Bio-energie-producent HoSt voorziet verdere groei van groengas-markt

HoSt hoort tot de grootste groengas-producenten van ons land. Voor het invoeden van groengas op het aardgasnet maakt het Twentse bedrijf gebruik van de oplossingen die AgroEnergy biedt. Naar volle tevredenheid. “We willen geen financieel risico nemen bij zaken die we onder controle kunnen houden.”

Het realiseren van bio-energie uit afval. Dat is waar het om draait bij het bedrijf HoSt in Enschede, dat wereldwijd actief is. “Wij bieden een totaaloplossing voor bio-energiesystemen en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan een circulaire economie”, vertelt directeur Tjeerd Smit van HoSt. “Concreet betekent dit dat we onder meer snoeihout- en afvalgestookte ketels en WKK’s, biogasopwerkingssystemen, vergassers en biogasinstallaties bouwen en ontwikkelen.”

HoSt levert deze systemen en installaties aan partijen in onder meer de landbouw, de glastuinbouw en de industrie. Inmiddels zijn wereldwijd honderden projecten gerealiseerd. “We bieden diverse opties aan. Bedrijven kunnen installaties bij ons kopen, maar ook groene energie van ons afnemen. We hebben als HoSt namelijk ook diverse eigen installaties staan, waarmee we groene energie opwekken.”

Biogas opwerken tot groengas

Het realiseren en exploiteren van biogasinstallaties vormt dus een belangrijke pijler onder het bedrijf HoSt. “In deze installaties worden organische afvalstromen aenoroob vergist”, legt Smit uit. “Dan gaat het bijvoorbeeld om mest, stro, slib, gft-afval, et cetera. In dit proces komt biogas vrij. Dat wordt vervolgens – met behulp van speciale gasopwerkingstechnologieën – opgewaardeerd tot groengas. Dit is duurzaam gas van aardgaskwaliteit, dat kan worden ingevoed in het aardgasnet.”

HoSt beschikt over vier eigen biogasinstallaties, die biogas produceren dat vervolgens wordt opgewerkt tot groengas. Daarnaast neemt het bedrijf biogas af van drie installaties die eigendom zijn van andere partijen. “Wij werken dit biogas op naar groengas en verkopen dit. In totaal produceren we op jaarbasis zo’n 15 miljoen kuub groengas. Daarmee horen we tot de grotere spelers in de Nederlandse groengas-markt.”

HoSt locatie Bemmel
HoSt locatie Bemmel

Op safe spelen

Voor het verhandelen van het geproduceerde groengas maakt HoSt al sinds 2015 gebruik van de diensten van AgroEnergy. “Zij verkopen het groengas voor ons, om de eenvoudige reden dat niet iedereen zomaar mag handelen op het gasnet. Hiervoor is een speciale vergunning nodig.”

De samenwerking met AgroEnergy ontstond eigenlijk bij toeval, geeft Smit aan. “Wij waren zeven jaar geleden betrokken bij een project waaraan ook Eneco – het moederbedrijf van AgroEnergy – verbonden was. Toen was het lijntje snel gelegd. Daarbij was het gevoel meteen goed.”

AgroEnergy biedt verschillende oplossingen voor het invoeden van groengas in het aardgasnet. HoSt koos voor het uitkeren van een vergoeding op basis van de SDE-referentie. “Dit betekent concreet dat we voor het groengas dat we leveren een vergoeding ontvangen die gerelateerd is aan de marktprijs die RVO vaststelt voor de SDE-subsidie. We kiezen voor deze optie omdat we zoveel mogelijk op safe willen spelen. Ik wil geen financieel risico nemen bij zaken die ik ook onder controle kan houden. En bij deze optie weten we tot ongeveer een jaar vooruit waar we aan toe zijn qua groengas-inkomsten. Die zekerheid is ons veel waard. Ook dat is een reden dat we kiezen voor AgroEnergy; niet alle handelspartijen bieden een vergoeding op basis van de SDE-referentie namelijk als optie.”

