NIEUWS | Miljoenennota stelt erg teleur: ODE omhoog in plaats van omlaag

Bij de instemming op het Belastingplan 2020 in de Eerste Kamer is een motie aangenomen waarin het Kabinet opgedragen werd om te onderzoeken wat gedaan kon worden tegen de onevenredige verhoging van de 3e schijf van de ODE met alle gevolgen voor verduurzaming in de glastuinbouw.

In de nieuwe Miljoenennota van afgelopen dinsdag komt hier nauwelijks iets van terug: in het Belastingplan staat zelfs een 10% verhoging van de eerste 3 schijven van de ODE op elektriciteit en op alle schijven gas. De enige vermelding is dat onderzocht wordt of voor de glastuinbouw een vorm van compensatie mogelijk is om de verduurzaming niet in de weg te zitten. De tarieven voor energiebelasting worden met 1 tot 5% verhoogd.

AgroEnergy is erg teleurgesteld over dit resultaat. WUR Economic Research meldde deze week dat de verhoogde ODE in 2020 een kostenstijging van 30 mln euro veroorzaakt in de glastuinbouw. Wij merken bij onze klanten dat deze heffing de verduurzaming dwarsboomt en een forse claim legt op de bedrijfsresultaten. Ondanks dat is het de overheid in driekwart jaar niet gelukt om een beter instrument te vinden.

Uiteraard is Glastuinbouw Nederland in de lead in het lobby-offensief richting de Tweede Kamer, AgroEnergy steunt deze lobby in woord en daad.

MARKTVISIE | Record aantal aaneengesloten dagen met negatieve EPEX spot uurprijzen

Record EPEX spot uurprijzen

MARKTVISIE | Hoger prijspeil lokt LNG-schepen naar Europa(pa)

windmolens-afrr-regelvermogen

ARTIKEL | Congestie stelt tuinbouw voor nieuwe uitdagingen, maar biedt ook kansen

Foto Congestie Artikel KAS Web

MARKTVISIE | Verviervoudiging negatieve uurprijzen in april

Termijnprijzen