Flexpool noodvermogen draagt bij aan optimaal WKK-rendement

De flexpool voor noodvermogen van AgroEnergy biedt telers extra kansen om actief te zijn op de markt voor noodvermogen: via deze pool kunnen ondernemers ook voor enkele uren per dag WKK-vermogen aanbieden. Deze flexibiliteit trok komkommerteler Jaco den Bakker over de streep om te gaan meedraaien in de pool. “Op deze manier kunnen we de potentie van onze WKK maximaal benutten.”

De energiekosten zijn sterk bepalend voor de kostprijs van een tuinbouwbedrijf. Dat is ook het geval bij Padland Brielle. Het zoveel mogelijk beperken van de energiekosten heeft dan ook hoogste prioriteit voor Jaco den Bakker. “Zeker met de huidige energieprijzen”, zegt de ondernemer, die komkommers teelt op een oppervlak van 2,5 hectare. Deze worden afgezet via The Greenery.

Den Bakker verwarmt zijn bedrijf met behulp van een WKK met een vermogen van 1,4 MW. De opgewekte elektriciteit levert hij terug aan het net. “Tijdens de teeltwissel – die bij ons acht á negen weken duurt – staat de WKK echter stil. En ook gedurende het jaar zijn er regelmatig momenten dat ‘ie niet draait. Zeker in de zomer, als we weinig warmte nodig hebben.”

 

Gezochte flexibiliteit

 Zijn WKK-vermogen aanbieden op de markt voor noodvermogen was tot voor kort geen optie voor Den Bakker. “Je moest je vermogen dan namelijk voor minimaal 24 uur exclusief beschikbaar stellen voor TenneT. Gedurende de teeltwissel zou dat nog wel mogelijk zijn, maar de rest van het jaar was dat te riskant. Ik wilde niet het risico lopen dat mijn WKK niet beschikbaar was als ik ‘m onverhoopt nodig had en de teelt op die manier nadelig beïnvloeden.”

De flexpool voor noodvermogen van AgroEnergy, die begin 2021 werd geïntroduceerd, bracht het aanbieden van noodvermogen wel binnen handbereik voor Den Bakker. Telers die meedraaien in de pool kunnen hun vermogen beschikbaar stellen op uren dat het hen past; zij hoeven dus niet 24 uur beschikbaar te zijn. AgroEnergy bundelt het beschikbare vermogen van de telers in de pool en biedt dit collectief aan op de markt. “Het feit dat we nu WKK-vermogen kunnen aanbieden op de uren dat het ons uitkomt, en geen 24 uur stand-by hoeven te staan, bood de flexibiliteit die ik zocht. We stellen nu noodvermogen beschikbaar tijdens de teeltwissel, maar ook op andere momenten gedurende het jaar dat we de WKK-niet nodig hebben. Op basis van de voorspellingen die BiedOptimaal doet wat betreft WKK-inzet geven we onze beschikbaarheid voor de noodvermogen-pool door aan AgroEnergy. Verder hebben we nergens omkijken naar.”

Geen impact op dagelijkse bedrijfsvoering 

Den Bakker, die sinds oktober 2021 meedraait in de pool, heeft geen spijt van de gemaakte keuze. Sterker nog: dit levert hem financieel behoorlijk wat op. “De vergoedingen voor het aanbieden van noodvermogen variëren weliswaar, maar zijn over het algemeen goed. En je verdient hiermee geld aan een WKK die stilstaat; wat wil je nog meer? Het aanbieden van noodvermogen is dan ook een ideale manier om het WKK-rendement te optimaliseren. En van negatieve effecten op de dagelijkse bedrijfsvoering is geen sprake; we kunnen het noodvermogen immers aanbieden op de momenten dat het ons past.”

De ondernemer weet eigenlijk geen nadelen van de noodvermogen-pool te benoemen. “Behalve misschien het feit dat je twee dagen op voorhand moet bepalen wanneer je precies WKK-vermogen beschikbaar hebt. Dat moet je wel even in de gaten houden.”