Mitsubishi Corporation nieuwe aandeelhouder Eneco

Het Consortium heeft het beste bod gedaan voor de aandeelhouders en alle overige stakeholders van Eneco, waaronder de medewerkers, met de beste voorwaarden, waaronder prijs en transactiezekerheid. De 44 gemeentelijke aandeelhouders krijgen de komende periode de mogelijkheid definitief te besluiten tot de verkoop van hun aandelen over te gaan.

De aandeelhouderscommissie, de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Eneco hebben de afgelopen maanden een zorgvuldig privatiseringsproces doorlopen, met aandacht voor de belangen van alle stakeholders. Dit heeft geleid tot de aankondiging van vandaag. De transactie is onder voorbehoud van goedkeuring van de relevante autoriteiten, waaronder de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Takehiko Kakiuchi, CEO van Mitsubishi Corporation: “Wij zijn onder de indruk van de prestaties van Eneco en haar marktpositie en willen daar graag aan verder bouwen. Eneco en wij hebben sinds 2012 succesvol samengewerkt in een lange termijn strategisch samenwerkingsverband, met een bewezen track record van succesvolle samenwerkingen in verschillende hernieuwbare energieprojecten als resultaat. We onderschrijven de lange termijn visie van “Duurzame energie van iedereen”, hebben een goede culturele fit en geloven er sterk in dat Eneco goed is gepositioneerd om een leidende rol in de energietransitie te blijven vervullen. Eneco sluit perfect aan bij onze huidige energieactiviteiten en biedt ons een platform om verder te groeien in de Europese markt waarin wij koploper willen zijn in de energietransitie. We geloven sterk dat we de beste partner voor alle stakeholders van Eneco zijn en kijken er naar uit om een duurzame strategie samen verder te ontwikkelen.”

Ruud Sondag, CEO van Eneco: “Met het consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu hebben wij aandeelhouders gevonden die honderd procent achter de strategie van Eneco staan. Onze jarenlange partner Mitsubishi Corporation wordt nu onze grootste aandeelhouder. En, net zo belangrijk: Eneco blijft intact als geïntegreerd en zelfstandig Nederlands energiebedrijf. Wij krijgen daarnaast ook volop kansen voor uitbreiding in Europa en daarbuiten.

Ik ben er trots op dat wij in gezamenlijkheid en unanimiteit van de aandeelhouderscommissie, raad van commissarissen en raad van bestuur tot deze positieve uitkomst zijn gekomen. Minstens zo belangrijk is dat de centrale ondernemingsraad ook positief gestemd is over Mitsubishi Corporation en Chubu als toekomstige aandeelhouders en onvoorwaardelijk positief heeft geadviseerd over de voorgenomen transactie. We kijken er naar uit samen met onze klanten, medewerkers, partners, overheden, en nieuwe aandeelhouders verder te blijven werken aan de energietransitie en een duurzame toekomst.”

Arjan van Gils, wethouder financiën van de gemeente Rotterdam en voorzitter van de aandeelhouderscommissie: “De interesse van verschillende marktpartijen in Eneco was groot en bevestigt de unieke positie die Eneco inneemt in de energietransitie. Voor ons stond voorop dat we een zorgvuldig verkoopproces zouden voeren, met aandacht voor de duurzame strategie en de overige belangen van alle stakeholders van Eneco. Wij zijn dan ook verheugd dat we met de raad van bestuur en de raad van commissarissen in unanimiteit in Mitsubishi Corporation en Chubu stabiele aandeelhouders hebben gevonden voor Eneco met gedeelde duurzame doelen en ambities. Het consortium heeft op alle niveaus de beste voorwaarden geboden en voldoet het beste aan alle in het verkoopproces gestelde voorwaarden. Het consortium heeft de benodigde financiële slagkracht omEneco te laten groeien, zowel in het licht van de energietransitie als commercieel. De komende periode zullen wij de voorgenomen transactie verder toelichten aan de 44 aandeelhouders van Eneco.

