Complexiteit vraagt om overzicht en duiding

Hoe ervaren klanten onze slimme- en geautomatiseerde energieoplossingen? We gingen in gesprek met Fred van Paassen Chrysanten in Andijk en vroegen hem wat zijn grootste uitdagingen zijn op het gebied van energie en hoe hij ervoor zorgt dat de energiekosten zo laag mogelijk zijn en blijven. Een ding staat voorop: zijn energieplaatje is op zijn zachts gezegd complex te noemen.

Klaar voor de toekomst

Vlak voordat corona losbarstte, zijn ze gestart met het bouwen van een nieuwe kas van zo’n 4,4 hectare groot. Ze zijn al eigenaar van een kas die zo’n 5,7 hectare groot is. Deze nieuwe kas is uitgerust met de laatste technieken. Iets waar Fred en zoon Jan van Paassen veel waarde aanhechten. “De techniek is immers een cruciale randvoorwaarde om de teelt optimaal te laten draaien, aldus Fred van Paassen.”

De nieuwe kas is uitgerust met dubbele schermen, ledverlichting en luchtbehandelingskasten. Ook kent de locatie een daglicht loze opkweekfaciliteit voor stekken. “Ondanks deze onzekere tijd waarin we ons op dit moment bevinden, weten we zeker dat dit de juiste keuze is. Op deze manier maken we ons bedrijf namelijk toekomstbestendig.”

Complex energieplaatje

Alleen werd het energieplaatje een stuk complexer door de nieuwbouw. “Het was al niet eenvoudig, maar het is alleen maar uitdagender geworden. We hebben te maken met allerlei facetten die we inzetten op maximale flexibiliteit van onze energievoorziening. Iets wat heel belangrijk is, aangezien de markt continu verandert. We willen altijd kunnen meebewegen.”

“In de nieuwe kas hebben we deels geïnvesteerd in ledverlichting. Hierdoor is de totale lichtsom in de kas groter, maar daar staat tegenover dat deze verlichting voor minder warmte zorgt. De extra warmtebehoefte vullen aan met de WKK’s en de geothermie die we hebben. Hierdoor kunnen we onze duurzame warmte efficiënter benutten.”

Efficiëntieslag met de buurman

Beide kassen hebben een geothermie-aansluiting. Deze aansluiting is bij de nieuwe kas groter, dan bij de hoofdlocatie. Hierdoor is het mogelijk om te switchen, beide locaties liggen namelijk op slechts zeshonderd meter van elkaar verwijderd. Ook werken ze nauw samen met hun buren: een tomatenteler. “De warmte en de CO2 die er vrijkomt in onze kas, wordt vervolgens naar de buren geleverd. Dit is een vaste waarde, aangezien de tomatenteler er zeker van moet zijn dat de warmte aangevuld wordt. Door deze samenwerking kan de aardwarmte optimaal benut worden.”

Elektriciteitskoppeling

Ondertussen is er ook een elektriciteitskoppeling gerealiseerd tussen de twee kassen van Fred van Paassen Chrysanten. Hierdoor is er maar één WKK nodig en voorkomen ze dat ze er twee moeten laten draaien en hierdoor warmte over hebben. Ook hoeven ze geen elektriciteit te kopen van het net, wat de kosten drukt. “Dit was wel een hele investering; de aanleg van zo’n elektriciteitskabel, maar het zorgt er wel voor dat we hierdoor de energiekosten binnen de perken kunnen houden. Daarnaast zorgt het voor flexibiliteit en bedrijfszekerheid, maar het brengt wel de nodige uitdagingen met zich mee.”

“Het is lastig om de dagelijkse sturing van de WKK’s en geothermie te optimaliseren. We hebben namelijk te maken met veel variabelen. Onze focus is het behouden van overzicht en het beperken van energiekosten. Om te zorgen dat we de juiste keuzes maken, werken we al een aantal jaar met BiedOptimaal van Argo-Energy. Dit slimme en data gedreven product maakt een optimale APX-bieding. Ook wordt er gestuurd op het optimaliseren van de inzet van de WKK en de geothermie. BiedOptimaal bepaalt telkens wat het optimale energieplaatje is. De teelt vormt hierbij altijd de leidraad. Omdat je te maken hebt met zoveel variabelen, kun je dit als mens nooit allemaal tegen elkaar afwegen. Dit bewijst maar weer, dat slimme energieoplossingen de toekomst zijn!” 

Het zorgt voor rust

“Het is erg prettig dat we verzekerd zijn van een optimale APX-bieding. We zijn in de ochtend altijd druk, waardoor we hier geen tijd voor hebben. Doordat het proces geautomatiseerd is, zorgt dit voor rust.”

“BiedOptimaal is weliswaar heel waardevol bij het optimaliseren van de WKK- en de inzet van aardwarmte, maar de lange termijnhandel is zeer bepalend voor de energiekosten. Hier zitten we zelf strak op, maar BiedOptimaal helpt ons een heel eind de goede richting op.”

“Gelukkig helpt Agro-Energy ondernemers ook op andere manieren om energie-uitdagingen waar we tegenaan lopen te tackelen. Naast hun eigen portal, hebben we ook een EnergieSpecialist die ons helpt en regelmatig toelichting geeft op alle cijfers die we terugzien in het portal. Dat is zeer waardevol!”

Nieuwsgierig naar meer klantverhalen?