NIEUWS | Onderzoek naar mogelijkheden voor geothermie in regio Ypenburg/Nootdorp

Hydreco, HAL, Eneco, AgroEnergy, tuinders uit de regio Noukoop-Balijade en de gemeente Pijnacker-Nootdorp hebben op 18 januari 2019 een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid van aardwarmtelevering aan het bestaande warmtenet van Ypenburg, het glastuinbouwgebied Noukoop-Balijade en de resterende gebouwde omgeving in Nootdorp te onderzoeken.

Haagse Aardwarmte Leyweg, Hydreco GeoMEC en Eneco hebben gezamenlijk een opsporingsvergunning voor de regio Ypenburg/Nootdorp aangevraagd. Na toekenning door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) starten de partijen met het verkennen van de mogelijkheden voor het gebruik van aardwarmte in deze regio. Indien het onderzoek succesvol wordt afgerond kunnen in de toekomst woningen, kantoren en het aanpalende glastuinbouwgebied op deze manier van duurzame warmte worden voorzien.

Veel kansen voor geothermie in deze regio

De ondergrond in de regio heeft zich al bewezen bij verschillende andere geothermieprojecten. Dit in combinatie met het bestaande warmtenet en de ervaring binnen de partijen die de projecten willen gaan uitvoeren maakt het mogelijk, bij een positieve uitkomst van het onderzoek, de geothermieprojecten hier binnen enkele jaren te realiseren.

Zo hebben Haagse Aardwarmte Leyweg en Hydreco GeoMEC al veel kennis en expertise opgedaan bij het operationeel maken van het aardwarmteproject in Den Haag aan de Leyweg. Deze partijen willen die kennis inzetten om in de regio Ypenburg/Nootdorp verschillende geothermieprojecten te ontwikkelen. Saskia Hagedoorn, Directeur Hydreco Geomec: “Hydreco Geomec is zeer verheugd dat in de regio dit initiatief is genomen. Wij zetten dan ook graag onze kennis en ervaring in om in de regio duurzame projecten veilig en doelmatig te begeleiden.”

Jan Willem Rösingh, Directeur HAL: “Wij zien vooral door de combinatie van geschikte ondergrond en het bestaande warmtenet in Ypenburg/Nootdorp uitstekende kansen om geothermische warmte te gaan winnen.”

Ook aan de afnemerszijde zijn er in deze regio veel kansen. Zo willen de glastuinbouwbedrijven in het gebied Noukoop-Balijade hun energievoorziening verduurzamen Warmtecoöperatie Noukoop- Balijade: “De ambitie van de glastuinbouwsector in Nederland is om al in 2040 klimaatneutraal te zijn. Door veel ondernemers in een groot aantal gebieden wordt nu al concreet gewerkt aan ontwikkelen van duurzame warmte en CO2-projecten om de energievoorziening te verduurzamen waardoor minder aardgas nodig is. De ondernemers in Noukoop-Balijade zien het plan voor een gezamenlijk aardwarmteproject in het gebied als een mooie kans om een grote stap te zetten naar verduurzaming. Door de ondernemers in hiervoor het besluit genomen om een warmtecoöperatie op te richten”.

AgroEnergy, onderdeel van Eneco, is als energiepartner van de glastuinbouw betrokken. Rien Bot, Directeur Warmte bij AgroEnergy: “De combinatie van woningen en glastuinbouwbedrijven op één warmtenet, maakt dat de beschikbare warmte nog efficiënter ingezet kan worden.” Op het bestaande warmtenet van Eneco in Ypenburg zijn circa 10.000 woningen en bedrijven in de regio aangesloten. Michiel van den Berg, directeur Warmte en Koude bij Eneco: “Eneco wil haar warmtenetten verder verduurzamen. Om dat mogelijk te maken zoeken we continu naar nieuwe duurzame bronnen. In Ypenburg werken we nauw samen met bewoners aan het verduurzamen van het net. Geothermie is één van de opties.

De betrokkenheid van alle betrokken partijen maakt het mogelijk om de kansen voor verduurzaming met aardwarmte snel in kaart te brengen.”

Reductie CO2 uitstoot

Geothermie is een efficiënte techniek om warmtevraag te verduurzamen. Realisatie van geothermie in de regio Ypenburg/Nootdorp reduceert de CO2-emissie aanzienlijk en draagt daarmee in belangrijke mate bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Den Haag. De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil in 2050 energieneutraal zijn. Hiervoor wil de gemeente een energietransitieplan opstellen. Wethouder Frank van Kuppeveld: “Als onderdeel van het energietransitieplan wil de gemeente ook de warmtevoorziening in Nootdorp en Noukoop-Balijade verduurzamen. Het benutten van aardwarmte is een mooie kans voor de verduurzaming van de warmtevoorziening in de regio Pijnacker-Nootdorp. We maken nu nog geen keuze, maar doen onderzoek. De resultaten van het onderzoek leveren belangrijke bouwstenen op voor de energietransitie en beter zicht hoe de regio Ypenburg/Nootdorp past in een gebiedsdekkende warmte-infrastructuur. Door de samenwerking met andere partijen wordt gebruik gemaakt van kennis uit de praktijk.

MARKTVISIE | Gasmarkt blijft gespannen reageren op ongeplande verstoringen

Gasmarkt

AgroEnergy keert weer onbalanspoolvoordeel uit aan klanten

Onbalanspoolvoordeel

EVEN VOORSTELLEN | Eveline Smit, Senior Account Support

Eveline Smit | Even voorstellen

ARTIKEL | Handelen in elektriciteit: meer opties én meer maatwerk

Handelen