Privacyverklaring

Agropower B.V. handelend onder de naam AgroEnergy acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website essentieel. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. AgroEnergy houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. AgroEnergy heeft Eneco Holding N.V. aangewezen als eindverantwoordelijk voor alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen AgroEnergy. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens heeft AgroEnergy haar verwerkingen aangemeld in groepsverband via Eneco Holding N.V. bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Verwerken van persoonsgegevens
AgroEnergy verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitbrengen van offertes, acceptatie, uitvoering overeenkomst(en), relatiebeheer en wanneer u contact heeft met AgroEnergy. Deze gegevens worden door AgroEnergy ook in groepsverband van Eneco gebruikt om u op de hoogte te stellen over voor u (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van AgroEnergy en Eneco en door haar zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u dit schriftelijk melden aan het hieronder vermelde adres. AgroEnergy verzoekt u hierbij duidelijk aan te geven welke informatie u niet (meer) wenst te ontvangen: AgroEnergy, Afdeling Communicatie, Elektronicaweg 41, 2628 XG Delft.

Klikgedrag
Op de website van AgroEnergy worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan AgroEnergy de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan AgroEnergy haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van haar klanten.

Gebruik van ‘cookies’
De website van AgroEnergy plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. AgroEnergy gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

AgroEnergy plaatst alleen een cookies voor de webanalyse-service van Google, Google Analytics. Via deze cookies krijgt AgroEnergy inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan AgroEnergy de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. AgroEnergy kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vindt u op de volgende pagina. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vindt u hier.

Links naar andere sites
Op de website van AgroEnergy zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. AgroEnergy draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiligen van persoonsgegevens
AgroEnergy heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem contact met ons op via info@agro-energy.nl of 088 – 895 45 45.

Wijzigingen
AgroEnergy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.