Kennisuitwisseling

Smit is daarnaast tevreden over hoe AgroEnergy de zaken regelt. “De administratieve afhandeling en uitbetalingen lopen allemaal vlot, we hebben er nagenoeg geen omkijken naar. AgroEnergy ontzorgt en biedt ons de zekerheid dat zaken goed geregeld zijn. Hierdoor kunnen wij focussen op onze core business: het proces van biogasproductie maximaal onder controle houden. Overigens verhandelt AgroEnergy ook de elektriciteit van twee van onze biomassacentrales. Ook dat verloopt uitermate soepel.”

De HoSt-directeur ervaart het daarnaast als prettig dat HoSt en AgroEnergy méér zijn dan alleen handelspartners. “Wij leveren als bedrijf ook steeds meer producten voor de tuinbouw; de wereld waarin AgroEnergy volop actief is. Zo vangen we CO2  af bij het opwerken van biogas naar groengas, die kan worden ingezet in de glastuinbouw. AgroEnergy maakt ons verder wegwijs in deze sector; het delen van kennis en ervaring geeft inzicht in de behoeften en kansen binnen de glastuinbouw. Ook dat is waardevol.”

Verdere groei groengas-markt

Tot slot: welke toekomst ziet Smit weggelegd voor groengas, verwacht hij dat de groengas-markt verder zal groeien? “Absoluut. We zien dat de totale groengasmarkt nu jaarlijks met tien tot twintig procent groeit, en die stijgende lijn zal de komende jaren ongetwijfeld doorzetten. Deze duurzame gasvariant speelt namelijk een sleutelrol in de energietransitie. De overheid stimuleert de productie van groengas sterk en er is volop behoefte aan alternatieven voor fossiele brandstoffen. Kortom: het plafond is nog niet bereikt.”

‘Seinen voor groengas staan letterlijk en figuurlijk op groen’

Ook Peter Tamerus, groengas-specialist bij AgroEnergy, ziet volop kansen voor groengas. “Het toekomstperspectief van deze duurzame gasvariant is zonder meer gunstig, alle seinen staan letterlijk en figuurlijk op groen”, geeft hij aan. “Groengas speelt namelijk een belangrijke rol in het Klimaatakkoord en in het nieuwe regeerakkoord. Dat is ook terecht, aangezien groengas als vervanger van aardgas een belangrijke rol gaat spelen in de energietransitie. Als CO2-vrije vervanger van aardgas is groengas inzetbaar in de industrie en de transportsector. Maar ook in dertig tot veertig procent van de gebouwde omgeving, zoals historische binnensteden en buitengebieden waar geen andere duurzame opties zijn. De overheid ziet dit ook en stimuleert de productie en inzet van groengas daarom. Om die reden is ook een bijmengverplichting aangekondigd. Voor de transportsector bestaat deze al jaren, maar in 2030 moeten ook energieleveranciers zoals AgroEnergy ervoor zorgen dat twintig procent van het geleverde gas groen en dus duurzaam is.”

De geschetste ontwikkelingen maken het volgens Tamerus aantrekkelijker voor financiers om te investeren in de groengas-sector. Op die manier wordt een nog sterkere basis gelegd voor verdere groei. “De ambities van de groengas-sector in ons land zijn hoog: de huidige productie van 200 miljoen m3 per jaar moet in 2030 zijn opgeschroefd naar 2 miljard mper jaar. Vanuit AgroEnergy stimuleren we deze groei op twee manieren. Enerzijds ontvangen producenten van ons aantrekkelijke vergoedingen voor hun groengas, daarnaast is vergroening middels groencertificaten voor onze gasverbruikende klanten een prima manier om nu al te verduurzamen.”

Binnen de verduurzaming van de glastuinbouw speelt groengas op dit moment nog geen grote rol, geeft de groengas-specialist aan. “Hier krijgt de energietransitie vooral vorm door middel van restwarmte, aardwarmte en energie uit biomassa. Maar deze opties zijn niet overal beschikbaar en dan kan groengas mogelijk wel uitkomst bieden En anders zijn er voldoende groencertificaten beschikbaar om gasafname verder te vergroenen.”