Privacyverklaring

AgroPower B.V., handelend onder de naam AgroEnergy, vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website essentieel. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers behandelen en beveiligen we zorgvuldig. AgroEnergy houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving. AgroEnergy heeft N.V. Eneco Beheer aangewezen als eindverantwoordelijk voor alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen AgroEnergy. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft AgroEnergy haar verwerkingen aangemeld in groepsverband via N.V. Eneco Beheer bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag.

Verwerken van persoonsgegevens

AgroEnergy verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doelen.

 • Beoordelen en accepteren van uw aanmeldingen
 • Tot stand brengen van overeenkomsten
 • Uitvoeren van overeenkomsten (o.a. energie in- & verkoop)
 • Toepassen van wet- & regelgeving (o.a. verschillende verklaringen)
 • Verlenen van service (mutaties, vragen en klachten)
 • Verzorgen van facturatie
 • Uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole
 • Behandelen van geschillen
 • Verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden (o.a. marktonderzoek)
 • Het verwerken van gegevens voor (direct) marketingdoeleinden;
 • Informeren over nieuwe producten en diensten

Dit doen we in groepsverband met Eneco. AgroEnergy houdt hierbij rekening met uw voorkeuren.

AgroEnergy werkt samen met een aantal andere partijen. Deze partijen zijn zogenaamde bewerkers in opdracht van AgroEnergy. We sluiten een bewerkersovereenkomst af met deze partijen. Hiermee borgen we uw privacy. In deze overeenkomst maken we afspraken over zorgvuldig werken, privacy maatregelen en werkwijze in geval van datalekken.

Gebruik persoonsgegevens door derden

Gebruik van persoonsgegevens door derden voor eigen commerciële doeleinden van die derden wordt niet toegestaan door AgroEnergy.

Kanalen

AgroEnergy biedt haar dienstverlening aan via verschillende kanalen. Dit zijn de handelsportal EnergyManager, de EnergyManager App, onze website, (e)mailings, telefonisch of andere verkoopkanalen. Via deze kanalen verzamelen en verwerken we persoonsgegevens. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via onze kanalen valt onder deze privacyverklaring.

Gebruik van cookies en tracking pixels

Cookies

De website van AgroEnergy en handelsportal EnergyManager maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Bij het eerste bezoek aan onze website wordt akkoord gevraagd op het gebruik van cookies.

AgroEnergy plaatst cookies voor de diverse webanalyse-services van Google, zoals Google Analytics, Google Tag Manager en diverse social media plug-ins (zoals Twitter). Via deze cookies krijgt AgroEnergy inzage in het bezoek op de website en handelsportal. Dit gebruiken we o.a. voor het monitoren van bezoekersaantallen, populaire pagina’s en populaire onderwerpen. Hiermee voeren we de volgende zaken voor u uit:

 • U zo goed mogelijk informeren over onze producten en diensten. Zo ziet u de informatie die voor u het meest relevant is en/of is afgestemd op uw voorkeuren of interesses.
 • Het opvragen van eerdere voorkeuren.
 • Voor onderzoek, voor website optimalisatie en verhoging van de gebruikersvriendelijkheid.

Sommige cookies zijn noodzakelijk. Door deze cookies kunt u gebruik maken van functionaliteiten op de website en handelsportal. Ontvangt u liever geen cookies? Zet deze dan uit via de instellingen in uw browser. Let op: dit betekent dat niet alle functionaliteiten van de website en handelsportal werken op uw computer, tablet of smartphone.

Google Analytics

Google Analytics verzamelt gegevens over het surfgedrag. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Ook optimaliseren wij hiermee de werking van onze website en handelsportal.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Hier vindt u ook het privacy beleid van Google Analytics.

Wilt u niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt. U kunt de browser-plugin hier downloaden.

Tracking pixels

Een tracking pixel is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel x 1 pixel) dat in een e-mail (bijvoorbeeld onze digitale nieuwsbrief) wordt geplaatst. Door het gebruik van een tracking pixel zien wij of u de e-mail leest en welke onderdelen u interessant vindt. Hiermee verbeteren we de communicatie naar u.

Ook gebruiken we deze informatie, in combinatie met andere informatie, om u online en/of offline relevante aanbiedingen en aanbevelingen te doen, afgestemd op uw voorkeuren of interesses en om onze campagnes te optimaliseren.

Surf- en klikgedrag

Op de website en handelsportal van AgroEnergy houden we algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest geraadpleegde pagina’s en de zoektermen. Hiermee optimaliseren we de website en handelsportal.

Ook kunnen we deze gegevens gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses om voor u meer gerichte informatie op de sites te zetten. Hiermee verbeteren we onze dienstverlening verder en passen we dit aan naar uw wensen.

Daarnaast combineren wij uw online surf-, zoek-, en klantgedrag om u online en/of offline relevante aanbiedingen en aanbevelingen te doen , afgestemd op uw voorkeuren of interesses en om onze campagnes te optimaliseren. Dit doen wij op basis van cookietechnieken en met cookies vergelijkbare technieken.

Links naar andere sites
Op de website van AgroEnergy zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. AgroEnergy draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte website een privacyverklaring bevat. U beoordeelt zelf of u zich kunt vinden in het privacybeleid van deze partij.

Beveiligen van persoonsgegevens
AgroEnergy heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om aan AgroEnergy te vragen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Als dit het geval is, kunt u ons verzoeken om een schriftelijk overzicht van die gegevens. Bent u van mening dat de gegevens niet juist zijn of dat AgroEnergy uw gegevens niet mag verwerken? Dan kunt u AgroEnergy verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Binnen uiterlijk 4 weken laat AgroEnergy u weten in hoeverre AgroEnergy aan uw verzoek kan voldoen. Stuur uw verzoek aan AgroEnergy o.v.v. Privacy aan AgroEnergy, Afdeling Communicatie, Elektronicaweg 41, 2628 XG Delft.

Wilt u liever geen informatie meer over nieuwe producten en/of diensten? U kunt dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info@agro-energy.nl. Of via het contactformulier op onze website: https://www.agro-energy.nl/contact/.

Melden datalek

AgroEnergy houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Dit betekent dat wij een ernstig datalek van persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering van het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt?

Meld dit ons zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het datalek hebt geconstateerd. Dit doet u via info@agro-energy.nl o.v.v. Datalek. Vermeld in uw e-mail uw naam, eventueel de organisatie waarvoor u werkt, uw telefoonnummer en een korte omschrijving van het datalek. Na ontvangst van uw melding nemen we telefonisch contact met u op voor meer informatie, zodat we maatregelen kunnen treffen om de mogelijke gevolgen te minimaliseren. Vervolgens beoordelen we de ernst van het datalek en bepalen we of het datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkene(n).

Twijfelt u of er sprake is van een datalek? Bijvoorbeeld omdat het onduidelijk is of persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatig zijn verwerkt? Meld het mogelijke datalek dan toch aan ons.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? U kunt deze vragen sturen via info@agro-energy.nl t.a.v. afdeling Communicatie o.v.v. Privacyvraag.

Wijzigingen
AgroEnergy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

 

Delft, 12 oktober 2017