Strategische rationale

Met het Consortium heeft Eneco de aandeelhouders gevonden die de duurzame strategie volledig steunen, versterken en helpen deze nationaal en internationaal uit te bouwen. Het Consortium heeft het beste bod gedaan voor de aandeelhouders en alle andere stakeholders van Eneco, met de beste voorwaarden, waaronder prijs en transactiezekerheid. Mitsubishi Corporation, een wereldspeler met een stevige ambitie op het gebied van de energietransitie, is een partner waarmee Eneco al langer succesvol samenwerkt en die het aandeelhouderschap aangaat voor de lange termijn. Met het Consortium als nieuwe aandeelhouders blijft Eneco volledig intact en zelfstandig en blijft de werkgelegenheid behouden. Het Consortium zorgt voor meer financiële armslag van Eneco, én garandeert de beste voorwaarden, waaronder prijs, voor de huidige aandeelhouders.

Versterking duurzame strategie

De onderneming kan met het Consortium de uitvoering van haar duurzame strategie, gericht op groei van hernieuwbare energiebronnen, energielevering en innovatieve diensten, uitbouwen. Zowel door autonome groei, als door middel van acquisities. Eneco wordt het centrum van alle energie-gerelateerde activiteiten van Mitsubishi Corporation in Europa. Mitsubishi Corporation wil een deel van haar offshore windactiviteiten onderbrengen bij Eneco, in totaal meer dan 400 megawatt. Via Mitsubishi Corporation krijgt Eneco toegang tot nieuwe offshore windmarkten in de Verenigde Staten en Japan. Anderzijds krijgen Mitsubishi Corporation en Chubu via Eneco kennis en ervaring met het verduurzamen van de energievoorziening voor hun thuismarkten. Tussen half 2019 tot half 2024 zal Eneco ten minste EUR 1 miljard hebben geïnvesteerd in hernieuwbare productiebronnen in Nederland, Duitsland en België.

Eneco blijft intact als zelfstandig opererend Nederlands energiebedrijf

Eneco blijft een zelfstandig opererend energiebedrijf met het Consortium als aandeelhouders, via een nieuw opgerichte entiteit, onder leiding van de huidige raad van bestuur, aangevuld met Hans Peters, Chief Customer Officer (COO) van Eneco, en een vertegenwoordiger van Mitsubishi Corporation (nog nader bekend te maken).

De werkgelegenheid blijft behouden, medewerkers behouden hun arbeidsvoorwaarden en kunnen profiteren van nieuwe loopbaanmogelijkheden, zowel in Nederland als internationaal. Het Consortium wil de onderneming organisch laten groeien waarmee ook de arbeidskansen voor zowel bestaande als toekomstige werknemers zullen verbeteren. Klanten kunnen onverminderd rekenen op de producten en diensten van de vertrouwde merken, waaronder Eneco, Oxxio, Lichtblick, Woonenergie, Quby en AgroEnergy. Het hoofdkantoor blijft gevestigd in Rotterdam. De operaties in België en Duitsland zullen vanuit de huidige regionale kantoren worden voortgezet.

Versterking financiële slagkracht

Eneco’s huidige kredietwaardigheid (nu BBB+ onder S&P) zal naar verwachting profiteren van de financiële slagkracht van de nieuwe aandeelhouders en de acquisitiestructuur zonder financiering van derde partijen. Dit is een gunstige randvoorwaarde voor de financiering van verdere groei in hernieuwbare energiebronnen, en de continuering van Eneco’s spilfunctie op de Noordwest-Europese energiehandelsmarkten. Mitsubishi Corporation heeft een intragroepslening van EUR 1 miljard aan Eneco toegezegd tegen gunstige voorwaarden die Eneco naar eigen discretie kan aanwenden om langetermijninvesteringen te financieren.

Lees hier het volledige persbericht

Please find here the full press release

MARKTVISIE | Gasmarkt blijft gespannen reageren op ongeplande verstoringen

Gasmarkt

AgroEnergy keert weer onbalanspoolvoordeel uit aan klanten

Onbalanspoolvoordeel

EVEN VOORSTELLEN | Eveline Smit, Senior Account Support

Eveline Smit | Even voorstellen

ARTIKEL | Handelen in elektriciteit: meer opties én meer maatwerk

Handelen