ERVARING | EnergieBeheer | TVA Growers

Geen zorgen meer over de beschikbaarheid van voldoende warmte én optimalisatie van het financiële rendement. Dat waren voor Ferry Adegeest de belangrijkste redenen om te kiezen voor de dienst EnergieBeheer. De tomatenteler laat het energiemanagement van één van zijn tuinen sinds kort volledig over aan AgroEnergy. “Voor mijn gevoel is er veel te winnen.”

De roots van de broers Ferry en Marcel Adegeest liggen in Bleiswijk; hier legde hun vader enkele decennia geleden de basis voor het hedendaagse tomatenbedrijf. Vandaag de dag telt TVA Growers drie vestigingen: naast de locatie in Bleiswijk, zijn er twee locaties in Berkel. In totaal omvat het bedrijf 11,1 hectare. “We focussen op de teelt van snoeptomaten. Deze leveren we, via telerscoöperatie Oxin Growers, aan een viertal handelsbedrijven”, vertelt Ferry Adegeest.

Op de locatie in Bleiswijk zetten de telers restwarmte van de RoCa-energiecentrale in. Voor de warmtevoorziening van de locaties in Berkel zijn twee WKK’s beschikbaar van respectievelijk 2 en 2,4 MW. “De elektriciteit die we hiermee produceren, leveren we aan het net. Aanvankelijk alleen op de APX-markt. Tot 1 januari van dit jaar deed ik de APX-biedingen helemaal zelf. Maar het was vaak lastig om de juiste biedingen te doen. Ik ken namelijk niet alle ins en outs van de energiemarkt en heb als ondernemer ook geen tijd om me hierin te verdiepen.”

Daarnaast had de teler volgens eigen zeggen té weinig bagage en informatie om goede beslissingen te kunnen nemen. “Hierdoor waren mijn dagelijkse biedingen niet altijd optimaal en leverde de elektriciteitsverkoop naar mijn gevoel niet het maximale op. Daarnaast kwam ik regelmatig in de problemen, bijvoorbeeld omdat ik nog moest draaien met mijn WKK terwijl mijn warmtebehoefte beperkter was dan verwacht en de buffer al vol zat. Daar zit je niet op te wachten. Om die reden maak ik sinds 1 januari op één van mijn locaties in Berkel gebruik van BiedOptimaal van AgroEnergy. Dankzij deze oplossing, die dagelijks een automatische bieding uitdoet, ben ik gegarandeerd van de meest optimale APX-bieding.”

 

TVA Growers | Ferry Adegeest
TVA Growers | Ferry Adegeest

Warmtebalans optimaliseren

Onlangs ging Adegeest nog een stap verder: hij breidde het gebruik van BiedOptimaal uit met de dienst EnergieBeheer van AgroEnergy. Dit betekent concreet dat hij het dagelijks energiemanagement van deze locatie volledig overlaat aan een energie-operator van AgroEnergy. Deze monitort continu de diverse energiemarkten en zet meerdere datagegedreven oplossingen in om een optimaal resultaat te realiseren. “De energie-operator maakt onder meer gebruik van BiedOptimaal Intraday, waarmee gedurende de dag nog elektriciteit kan worden ingekocht of verkocht op de intradaymarkt. Dit helpt Ferry om zijn warmtebalans te optimaliseren en ook het financiële rendement te verbeteren”, zegt Jaco Gelderblom, Energiespecialist bij AgroEnergy. “Daarnaast houdt de energie-operator de ontwikkelingen op de onbalansmarkt in de gaten. Voor een ondernemer als Ferry is het gewoonweg onmogelijk om al deze zaken te monitoren; hij heeft immers ook nog een bedrijf te runnen.”

Flexpool voor noodvermogen

Met de keuze voor EnergieBeheer ging TVA Growers ook meedraaien in de flexpool voor noodvermogen van AgroEnergy. Hierbij kunnen telers hun WKK-vermogen beschikbaar stellen voor noodvermogen op uren dat het hen past; ze hoeven dus niet 24 uur beschikbaar te zijn. AgroEnergy bundelt het vermogen dat de telers in de pool beschikbaar hebben en biedt dit collectief aan op de markt. “Dit is voor ons een ideale manier om extra inkomsten te generen met WKK-vermogen dat we op bepaalde momenten niet nodig hebben”, zegt Adegeest. “Een WKK gedurende 24 uur beschikbaar stellen voor noodvermogen is voor ons geen haalbare kaart; daarvoor zijn we qua verwarming en CO2-voorziening te zeer afhankelijk van de WKK’s. De pool biedt ons de mogelijkheid om per dag te bekijken of we noodvermogen beschikbaar stellen of niet. Op die manier kunnen we extra inkomsten generen, zonder dat we concessies moeten doen op bepaalde vlakken. En we kunnen gewoon ons ding blijven doen op de APX-, de intraday- en de onbalansmarkt.”

Vinger aan de pols

Hoewel de energie-operator het dagelijkse energiemanagement voor zijn rekening neemt, heeft Adegeest ook nog veelvuldig contact met EnergieSpecialist Jaco Gelderblom. “Ik kijk continu mee, houd in de gaten hoe alle energiezaken lopen en waar we eventueel dingen laten liggen of kunnen optimaliseren”, zegt Gelderblom. “Eén keer per maand gaan Ferry, de energie-operator en ik samen om de tafel om te kijken welke resultaten zijn behaald en wat er beter kan. Ook kijken we of de gehanteerde energiestrategie nog overeenkomt met de strategie van de teler.”

Gelderblom spart daarnaast regelmatig met Adegeest over de ontwikkelingen op de diverse energiemarkten en over wanneer een goed moment is om al dan niet energie te verhandelen. “Naar de locatie in Bleiswijk hebben we relatief weinig omkijken; hier wordt Ferry dankzij de RoCa-warmte immers volledig ontzorgd. Wel houden we de vinger aan de pols als het gaat om het innemen van posities voor de inkoop van RoCa-warmte voor de komende jaren. Ook kijken we hoe de warmtebuffer zo slim mogelijk kan worden ingezet. Op die manier kan de teler zijn contractcapaciteit en de kosten hiervoor zo laag mogelijk houden.”

 

‘Ontzorging én een optimaal financieel rendement, dat is waar het om draait’

Rendement telt

Adegeest hoopt eind dit jaar inzicht te hebben in de meerwaarde die de dienst EnergieBeheer, en de bijbehorende digitale oplossingen, bieden voor zijn bedrijf. “Op basis hiervan bepaal ik of we hiermee doorgaan of niet en of we de inzet uitbreiden naar de andere tuinen. Maar voor mijn gevoel is er veel te winnen. Ik wil vooral worden ontzorgd, en er zeker van kunnen zijn dat ik altijd voldoende warmte op voorraad heb. Daarnaast hoop ik dat EnergieBeheer bijdraagt aan een beter financieel resultaat als het gaat om energiezaken. Uiteindelijk is het toch het rendement dat telt.”

De teler geeft tot slot aan dat ook verduurzaming van de energievoorziening een belangrijk aandachtspunt is in zijn bedrijfsvoering. “Energieneutraal produceren is naar de toekomst toe een must. Daarom zijn wij zowel in Berkel als in Bleiswijk betrokken bij de initiatieven voor het opzetten van warmterotondes. Maar hoewel de noodzaak er is, vergen dit soort projecten een lange adem.”