BiedOptimaal | Linflowers

15 hectare chrysanten, verdeeld over 3 locaties. Op ieder bedrijf staat een WKK, daarnaast wordt er intensief belicht. “Tweederde van de elektriciteit wekken we op met de WKK’s, de rest kopen we in. We leveren zoveel mogelijk stroom terug aan het net, in perioden dat we deze zelf niet nodig hebben”, vertelt David van Tuijl van Linflowers in KAS Magazine.

“Energiekosten maken 20 tot 25% van ons totale kostenplaatje uit. Efficiënt omgaan met energie is dan ook van wezenlijk belang. Elke dag voor 10:30 uur moet je de APX-bieding voor de volgende dag klaarzetten, maar ‘s ochtends spelen er meestal zoveel zaken op het bedrijf, dat het doen van een bieding er regelmatig bij inschoot. Daarnaast wordt het energiemanagement steeds veelomvattender. Er komen veel meer data beschikbaar waar je rekening mee moet houden bij het bepalen van de strategie. Ook komen er meer energiemarkten bij, waardoor het moeilijk te behappen is. En dat terwijl je als ondernemer nog meer zaken op je bordje hebt liggen.”

BiedOptimaal doet op basis van data een geautomatiseerde APX-bieding. Hierbij wordt gestuurd op de optimale inzet van de WKK, analyseert BiedOptimaal wanneer het interessant is om elektriciteit zelf te maken en wanneer de tuinder deze het beste kan inkopen.

“BiedOptimaal is voor ons, belichtende bedrijven, extra van meerwaarde omdat de tool de zoninstraling voor de komende vier dagen meeneemt en dus kan bepalen wanneer al dan niet belicht moet worden. Daarnaast zet ik mijn warmtebuffer beter in waardoor ik minder bij hoef te regelen en ook op kostentechnisch beter draai.”

Ondersteuning van een EnergieSpecialist

Naast de inzet van BiedOptimaal, ondersteunt EnergieSpecialist Kees Tetteroo David van Linflowers bij zijn energiemanagement. “Ik houd bijvoorbeeld in de gaten of de instellingen van BiedOptimaal overeenkomen met de daadwerkelijke bedrijfssituatie. Om op de hoogte te blijven van de teelt- en belichtingsstrategie heb ik een paar keer per week contact met David.” Als aanvulling op BiedOptimaal monitort Kees ook de onbalansinstellingen, zodat David zoveel mogelijk profiteert van de onbalansmarkt.

David: “Het is fijn om iemand te hebben die, als het gaat om energie, continu met je meedenkt en -kijkt. Inmiddels werken we al zolang samen dat we echt op elkaar zijn ingespeeld en een vertrouwensband is ontstaan.”

Nieuwsgierig naar meer klantverhalen?