BioVerbeek: “Datagedreven sturing brengt rust en financiële zekerheid”

Het geld moet worden verdiend in de kas; dat is de overtuiging van de ondernemers achter BioVerbeek. En tegelijkertijd willen ze ook het maximale rendement behalen met hun energiemanagement. Om dat te borgen, maakt het bedrijf gebruik van BiedOptimaal en BiedOptimaal Intraday. Daarnaast bieden deze datagedreven programma’s rust én worden de ondernemers op en top ontzorgd.

BioVerbeek is een echt familiebedrijf. De onderneming in het Limburgse Velden wordt namelijk gerund door drie broers: Jac, Leo en Fons Verbeek. Op een oppervlak van tien hectare, verdeeld over drie locaties, telen zij biologische komkommers, tomaten en paprika’s. Op iedere teeltlocatie staat een WKK. Deze installaties zijn samen goed voor 5,6 MW aan elektrisch vermogen.

John Hegger is als bedrijfsleider medeverantwoordelijk voor de in- en verkoop van energie. “Energiemanagement is geen core business voor ons; de teelt staat voorop”, zegt Hegger. “Desondanks willen we op het gebied van energie natuurlijk geen geld laten liggen. Voor ons is belangrijk dat we de WKK’s maximaal benutten in de uren dat we CO2 nodig hebben. De WKK’s leveren namelijk kwalitatief hoogwaardigere CO2 dan de ketel.”

BioVerbeek heeft de in- en verkoop van gas en elektriciteit grotendeels voor langere termijn vastgelegd, onder meer via OTC-deals. “Hiermee hebben we een gunstige sparkspread kunnen realiseren en een goede basis kunnen leggen wat betreft energiekosten. Deze vullen we aan met deals op de spotmarkt, zoals de day-ahead- en intradaymarkt.”

Stukje rust

De bedrijfsleider deed de dagbiedingen voorheen zelf. Dit kostte hem minimaal een kwartier tot een half uur per dag. “Ik moest de weersverwachting checken, kijken hoe snel de buffer volliep, een inschatting maken van het te verwachten warmteverbruik, et cetera. En dat ook in het weekend, en op feestdagen. Dat was verre van ideaal. Dit, en het feit dat we willen focussen op de teelt, heeft ons uiteindelijk doen besluiten om eind 2018 te investeren in BiedOptimaal.”

“ Datagedreven sturing brengt rust en financiële zekerheid.”

Dit datagedreven programma van AgroEnergy doet – op basis van een schat aan data – een geautomatiseerde en optimale dagbieding. Daarnaast wordt gestuurd op een optimale inzet van de WKK en analyseert BiedOptimaal of de teler het beste zelf elektriciteit kan maken of kan inkopen. “BiedOptimaal inventariseert alle relevante parameters – veel beter dan dat je dit zelf kunt. En dat levert financiële winst op, en biedt een stukje rust.”

 

Meer prijs- en bedrijfszekerheid

Naast BiedOptimaal maakt BioVerbeek sinds een half jaar gebruik van BiedOptimaal Intraday. Deze aanvulling op BiedOptimaal biedt telers de mogelijkheid om actief te zijn op de intradaymarkt. Op deze markt, die qua handelsperiode tussen de day-ahead- en de onbalansmarkt in zit, kunnen ondernemers gedurende de dag extra elektriciteit in- of verkopen. De vastgelegde dagpositie kan dus nog worden gewijzigd. “We kunnen elektriciteit per kwartier in- of verkopen, tot een uur voor levering”, zegt Hegger. “Met BiedOptimaal Intraday hebben we de mogelijkheid om gedurende de dag bij te sturen. Bijvoorbeeld wanneer de weersomstandigheden toch anders zijn dan voorspeld of de WKK onverhoopt op storing springt. In dat geval kopen of verkopen we  deze elektriciteit op de intradaymarkt.”

