Welke marktinvloeden gaan de energieprijzen bepalen de komende maanden?

AgroEnergy publiceert wekelijks een marktvisie waarin we terugblikken op de energiemarkten in de afgelopen week en vooruitkijken naar de komende weken, maanden en jaren. Nu de dagen langzaam weer langer worden, is het tijd om specifiek te kijken richting de lente en de zomer. Hieronder geven we een zo goed mogelijk beeld van de marktinvloeden de komende maanden en welk effect dit kan hebben op de gas- en elektriciteitsprijzen. In de weken na de jaarwisseling hebben we gezien dat de markt verwend is geraakt door het ruime aanbod vanuit wind, zon en vloeibaar gas van de afgelopen jaren. Deze winter viel dit aanbod grotendeels weg, waardoor met name de kortetermijncontracten zeer bewegelijk waren. De daggasprijs liep op tot ca. 25 €ct/m3 en ook de APX-markt noteerde steeds vaker uurprijzen boven 100 €/MWh.

Weersomstandigheden

Een groot deel van de prijsvorming op de kortetermijncontracten vindt plaats op basis van temperatuur en zon- en windkracht. Dit zijn ook gelijk de lastigste invloeden om ruim vooruit een inschatting van te maken. Het is aannemelijk dat we met het wegtrekken van de kou voorlopig geen daggasprijzen van 25 €ct/m3 meer gaan tegenkomen, maar begin maart 2018 hebben we gezien dat een plots koudefront kan zorgen voor astronomische prijsstijgingen (~53 €ct/m3 op 2 maart 2018).
In 2020 daalden de gemiddelde APX-prijzen vanaf januari door toenemende productie vanuit zon- en windinstallaties. Daar kwam uiteraard ook het corona-effect bovenop, waarmee de vraag drastisch daalde. Inmiddels is de energievraag weer terug op het oude niveau, onder anderen door de lage temperaturen en het vele thuiswerken. Vanaf maart neemt de kans op negatieve uurprijzen weer toe, ook omdat het opgestelde zon- en windvermogen groter is dan vorig jaar. Een negatief APX-daggemiddelde behoort ook tot de mogelijkheden, zoals we zagen op 13 april 2020. De afwezigheid van zon en wind kan de daggas- en APX-prijs juist weer flink omhoog stuwen.

Coventioneel aanbod

De rol van LNG wordt steeds groter in de mondiale gasmarkt. De verwachting is dat deze markt de komende jaren flink door blijft groeien. In de komende maanden blijft het LNG-aanbod in West-Europa wel achter door het hogere prijsniveau in Azië. Er is dus een grotere afhankelijkheid van gasvoorraden en pijpleidinggas. Noorwegen exporteert op volle capaciteit, maar Rusland kan nog een tandje bijschakelen. De afhankelijkheid van dit buitenlandse gas wordt de komende jaren groter door de sluiting van het Groninger gasveld. Vorig gasjaar werd er nog ca. 8,7 miljard m3 geproduceerd, maar dit wordt afgebouwd richting de voorgenomen sluiting medio 2022.

Injectiebehoefte gasvoorraden

Door het beroep dat nu gedaan wordt op de gasvoorraden staat het zomercontract qua prijsniveau relatief dicht bij het komende wintercontract. De zomer wordt doorgaans gebruikt om de voorraden weer te vullen. Afgelopen zomer was hier veel minder sprake van door de milde winter. De daggasprijs kon onder andere daardoor wegzakken tot 2,5 €ct/m3. Voor de komende zomer is dit prijsniveau een stuk onwaarschijnlijker. Op het huidige tempo zijn de Europese gasvoorraden eind februari nog voor 25% gevuld, tegenover 60% een jaar geleden.

Nieuwe pijpleidingen

Dit jaar wordt zowel de NordStream2- als de EUGAL-pijpleiding opgeleverd. De NordStream2-pijpleiding zorgt voor een verdubbeling van de transportcapaciteit van Rusland, via de Oostzee, naar Duitsland. Momenteel staat de oplevering gepland voor april of mei, maar gezien de politieke onrust rondom dit project is het lastig om een concrete datum hieraan te verbinden. De EUGAL-pijpleiding loopt van Noord- naar Zuid-Duitsland en zorgt ervoor dat het gas dat door NordStream2 stroomt naar andere delen van Europa gedistribueerd kan worden. De verwachte opleverdatum is 1 april 2021. Deze pijpleidingen gaan de komende winter voor het eerst een rol van betekenis spelen.

Kortom

  • Kou kan nog impuls geven aan daggas
  • APX-prijzen volatieler door (gebrek aan) zon en wind
  • LNG-aanbod beperkt tot eind februari
  • Grote gasbehoefte komende zomer
  • Nieuwe pijpleidingen belangrijk richting winter

Als je op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen, meld je dan aan voor onze marktvisie!

MARKTVISIE | Record aantal aaneengesloten dagen met negatieve EPEX spot uurprijzen

Record EPEX spot uurprijzen

MARKTVISIE | Hoger prijspeil lokt LNG-schepen naar Europa(pa)

windmolens-afrr-regelvermogen

ARTIKEL | Congestie stelt tuinbouw voor nieuwe uitdagingen, maar biedt ook kansen

Foto Congestie Artikel KAS Web

MARKTVISIE | Verviervoudiging negatieve uurprijzen in april

Termijnprijzen