ARITKEL | ‘WOZ-clustering kan telers veel winst opleveren’

Sinds enige tijd kunnen telers met meerdere elektriciteitsaansluitingen deze administratief laten clusteren. Deze zogeheten WOZ-clustering kan veel opleveren: doordat het verbruik per aansluiting stijgt, betaalt een ondernemer minder energiebelasting en ODE. Daarnaast kan hij het teveel betaalde bedrag over de afgelopen vijf jaar terugvragen. AgroEnergy informeert telers proactief over de mogelijkheden van WOZ-clustering én ondersteunt hen bij het indienen van de aanvraag.

Quinten, voorheen werkzaam bij Eneco, is aangetrokken om het project WOZ-clustering op poten te zetten. Hij zoekt uit voor welke AgroEnergy-klanten clustering mogelijk interessant is, waarna de EnergieSpecialisten contact opnemen met de betreffende ondernemer. “Heeft een teler belangstelling, dan benader ik hem om te bespreken welke documenten nodig zijn”, vertelt Quinten Jansen. “Als deze zijn verzameld, dien ik een dossier en een aanvraag tot WOZ-clustering in bij de Belastingdienst. Op die manier biedt AgroEnergy haar klanten dus een aanvullende dienst. En er worden pas kosten in rekening gebracht wanneer de Belastingdienst een aanvraag daadwerkelijk goedkeurt.”

Lagere energiekosten dankzij WOZ-clustering

 Quinten benadrukt dat tuinders met meerdere elektriciteitsaansluitingen fors kunnen besparen door te kiezen voor WOZ-clustering. “Bij WOZ-clustering gaat het om niets anders dan het administratief clusteren van meerdere elektriciteitsaansluitingen van één bedrijf. Dit is aan de orde wanneer een bedrijf meerdere locaties binnen één gemeente heeft. De diverse aansluitingen worden dan onder één aansluiting geregistreerd en het verbruik wordt bij elkaar geteld. Voor de energiebelasting is dan dus sprake van één elektriciteitsaansluiting, met een hoger verbruik. Dat is gunstig: hoe meer kWh per aansluiting je verbruikt, hoe minder energiebelasting en ODE je immers betaalt en hoe lager je energiekosten. Dit kan tuinders veel winst opleveren.” Bijkomend voordeel is dat een correctie met terugwerkende kracht mogelijk is. “Je kunt het teveel betaalde bedrag tot vijf jaar terugvorderen. Aangezien de meeste tuinbouwbedrijven behoorlijk wat elektriciteit nodig hebben – zeker wanneer ze ook belichten – kan het om forse bedragen gaan.”

Rekenvoorbeeld besparing energiekosten

Stel je hebt twee elektriciteitsaansluitingen, één met een verbruik van 200.000 kWh en één met een verbruik van 300.000 kWh, dan lever je dit in 2020 een voordeel op van € 2.678,28 euro. Bekijk hier het rekenvoorbeeld.

Voorwaarden

 De Belastingdienst stelt echter wel voorwaarden aan het toekennen van een WOZ-clustering. Wanneer de diverse aansluitingen zich niet op één adres bevinden, moet worden aangetoond dat sprake is van een ‘verbinding’ tussen de diverse bedrijfslocaties. “Het kan gaan om een fysieke verbinding tussen de kassen; denk aan elektriciteitskabels of centrale klimaatregeling. Maar de term ‘verbinding’ kan ook ruimer worden geïnterpreteerd. Hiervan is bijvoorbeeld ook sprake wanneer producten van twee locaties op één plek worden gesorteerd en verpakt, wanneer er afzonderlijke op- en afkweeklocaties zijn en wanneer op meerdere locaties deels hetzelfde personeel wordt ingezet. In feite moet je kunnen aantonen dat de diverse locaties nodig zijn om het productieproces te kunnen laten draaien. Belangrijk is wel dat deze locaties binnen dezelfde gemeente liggen.”

Quinten verwacht dat WOZ-clustering voor veel tuinbouwbedrijven een interessante optie kan zijn. “Zeker omdat veel bedrijven beschikken over meerdere locaties en aansluitingen. En met het energiemanagement in de glastuinbouw zijn dusdanig grote bedragen gemoeid dat het zonde is om deze kans te laten liggen.”

Welke documenten zijn nodig voor een aanvraag tot WOZ-clustering?

  • Ingevuld WOZ-formulier;
  • WOZ-beschikking(en) over het aangevraagde jaar of over de aangevraagde jaren; 
  • Taxatieverslagen van de gemeente over het aangevraagde jaar of de aangevraagde jaren; 
  • Kadasterkaartje waarop de ligging van de diverse locaties duidelijk zichtbaar is;
  • Samenstelverklaring waarin de samen te voegen locaties vermeld zijn. Hierin moet ook een expliciete begindatum van samenstelling staan;
  • Toelichting van de klant over de verbintenis tussen de locaties (fysiek of organisatorisch/bedrijfsmatig)

MARKTVISIE | Cocktail aan prijsopdrijvende factoren deze week

Cocktail prijsopdrijvende factoren | marktvisie

ARTIKEL | Congestie stelt tuinbouw voor nieuwe uitdagingen, maar biedt ook kansen

Foto Congestie Artikel KAS Web

MARKTVISIE | Onzekerheid door naderend Noors onderhoud

Onzekerheid | marktvisie

MARKTVISIE | Gaswinter voorbij, gasprijzen dalen

Zonnepanelen