARKTVISIE | Gasmarkt blijft volatiel

Samenvatting:

  • Nederlandse kerncentrale offline
  • Visie GTS deze week gepresenteerd aan Ministerie
  • Halfvolle opslagcapaciteit einde gaswinter

 

Prijsontwikkeling in de afgelopen 7 dagen: 

Gas in eurocent/m3

21 mrt

28 mrt
TTF daggas 27,0 27,4
TTF april ’24

27,1

27,7
TTF jaar ’25

30,1

31,7

TTF jaar ’26

28,0

29,4

TTF jaar ’27

26,3

27,5

Elektra in euro/MWh 21 mrt 28 mrt
OTC base april ’24

  53,3

  52,7

OTC peak ’25

  84,8

  85,3

OTC base ’25

  77,8

  76,9

OTC base ’26

  70,8

  71,8

GVO Europese Wind 2024

  1,74

  1,38

 

Gasmarkt blijft volatiel

Prijsontwikkelingen gas, elektriciteit en EUA’s

De gasmarkt heeft de volatiliteit die de afgelopen weken merkbaar was, voortgezet gedurende de afgelopen week. Tot en met maandag vertoonde de gasmarkt een consistente opwaartse trend, die echter tot woensdag omsloeg naar een neerwaartse beweging, gevolgd door een hernieuwde stijging. Als we iets uitzoomen blijkt dat de gasmarkt zich sinds eind februari in een stijgende trend vertoond.

In lijn met de gasmarkt volgde de prijs voor emissierechten in de recente periode een vergelijkbare beweging. Deze week werd opnieuw een correlatie waargenomen. De prijs voor emissierechten steeg tot en met maandag, maar daalde gedurende de week. Momenteel fluctueren emissierechten binnen een bereik van 60 en 65 €/ton. Ondanks de stijging blijft tot nog steeds onder het niveau van vorig jaar rond dezelfde tijd, toen de prijs ongeveer 80 €/ton bedroeg.

De gemiddelde EPEX-prijs van de afgelopen week bedroeg ruim 58 €/MWh, aanzienlijk lager dan de 70 €/MWh van de voorgaande week, voornamelijk als gevolg van verminderde windenergieproductie die week. De hoogste EPEX-prijs van de week werd genoteerd op maandag tussen 19:00 en 20:00, met een prijs van 155 €/MWh.

 

Vraag en Aanbod gas & elektriciteit

Vanwege geplande bijvulling zal de Nederlandse kerncentrale Borssele volledig offline zijn van 5 april tot en mei 24 mei. Deze centrale draagt tot nu toe in 2024 bij aan ongeveer 4% van de totale elektriciteitsproductie in Nederland. Omdat de bijvulling plaatsvindt in een periode van toenemende zonne- en windenergie, wordt verwacht dat de impact op de stroomprijzen echter beperkt zal blijven. Dit is mede te danken aan de toenemende productie van zonne- en windenergie, waardoor de vraag naar elektriciteit vanuit conventionele centrales in april en mei gemiddeld een van de laagste perioden van het jaar is in Nederland.

Met de sluiting van het Groningenveld en het stopzetten van de invoer van het Russisch gas staat Nederland voor een uitdaging om voldoende aanbod te garanderen. Momenteel is Nederland voor 75% van zijn gasverbruik afhankelijk van invoer. Gezien de sluiting van het Groningenveld en de afnemende binnenlandse productie zal deze afhankelijkheid in de toekomst nog groter worden.

Gasunie Transport Services (GTS) heeft een visie ontwikkeld die deze week aan het Ministerie van Economische Zaken zal worden gepresenteerd. Deze visie toont aan dat er in de komende twee gasjaren een capaciteitstekort zou kunnen ontstaan als de gasstromen worden onderbroken. Om op de lange termijn garantie te kunnen bieden, blijft het uitbreiden van de LNG-importcapaciteit cruciaal. Momenteel wordt dit gerealiseerd bij Gate en de Duitse terminals. Bovendien is het van belang dat de bestaande LNG-installaties beschikbaar blijven.

Naast mogelijke verstoringen in de gasstromen bestaat er ook de mogelijkheid dat de komende winters kouder zijn dan gemiddeld. Bij een koudere winter zullen de seizoenopslagfaciliteiten na de winter relatief leeg zijn, wat betekent dat er een realistische kans is op onvoldoende capaciteit voor de opvolgende zomer. Bovendien overtreft op dit moment de wereldwijde vraag naar LNG het beschikbaar aanbod.

 

Gasvoorraden Europa en Nederland

De Europese gasvoorraden vertonen een vulgraad van ongeveer 59%, wat maar liefst 18 procentpunten hoger ligt dan het vorige vijfjaarsgemiddelde. De Nederlandse gasvoorraad is gevuld met ruim 53%, wat bijna 15 procentpunten hoger is dan het gemiddelde van 2020-2023 gedurende dezelfde periode van het jaar. Deze gegevens wijzen op sterke niveaus van opslagcapaciteit in Nederland. Naar verwachting zullen de opslagniveaus tegen het einde van de gaswinter boven de 50% liggen, waarbij zelfs niveaus worden overschreden die in de afgelopen 10 jaar zijn geregistreerd.

In de komende weken worden vier LNG-schepen verwacht bij de Nederlandse terminals.

 

Vooruitblik

De weersverwachting voor de komende week in Nederland duidt op een licht wisselvallig patroon, waarbij elke dag enige periodes van regen kunnen voorkomen. Desondanks blijven de temperaturen mild en liggen ze boven het langjarig gemiddelde. Voor week 14 wordt een zonproductie van ongeveer 2,7 GW verwacht, welke naar verwachting zal toenemen tot 2,9 GW in week 15. Wat betreft windenergie wordt in week 14 een vermogen van 4,4 GW voorspeld, gevolgd door 4,1 GW in week 15, wat boven het gebruikelijke seizoensgemiddelde ligt.

 

Lees de vorige marktvisie

MARKTVISIE | Cocktail aan prijsopdrijvende factoren deze week

Cocktail prijsopdrijvende factoren | marktvisie

ARTIKEL | Congestie stelt tuinbouw voor nieuwe uitdagingen, maar biedt ook kansen

Foto Congestie Artikel KAS Web

MARKTVISIE | Onzekerheid door naderend Noors onderhoud

Onzekerheid | marktvisie

MARKTVISIE | Gaswinter voorbij, gasprijzen dalen

Zonnepanelen