BLOG | Tijdens een (energie)crisis lopen emoties soms hoog op

De afgelopen jaren zitten we op vele vlakken in een rollercoaster. Tijdens de corona pandemie kregen we te maken met uitzonderlijk lage energieprijzen door het wegvallen van de vraag. Vervolgens viel het gasaanbod grotendeels weg door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en daaropvolgende sancties, met als gevolg extreem hoge energieprijzen.

Tijdens de pandemie was er hier en daar sprake van opportunisme bij het innemen van met name lange termijn gasposities. Gasprijzen waren dermate laag dat klanten, voor hun warmtekracht, lange termijn gasposities innamen zonder daar ook elektra verkoopposities tegenover vast te leggen (SparkSpread fixatie). In die tijd was er sprake van veel marktdiepte aan de kant van gas, omdat er ook partijen waren die, door de weggevallen vraag, van hun gasposities af moesten. Voor deze groep heeft de gok uitermate positief uitgepakt, omdat zij nu beschikken over relatief goedkope gasposities ten opzichte van de huidige marktprijzen. Blije tuinders die soms bewust tijdelijk stoppen met telen en deze commodity posities te gelde maken.

Lastige marktsituatie

Het wegvallen van het regulier gasaanbod heeft de commodity markt echter drastisch veranderd. Daar waar wij jaren geleden hebben ingezet op volledig geautomatiseerde handelstransacties, werkt dit niet als er geen marktliquiditeit is. Door het geringe gasaanbod en de margining eisen die marktpartijen onderling stellen, komen deals erg moeizaam tot stand. Onze klanten zien online voor de toekomstige jaren interessante mogelijkheden voorbij komen en willen deze graag direct vastleggen. Alleen bij de gepresenteerde prijzen horen slechts zeer beperkte volumes. Bij wat grotere volumes schieten de prijzen alle kanten op. Dit levert ontevredenheid op wanneer verwachtte resultaten vervolgens veel minder gunstig blijken te zijn.

Als tuinbouwbedrijf zijn dit extreem moeilijke tijden. Onbetaalbare energieprijzen, inflatie en mogelijk ook nog eens een slechte afzetmarkt. Dit levert uiteraard heel veel stress op.

Zorg goed voor elkaar

Maar als je met een probleem zit of een vraag hebt, hoe wordt je dan het best geholpen? Door boos te worden en te gaan schelden óf tot tien te tellen en redelijk te blijven? Ik denk het laatste- hoe moeilijk dit soms ook is. Aan de telefoon of per e-mail een collega de huid vol schelden lucht misschien even op, maar zet de ontvangende partij wel vol in de stress. En je bent vast niet de enige die met een probleem zit of snel een antwoord wilt hebben. Binnen onze organisatie is er ook heel veel druk en stress bij de collega’s die veelvuldig klantcontact hebben. De hoge hoeveelheid vragen maakt dat zij niet snel kunnen antwoorden en door de marktomstandigheden zijn de antwoorden ook vaak niet zo positief als de klant zou willen horen.

Kortom, hoe lastig het ook is in deze tijd, verplaats je ook in de ander en zorg goed voor elkaar.

 

Deze blog is exclusief geschreven voor de nieuwsbrief van GoedemorgenGroente 

MARKTVISIE | Gasmarkt blijft gespannen reageren op ongeplande verstoringen

Gasmarkt

AgroEnergy keert weer onbalanspoolvoordeel uit aan klanten

Onbalanspoolvoordeel

EVEN VOORSTELLEN | Eveline Smit, Senior Account Support

Eveline Smit | Even voorstellen

ARTIKEL | Handelen in elektriciteit: meer opties én meer maatwerk

Handelen