REPORTAGE | Symposium Energy4Tomorrow 2018

Monique Smid · Monday 28 May 2018

Op 23 mei 2018 vond het Symposium Energy4Tomorrow plaats in de Fabrique in Utrecht. Lees hier de samenvatting en bekijk de presentaties van de sprekers.

Topondernemers uit de glastuinbouw lieten zich tijdens het Symposium Energy4Tomorrow bijpraten over zaken die de komende jaren hun bedrijfsvoering gaan beïnvloeden. Met name verduurzaming en big data blijken ‘hot issues’. Inspirerende sprekers prikkelden de aanwezige tuinders om hiermee aan de slag te gaan.

 

Terugdringen CO2-emissie

Gerrit Hiemstra, weerman en directeur van het bedrijf Weather Impact, ging in op de noodzaak van de energietransitie en verduurzamingsslag. Als we op de huidige manier doorgaan, ligt de gemiddelde temperatuur in 2060 twee graden hoger dan in 1900. “De gevolgen van deze temperatuurstijging zien we duidelijk terug in ons klimaat; dit wordt steeds extremer. Om het tij te keren, is het terugbrengen van de CO2-emissie een must. Ook de tuinbouw moet hierin mee.’ Zijn visie is dat de CO2-emissie van de glastuinbouw in tien jaar tijd terug moet (en kan) naar nul.

 

Overgangsrol voor WKK

Veel aandacht was er ook voor de toenemende behoefte aan flexibiliteit op de energiemarkt. Doordat steeds meer duurzame energiebronnen als wind- en zonne-energie worden ingezet, is meer flexibel inzetbare energie nodig. Immers: wind en zon zijn niet continu beschikbaar. Er zijn diverse manieren om deze flexibiliteit te organiseren. De tuinbouw kan hierin een belangrijke rol vervullen, zo benadrukte onder meer Jan de Decker van Next Kraftwerke. “De capaciteit van WKK’s is heel waardevol als flexibel vermogen voor de momenten dat er geen wind en zon is.”
Vanwege de groeiende behoefte aan flexibiliteit komt ook de opslag van energie steeds meer in beeld. Jillis Raadschelders, voorzitter van EnergyStorage NL, schetste wat op dit vlak de mogelijkheden zijn. “Belangrijk is wel om, voordat je hiermee aan de slag gaat, na te denken over waarom je dit doet en wat de markt wil. En niet te vergeten: gooi niet zomaar weg wat je hebt.”
In de discussie benadrukten diverse sprekers dat, vanwege de noodzaak tot flexibiliteit, de WKK voorlopig nog niet uitgerangeerd zal zijn. Deze kan een belangrijke overgangsrol vervullen in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Maar met volledig duurzaam als stip aan de horizon maken tuinders zich wel zorgen over hun CO2-voorziening, zo bleek uit reacties uit de zaal. Als mogelijk oplossing werd onder meer het afvangen van de CO2 die industriële bedrijven uitstoten geopperd. Maar ook de afvang van koolstofdioxide uit rookgassen die vrijkomen bij de verbranding van restafval biedt volgens sommigen potentie.

 

Omdenken in duurzaamheid

Inspirator Thomas Rau – één van de meest vooraanstaande sprekers op het gebied van duurzaamheid – gaf de aanwezigen onder meer inzicht in de impact van ons handelen op de aarde en op volgende generaties. Ook triggerde Rau de tuinders met een vernieuwende visie op duurzaamheid en liet hij zien hoe we op dit vlak in zeven stappen kunnen komen tot verandering. Eén van zijn stellingen: The real challenge is not climate change but mind change. “Zolang we dingen doen die mogelijk zijn, lopen we altijd achter de realiteit aan. We moeten doen wat nodig is en vóórdenken, niet nádenken. Als je gaat nadenken, is het te laat. En vergeet niet: alles is tijdelijk en de generaties na ons worden geconfronteerd met de consequenties van ons handelen!”

 

TomTom voor de tuinder

Naast de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, wordt de tuinbouw de komende jaren overspoeld met nieuwe technieken en slimme oplossingen. ‘Big data’ spelen hierin een sleutelrol. Joris Bontje van OneUp presenteerde de mogelijkheid om energie te gaan verhandelen via een blockchain-platform.

Ook blijkt een TomTom die telers de weg wijst naar een optimale opbrengst c.q. oogst niet meer ver weg. “De tuinder hoeft straks alleen nog aan te geven waar hij naartoe wil, wat zijn productiedoelen zijn. Slimme rekenmodellen navigeren de teler hier vervolgens naartoe en sturen de teelt aan. Dit levert een forse energiebesparing op”, zei Simon van Mourik van de Wageningen Universiteit & Research.

Via een interactieve tool konden de tuinders ook zelf hun mening geven over de geschetste toekomstperspectieven en nieuwe technologieën. Het merendeel bleek de meerwaarde hiervan duidelijk te zien: maar liefst 89 procent van de aanwezigen was het eens met de stelling ‘Big data en IT tillen mijn bedrijfsresultaat naar een hoger plan.’

 

Eyeopeners

De middag werd luchtig afgesloten door illusionist Jan Reinder. Hij gaf de aanwezigen nog wat inspiratie mee met een sessie rondom de vraag ‘hoeveel invloed heb je zelf op de toekomst?’ In zijn verhaal kwamen de nodige eyeopeners naar voren. “Slechts vijf procent van onze keuzes maken we bewust, de rest gebeurt onbewust. Echter: als we geen bewuste keuzes maken, wórdt de toekomst voor ons gecreëerd.”

De eindconclusie van het symposium is in ieder geval duidelijk: de tuinbouw staat voor grote duurzame uitdagingen, maar tegelijkertijd gloren er volop nieuwe datagedreven oplossingen aan de horizon. Deze gaan telers de komende jaren helpen om hun bedrijfsvoering en -resultaat naar een hoger plan te tillen. Kortom: er staat een heleboel te gebeuren!

 

Bekijk de samenvatting van het symposium in beeld:

 

Benieuwd naar de presentaties van de sprekers? Bekijk deze hier:
Bekijk hier het samenvattende interview met Gerrit Hiemstra:

Bekijk hier de presentatie van Gerrit Hiemstra
Bekijk hier het samenvattende interview met Jan de Decker:

Bekijk hier de presentatie van Jan de Decker
Bekijk hier de presentatie van Jillis Raadschelders
De presentatie van Thomas Rau is niet beschikaar. In de video hiernaast licht Thomas kort zijn visie op ons systeem toe, en geeft hij een tip aan de glastuinbouw.
Bekijk hier de presentatie van Joris Bontje
Bekijk hier  de presentatie van Simon van Mourik

 

In de media
Deel op

Gerelateerde artikelen