Marktvisie | Alle prijzen verder omhoog, WKK sparkspreads recordhoog

Samenvatting:

  • Sterke prijsstijging en extreme prijsbewegingen op kortetermijn prijzen houden aan
  • LNG aanvoer naar Noordwest Europa valt stil
  • APX markt is stabiel hoog; grote prijsverschillen tussen uren, vooral in het weekend
  • Komende week veel zon en wind
Gas in eurocent/m3 21 juli 4 aug
TTF daggas 35,25 40,85
TTF sept ’21 34,80 41,20
TTF jaar ’22 24,70 27,80

 

Elektra in euro/MWh 21 juli    4 aug
OTC base sept ’21 88,90 98,00
OTC peak ’22 79,25 85,00
OTC base ’22 71,00 76,90

Terugblik korte termijn: sterke prijsstijging houdt aan

De korte termijnprijzen zijn afgelopen twee weken opnieuw sterk opgelopen, de dagprijs met 5,5 ct/m3 en de septemberprijs zelfs met 6,5 ct/m3. De belangrijkste oorzaak is de grote vraag naar gas voor de vulling van gasvoorraden in combinatie met schaarse aanvoer. De vulling van de Europese gasvoorraden is in de afgelopen 2 weken met 7% gestegen naar 55%. Deze moet voor de winter 85% zijn, dus met het huidige tempo is dat begin oktober gerealiseerd. In Frankrijk is de vulling het hoogst met 64%, in Duitsland 47% en in Nederland 41%. Op dit moment vindt er Noors onderhoud plaats, en maandag kwam daar onverwachte productie uitval op het Troll veld bij. Dat leidde tot een prijsstijging van ruim 2 ct/m3. De aanvoer vanuit Rusland is stabiel goed. Maar in de afgelopen transportveiling voor leidingen door Oekraïne en Polen heeft Gazprom geen extra capaciteit voor september en Q4 gekocht. Een verhoging van de aanvoer zit er dus niet in. De LNG aanvoer is vrijwel nihil. Zowel in de UK als voor de gate terminal zijn de komende 14 dagen geen aanlandingen van schepen verwacht. De LNG prijs in Azië is in de afgelopen weken sterk opgelopen door de hitte daar. Deze prijs is het beste te volgen via de LNG Japan/Korea Marker (LKM), bijvoorbeeld op deze website. Deze noteert voor komende maanden 15-17 $ per MMBtu, dat is omgerekend 41-47 ct/m3. De TTF prijs volgt de laatste weken deze prijs met een aftrek voor lagere transportkosten vanuit de VS. De laatste dagen daalt de LKM, omdat intussen elektriciteitsproductie uit steenkool goedkoper geworden is dan de productie uit gas. In Europa geldt hetzelfde: tot in juli waren gascentrales prijsbepalend voor de elektriciteitsprijs, sinds ruim een week zijn de kolencentrales weer aan de beurt. En in de termijnprijzen tot in het 1e kwartaal 2022 blijft dat zo. Gevolg is minder gasverbruik voor elektriciteitsproductie waardoor er meer gas de opslagen in kan. In Frankrijk en België draaien de kerncentrales dankzij de prijzen en massaal onderhoud vorig jaar, deze zomer op volle kracht. Dit leidt ertoe dat de prijzen voor spot en frontmaand in Frankrijk € 7/MWh lager zijn dan in Duitsland en zelfs 11 €/MWh dan in Nederland.

De prijs voor de frontmaanden elektriciteit is met ca 6 euro/MWh omhoog, naar bijna 100 €/MWh voor september21. Dit sluit redelijk aan op de APX prijzen, die deze week tussen 80 en 130 euro/MWh liggen. Afgelopen weekend was de gemiddelde uurprijs lager, maar de prijzen op uurniveau waren extremer: tussen 15 en 156 €/MWh. De onbalans was eind vorige week sterk wisselend met regelmatig sterk negatieve prijzen. De laatste dagen is de onbalansprijs vrij stabiel en volgt de APX lijn. De productie uit zon lijkt goed voorspelbaar, terwijl op dagen met wisselende windkracht veel onbalans ontstaat.

De noodvermogen prijzen voor afregelen neigen verder omhoog, op werkdagen soms al boven 6 €/MW, uur en afgelopen zondag zelfs 32 €/MW, uur. Opregelen is stabiel tussen 9 en 10 €/MWh. Bij regelvermogen zien we dezelfde prijstrend, wat er op wijst dat dit komt doordat gas- en kolencentrales op dit moment alleen doordeweeks ingezet worden en dat in het weekend dus een tekort aan regelvermogen is.