Voorheen was de teler hiervoor aangewezen op de onbalansmarkt, die volgens Hegger veel grilliger en onzekerder is en daardoor meer risico’s met zich meebrengt. “Op de intradaymarkt is sprake van een garantieprijs, wat zorgt voor meer prijs- en bedrijfszekerheid. BiedOptimaal Intraday monitort continu wanneer – binnen de kaders die wij hebben gesteld – het beste moment is om extra elektriciteit te verhandelen. Hierdoor, en door het feit dat we nu meer handelsmomenten hebben, zijn we altijd verzekerd van de meest optimale oplossing. Dit levert een financieel voordeel op. Dankzij BiedOptimaal Intraday hebben we ons energiemanagement naar een hoger niveau kunnen brengen.”

BiedOptimaal en BiedOptimaal Intraday leveren Hegger ook veel tijdswinst op. “Ik ben niet meer dagelijks met het energiegebeuren bezig, maar check alleen om de paar dagen hoe alles loopt. Dat scheelt me een paar uur per week, maar brengt vooral rust in mijn hoofd. Ik hoef niet telkens te denken: laat ik de WKK morgen nog een uurtje langer draaien, of niet? Dat is heel prettig. Kortom: deze datagedreven sturing brengt rust en financiële zekerheid.”

Hegger is ervan overtuigd dat datagedreven programma’s naar de toekomst toe een verdere vlucht zullen nemen binnen de tuinbouw. “Vooral omdat dergelijke programma’s de zaken veel beter kunnen overzien, veel meer factoren kunnen laten meewegen dan waar het menselijk brein toe in staat is. Er staat nog veel te gebeuren op dit vlak.”

Op het scherpst van de snede

Hegger wordt ook ondersteund door Mark van der Zijde van AgroEnergy. De EnergieSpecialist houdt dagelijks de vinger aan de pols wat betreft het energiemanagement van BioVerbeek.“Ik monitor de biedingen die worden gedaan vanuit BiedOptimaal en BiedOptimaal Intraday en stuur eventueel bij”, zegt Van der Zijde. “Bij BioVerbeek ligt de uitdaging vooral in het feit dat de warmtebuffer op één locatie behoorlijk ruim bemeten is, terwijl deze op de andere twee locaties kleiner zijn. Het is een uitdaging om dat goed te regelen met BiedOptimaal Intraday, zeker wanneer er sprake is van een weersomslag. Dan raakt de buffer snel te vol of te leeg. Wat dat betreft opereren we echt op het scherpst van de snede.”

Korte lijnen

De lijnen tussen de EnergieSpecialist en de bedrijfsleider zijn kort: zij houden elkaar op de hoogte via WhatsApp. “Wanneer een WKK bijvoorbeeld op storing springt of WKK-onderhoud wordt ingepland, stuur ik Mark een appje”, zegt Hegger. “Hij regelt dan dat de instellingen worden aangepast, en dat alles optimaal doorloopt qua energiemanagement. Dat werkt heel prettig. En vier keer per jaar komt Mark langs, om de lopende zaken te bespreken en de koers voor de toekomst te bepalen.”

Van der Zijde geeft ook aan dat er continu wordt gewerkt aan verdere optimalisatie van het energiemanagement. Zo wordt de elektriciteit die wordt teruggeleverd via de zonnepanelen van BioVerbeek sinds kort meegenomen in de dagbiedingen van BiedOptimaal. “De elektriciteit die deze panelen opwekken, wordt benut op het bedrijf”, zegt Van der Zijde. “Maar overdag is er vaak elektriciteit over, die wordt teruggeleverd aan het energienet. Voorheen werd dit niet meegenomen in de biedingen. Nu worden hiervoor, vanuit BiedOptimaal, dagbiedingen op basis van zoninstraling gedaan. Op die manier kan een betere inschatting worden gemaakt van het (verkoop)volume aan elektriciteit over de dag. Dit resulteert in een bieding die meer matcht met het werkelijk volume van de betreffende dag.”

Meer weten over BiedOptimaal Intraday? Lees meer over hoe u maximaal rendement behaalt uit uw energiemanagement.

Nieuwsgierig naar meer klantverhalen?