MARKTVISIE | Gasmarkt is op zoek naar evenwicht

Samenvatting:

  • Spanning Midden-Oosten blijft
  • Gasmarkt is op zoek naar evenwicht
  • LNG-terminal Hammerfest stilgelegd vanwege gaslek
  • Temperaturen boven seizoengemiddelde verwacht

Prijsontwikkeling in de afgelopen 7 dagen: 

Gas in eurocent/m3

  17 apr

  24 apr
TTF daggas   31,1   30,1
TTF mei ’24

  30,8

  29,3

TTF jaar ’25

  34,5

  33,6

TTF jaar ’26

  30,5

  29,8

TTF jaar ’27

  27,1

  26,6

Elektra in euro/MWh   17 apr   24 apr
OTC base mei ’24

  64,3

  57,3

OTC peak ’25

 100,3

  87,8

OTC base ’25

  90,3

  80,1

OTC base ’26

  79,3

  74,2

GVO Europese Wind 2024

  1,35

  1,35

 

Gasmarkt is op zoek naar evenwicht

Marktontwikkelingen

De aprilmaand begon met prijsdalingen bij zowel gas als elektriciteit. De maand begon relatief warm voor de tijd van het jaar en in de eerste week van april is zelfs de hoogste temperatuur ooit gemeten voor de tijd van het jaar. De afgelopen weken is hier verandering in gekomen en zijn temperaturen onder het seizoengemiddelde gemeten. Deze weersschommelingen waren terug te zien in de prijsontwikkelingen van gas en elektriciteit.

De rustige periode op de gasmarkt werd vorige week doorbroken door een stijgende trend. De relatief koude periode en de onrust rondom de oorlog in het Midden-Oosten waren belangrijke fundamenten van deze prijsstijging. Eerder deze week werd deze stijgende lijn doorbroken door een daling van circa 10%.


Update Midden-Oosten
De Europese Commissie voorziet mogelijk verdere prijsdaling van de gasprijzen in de nabije toekomst als gevolg van een verwacht overschot aan LNG. Deze positieve ontwikkelingen zijn het gevolg van investeringen in de LNG-infrastructuur en hebben recent geleid tot een prijsdaling van ongeveer 11 procent. Marktexperts waarschuwen de Europese Commissie echter dat de situatie in het Midden-Oosten nog steeds onvoorspelbaar is en dat eventuele verstoringen in de Straat van Hormuz kunnen leiden tot prijsstijgingen. De Straat van Hormuz is een cruciale maritieme route voor de wereldwijde energiemarkt, waar ongeveer een vijfde van de wereldwijde oliehandel plaatsvindt. Een verstoring in deze route zou de olieprijzen kunnen verhogen. Bovendien blijkt de vraag naar gas vanuit de Europese Commissie de afgelopen periode lager te zijn dan voorspeld. Aan de aanbodkant zijn de cijfers hoger dan verwacht, voornamelijk als gevolg van een verhoogde levering uit de Verenigde Staten.

 

Gasvoorraad Europa en Noors onderhoud

De Europese voorraad is de afgelopen week licht gedaald tot circa 62% van de vulgraad. De Nederlandse voorraad, die ook iets is afgenomen, bedraagt momenteel ruim 54%. Met de verwachte weersomstandigheden de komende weken zal de voorraad naar verwachting verder aangevuld worden ter voorbereiding voor de komende winterperiode. Voor 4 mei worden er nog acht LNG schepen verwacht bij de Nederlandse terminals.

De Hammerfest LNG-fabriek in Noorwegen is dinsdag direct stilgelegd vanwege een gaslek. Een woordvoerder heeft gemeld dat het lek inmiddels is gedicht en dat de fabriek naar verwachting aanstaande vrijdag weer operationeel zal zijn. Het lek werd veroorzaakt door een storing in een gasturbine. Het is nog niet duidelijk of dit incident invloed zal hebben op de toekomstige productie.

De komende twee maanden blijft het Noorse onderhoud nog in gang. Momenteel is er circa 275 mln m3 beschikbaar, terwijl de maximale capaciteit 360 mln m3 bedraagt. De markt is hierdoor minder flexibel bij eventuele verschuivingen in gasvraag. Desondanks is het niet-beschikbare volume minder hoog dan in 2023.

 

Ontwikkeling emissierechtenprijs, steenkool en olie

Waar emissierechten aan het begin van vorige week nog werden verhandeld tegen 75 €/ton grotendeels te danken aan het koude weer en de verminderde windproductie, is de prijs nu gedaald tot ongeveer 66 €/ton, Deze daling volgt de handelspatronen van gas en elektriciteit nauwlettend.

De steenkoolprijs vertoonde de afgelopen weken een zijwaartse beweging, maar is recentelijk overgegaan naar een neerwaartse trend, die zich eind vorige week ontwikkelde.

Ook de olieprijs vertoont de afgelopen week een zijwaartse trend. De afnemende vraag naar brandstof in de VS, ’s werelds grootste olieverbruiker, wijst op een vertraging in economische activiteiten in de Verenigde Staten. Desondanks blijven de spanningen in de Gazastrook aanhouden, waardoor er een zeker evenwicht heerst op de oliemarkt.

 

EPEX spot ontwikkelingen

De EPEX-prijzen worden sterk beïnvloed door het aanbod van zon en wind. Afgelopen weekend waren er ’s middags negatieve EPEX-prijzen en was de maximale prijs onder de 100 €/MWh. Deze week waren de EPEX-prijzen een stuk hoger. Met een uitschieter op dinsdag. Hier bedroeg de maximale EPEX-prijs ruim 176 €/MWh.

 

Vooruitblik


Voor volgende week worden er nog acht LNG schepen verwacht bij de Nederlandse terminals. De hogere temperaturen die komende week worden verwacht zullen er voor zorgen dat de gasvoorraden verder worden aangevuld.

Het was de laatste tijd betrekkelijk koud voor de tijd van het jaar. De maximumtemperatuur lag circa vijf graden onder het langjarig gemiddelde. Hier lijkt vanaf dit weekend een einde aan te zijn gekomen gezien er temperaturen van 3 graden boven de seizoen norm worden verwacht. Echter wel met een dagelijkse kans van circa 40% op een regen- of onweersbui. Na 3 mei is er opnieuw kans op een overgang naar een relatief koel weerstype. Het bovenstaande is terug te zien in de verwachte EPEX-prijzen. Dit weekend worden prijzen onder de 40 €/MWh verwacht. Komende week worden gemiddelde EPEX-prijzen van circa 70 €/MWh verwacht, een stuk lager dan de afgelopen week.

Naar verwachting zal de dag gasprijs licht dalen naar circa 29,5 €/MWh.

Lees de vorige marktvisie

MARKTVISIE | Record aantal aaneengesloten dagen met negatieve EPEX spot uurprijzen

Record EPEX spot uurprijzen

MARKTVISIE | Hoger prijspeil lokt LNG-schepen naar Europa(pa)

windmolens-afrr-regelvermogen

ARTIKEL | Congestie stelt tuinbouw voor nieuwe uitdagingen, maar biedt ook kansen

Foto Congestie Artikel KAS Web

MARKTVISIE | Verviervoudiging negatieve uurprijzen in april

Termijnprijzen