Terugblik lange termijn: WKK sparkspreads breken record

De langetermijn prijzen volgen het prijsgeweld op de korte termijn. Waarbij gas voor jaar 2022 en de elektriciteitsprijzen voor alle verre jaren de korte termijn steeds meer op de voet volgt, daar waar in de voorgaande periode de prijsbewegingen nog stevig gedempt waren. De stress in de energiemarkten is hoog, en door de vakantie zijn de handelsvolumes op de lange termijntijdvakken laag zodat de prijsuitslagen groot zijn. De gasprijs voor 2022 is in de afgelopen 2 weken 3 ct/m3 omhoog, de baseload elektra 2022 met bijna 7 €/MWh. Gas voor 2025 en 2026 beweegt veel minder: tussen 16,5 en 17 ct/m3. De WKK sparkspreads op alle tijdvakken breken record na record, op de verre jaren dus ook nog in combinatie met een relatief lage gasprijs.

De CO2 emissierechten stegen van 53 naar 55 euro/ton (dec22). Oorzaak is de stijging van de darkspread, waardoor meer EUA’s nodig zijn. Verder is deze markt vrij stabiel. De steenkoolprijs is ook verder omhoog: voor levering september21 wordt 131 dollar/ton neergelegd, voor cal22 96,2 dollar/ton (+2 dollar/ton ten opzichte van 2 weken geleden). De exportproblemen door sociale onrust in Zuid-Afrika en spoorwegstakingen in Rusland houden aan en de vraag is toegenomen.

De olieprijs zit in een flipperkast tussen 68 en 75 dollar/vat afgelopen twee weken. Deze week is de beweging weer omlaag dankzij meevallende olievoorraden in de VS en nieuwe coronamaatregelen in China en de VS. Vandaag (donderdag) trekt de prijs overigens weer aan.

Visie voor de komende week:

Gas en elektra korte termijn: blijvend hoge prijzen

Voor de korte termijn prijzen verwachten we blijvend hoge prijzen. De gasprijs voor levering komende week handelt rond 41 ct/m3, dus nog iets hoger dan de huidige daggasprijs. De LNG aanvoer blijft nihil. Mogelijke redenen voor daling kunnen zijn dat de storing op het Troll veld morgen voorbij zal zijn en een verdere daling van Aziatische LNG prijzen. Maar de markt verwacht voorlopig geen daling.

Elektriciteit voor komend weekend noteert 60 €/MWh en voor komende week 89 €/MWh. Deze laatste is ruim 5 €/MWh lager dan de gemiddelde APX prijs deze week. Voor komende 1,5 week wordt meer dan gemiddeld wind en zonnig weer voorspeld dus positief voor de verwachte productie uit zowel zon als wind. Bovendien komt de Cobra kabel (700 MW tussen Denemarken en Nederland) op 10 augustus terug. Overigens gaat de NorNed kabel (700 MW tussen Noorwegen en Nederland) tussen 23 en 31 augustus in onderhoud, wat dan opwaartse prijsdruk zal opleveren.

De grote verschillen tussen uurprijzen zullen we blijven zien. Het wordt vrij stabiel weer komende week waardoor vrij stabiele onbalansprijzen te verwachten zijn.

Gas en elektra lange termijn: blijvend hoge prijzen

Voor de lange termijn blijft de verwachting op blijvend hoge prijzen, met grote prijssprongen vooral op elektriciteit en gas voor jaar 2022. Ieder nieuws heeft in de huidige dunne markt veel prijseffect. Dat de daggas- en september gasprijs gelijk of lager zijn dan de prijs die voor het 4e kwartaal 2021 en nog sterker het 1e kwartaal 2022 moet worden betaald, is onhoudbaar. Een correctie hierop moet plaatsvinden dus de prijsvorming na de vakanties wordt spannend.

I.v.m. vakantie is er geen marktvisie op donderdag 12 augustus.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief AgroUpdate

Ieder kwartaal brengen wij de AgroUpdate uit. Een digitiale nieuwsbrief vol met interessante artikelen over de ontwikkelingen op de energiemarkten. Meld je hier aan.

Bekijk de marktvisie van vorige keer.

MARKTVISIE | Record aantal aaneengesloten dagen met negatieve EPEX spot uurprijzen

Record EPEX spot uurprijzen

MARKTVISIE | Hoger prijspeil lokt LNG-schepen naar Europa(pa)

windmolens-afrr-regelvermogen

ARTIKEL | Congestie stelt tuinbouw voor nieuwe uitdagingen, maar biedt ook kansen

Foto Congestie Artikel KAS Web

MARKTVISIE | Verviervoudiging negatieve uurprijzen in april

Termijnprijzen