Standaard modelcontract

kleinverbruik ACM

Op 3 april 2012 heeft de ACM (Autoriteit Consument en Markt) een definitief besluit genomen over een standaard modelcontract kleinverbruik Gas en Elektra in Nederland. De doelstelling van een standaard modelcontract is om consumenten en andere kleinverbruikers een betere vergelijking te kunnen laten maken tussen energieleveranciers en de prijzen van de bewuste producten.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Wat houdt dit besluit in?

Het besluit houdt kort samengevat in dat alle energieleveranciers in Nederland, die leveren aan kleinverbuikers, naast hun huidige producten verplicht zijn om per 1 juli 2012 minstens 1 Elektra en 1 Gas contract aan te bieden volgens het voorgeschreven model met gelijke inhoud en voorwaarden. Gezien AgroEnergy ook aan kleinverbruikers levert, geldt dit besluit ook voor ons. Nogmaals willen wij benadrukken dat dit contract enkel voor consumenten en kleinverbruikers gebruikt mag worden.

Standaard modelcontract kleinverbruik ACM AgroEnergy

Meer informatie?

Meer informatie over dit besluit vind je op de website van de ACM. Heb je nog meer vragen? Neem dan contact op met AccountSupport.

 

Incassoprocedure kleinverbruik

Lees hier de toelichting op de incassoprocedure kleinverbruik bij betalingsachterstanden.

ACM AgroEnergy