Marktvisie|Zacht weer houdt aan; prijzen daardoor verder omlaag

Samenvatting:

  • Gas en elektriciteit over de hele linie omlaag
  • Mild winterweer blijft de verwachting, stevige gasoverschotten bij retailleveranciers
  • Coronavirus kan grote effecten hebben, maar deze zijn nog niet zichtbaar

Prijsontwikkeling in de afgelopen week:

Gas in eurocent/m322 jan29 jan
TTF daggas10,409,90
TTF feb ’2010,209,80
TTF jaar ’2114,8514,40
Elektra in euro/MWh22 jan29 jan
OTC base feb ’2037,0035,60
OTC peak ’2150,9049,00
OTC base ’2143,6542,00

Terugblik korte termijn

Begin van de week gaven de weerberichten een overgang naar kouder weer aan voor volgende week. Daarop stegen de gas- en elektriciteitsprijzen voor de frontperiodes. Gisteren werd dit bericht afgezwakt en de laatste verwachting is dat we de komende 14 dagen niet onder de seizoensgemiddelde temperaturen komen en dat na begin volgende week bovengemiddelde temperaturen het meest waarschijnlijk zijn. Gevolg is dat vanochtend de frontmaanden gas openen onder de 10 euro/MWh (9,8 €ct/m3). De spotprijzen in UK liggen een fractie hoger dan in Nederland. Ook in de VS zijn de gasprijzen nog verder omlaag.

Ook de elektriciteitsprijzen voor de frontweken en maanden zijn omlaag. De APX is voor vandaag gemiddeld 36,4 euro/MWh (base) en 43,2 euro/MWh (peakuren). De forwardprijzen voor de komende dagen en week is nog licht lager (ca 35,5 euro/MWh). Voor komend weekend ligt de prijs op 28 euro/MWh. In Duitsland handelt base elektra voor komend weekend zelfs op naar 15 euro/MWh.

De onbalans was tot en met zondag erg onrustig met regelmatig hoge onbalansprijzen. Tennet heeft vorige week donderdag en afgelopen zondag noodvermogen opregelen afgeroepen. Opvallend is dat we zaterdag de langste periode met hoge onbalansprijzen gehad hebben. Vanaf maandag is de onbalans gemiddeld lager met veel spikes omlaag en af en toe omhoog.

Terugblik lange termijn

De langetermijncontracten voor gas volgen de korte termijn en de prijzen voor 2021 t/m 2023 zijn nu ca. 0,4 €ct/m3 goedkoper dan vorige week. Het prijspatroon van de toekomstige jaren heeft een opvallend verloop: jaar 2021 is het laagst doordat de prijzen van winter20 aan het wegzakken zijn als gevolg van de lagere spotprijzen. Handelaren in gasopslag verschuiven momenteel gas wat verkocht was voor mrt20 t/m Q3 20 naar winter20. Daarmee boeken ze een resultaat van 3 €ct/m3 in en beperken ze hun verlies op de huidige winter.

De jaarprijzen voor 2022 en 2023 liggen rond 16 €ct/m3 en die voor 2024 en 2025 liggen dan weer 0,4 €ct/m3 lager. Waarom dit laatste is, is niet duidelijk. Het aanbod in de gasmarkt wordt al vanaf de loop van 2020 ruimer voorzien als Nordstream2 in gebruik genomen wordt. Daarna worden er geen grote veranderingen verwacht. Waarschijnlijk is het gevolg een verkoopstrategie van een gasproducent voor 2024 en 2025 of een inkoopstrategie van elektriciteitsproducent voor 2022 en 2023. De darkspreads (>20 euro/MWh) en sparkspreads (>10 euro/MWh) voor deze jaren zijn nu prima om vast te leggen.

De grondstoffen gaven deze week tegenstrijdige signalen: de olieprijs is behoorlijk gedaald (van boven $63/vat naar onder $60. Steenkool steeg daarentegen van $60/ton naar $62, maar loopt sinds gisteren omlaag. De CO2 rechten bewogen tussen 24 en 25 euro/ton, er lijkt een bodem rond 23,7 euro/ton te zijn. Afgelopen week publiceerde ABN Amro haar verwachting voor de gasmarkt en zij laten weten hun prijsrange voor de komende jaren te verlagen naar 15-19 €ct/m3. Zij geven aan dat het aanbod structureel op orde lijkt. Ze geven ook aan dat de huidige dagprijzen historisch erg laag zijn en dat periodes van dit soort prijzen nooit lang duurden. Kortom: geen nieuws, dit wisten we allemaal al. Een ander bericht deze week was dat de prognose voor de gasproductie uit Nederlandse kleine velden te optimistisch is: het zal eerder 6 mrd m3/jaar worden dan de nu geplande 12 mrd m3/jaar voor de verdere jaren. Dit bericht viel weg in de ruime aanvoer van gas uit LNG en de pijpleidingen

Visie voor de komende week

Gas en elektra korte termijn

We zetten de verwachting voor de korte termijn gas op onzeker. De daggasprijs staat al historisch laag voor deze winter. Tegelijk zitten veel partijen met een overschot aan gas, want de gasafname van huizen en bedrijven is sinds begin dit jaar bijna 25% lager dan in een normale winter. Voor 4 februari staat de aanlanding van 2 LNG schepen gepland bij de Gate-terminal op de Maasvlakte en dat betekent dat er nog behoorlijk op het net moet worden ingevoed voor dat moment.

Voor de APX-prijzen zijn voor komend weekend lage prijzen te verwachten door de combinatie van zacht weer en veel windproductie (gemiddeld ruim onder 30 euro/MWh). Voor komende week verwachten we prijzen vergelijkbaar met die van vandaag (gemiddeld 35-36 euro/MWh).

Deze week werd bekend dat in Frankrijk in maart 2 kerncentrales in onderhoud gaan, in totaal 2600 MW. In hoeverre dit tot schaarste leidt, hangt af van het weer.

Gas en elektra lange termijn

Voor de termijnprijzen van gas en elektra voor de verdere jaren passen we de verwachting aan naar stabiel tot licht dalend. De grondstofmarkten zitten op een relatief laag niveau. CO2 rechten zitten tegen hun ‘bodem’ aan. Een grote onzekerheid is het effect van het Corona virus op de economische groei en het brandstofgebruik, bijvoorbeeld van vliegtuigen. Dat effect moet nog duidelijk worden.

MARKTVISIE | Record aantal aaneengesloten dagen met negatieve EPEX spot uurprijzen

Record EPEX spot uurprijzen

MARKTVISIE | Hoger prijspeil lokt LNG-schepen naar Europa(pa)

windmolens-afrr-regelvermogen

ARTIKEL | Congestie stelt tuinbouw voor nieuwe uitdagingen, maar biedt ook kansen

Foto Congestie Artikel KAS Web

MARKTVISIE | Verviervoudiging negatieve uurprijzen in april

Termijnprijzen