Marktvisie|Prijsbodem lijkt bereikt; spotmarkten spotgoedkoop

Samenvatting:

  • Gas- en elektriciteitsprijzen voor april record laag
  • Olie-overschot onveranderd groot
  • Prijzen van steenkool en CO2-rechten stijgen weer

Prijsontwikkeling in de afgelopen week:

Gas in eurocent/m318 mrt25 mrt
TTF daggas8,157,90
TTF apr ’208,057,60
TTF jaar ’2111,8012,30
Elektra in euro/MWh18 mrt25 mrt
OTC base apr ’2024,2022,45
OTC peak ’2141,2142,70
OTC base ’2134,0035,20

Terugblik korte termijn

De daggasprijzen zijn nog iets verder gedaald afgelopen week. Oorzaken zijn het zonnige weer in combinatie met het lagere verbruik door kantoren en openbare gebouwen omdat ze gesloten zijn. Het aanbod van gas is nog steeds ruim: de Gate terminal voedt veel gas het net in. De lagere elektriciteitsproductie van windmolens in combinatie met het koudere weer ’s nachts deed in de UK de daggasprijzen weer wat stijgen. In Nederland zien we dit dus niet. GTS rapporteert per saldo een lager gasverbruik per dag dan begin maart: van gemiddeld 160 mln m3 per dag naar 120 mln m3/dag. Gezien het koudere weer is er meer aan de hand dan alleen daling door het seizoen.

De spotmarkten voor elektriciteit waren afgelopen week historisch laag. Afgelopen zondag zagen we zelfs 5 uur achter elkaar negatieve APX prijzen. Dat komt bijna nooit voor. Het hele weekend waren de onbalansprijzen een behoorlijk aantal kwartieren negatief, op zondagmiddag was het overschot op het net zo groot dat Tennet voor het eerst dit jaar noodvermogen afregelen heeft afgeroepen gedurende een klein uur. Oorzaken waren de hogere productie uit wind en zon. Opvallend is dat zon intussen meer vermogen kan produceren dan wind. Zon produceert de laatste dagen 4500 MW op het hoogste punt en wind ca 3800 MW (zaterdag). De productie van zon is overigens wel piekeriger. Aangezien de instraling in de komende maanden nog zeker 25% vermogen toevoegt, zegt dit wel iets over de prijsbewegingen die we kunnen verwachten.

Tennet geeft aan dat het elektriciteitsverbruik tot nu toe niet lager is door corona, Eneco heeft echter het beeld dat het verbruik wel lager is. Door de continu ruim 2000 MW lagere productie uit wind de laatste dagen zijn de APX prijzen weer wat gestegen naar 20-35 euro/MWh per uur, maar gemiddeld nog steeds erg laag. Ook onbalans blijft nog zelfs gemiddeld wat lager dan APX.

Voor de frontmaanden staan de prijzen nog steeds in het rood. Afgelopen maandag noteerde de TTF maandvooruitprijs (april) 7,7 ct/m3 en dat was de laagste maandvooruitprijs ooit sinds de oprichting van TTF (vorige record was 7,75 ct/m3 in augustus 2009). Ook de elektriciteitsprijzen voor de komende periode zijn record laag (22,5 euro/MWh voor baseload april!)

Terugblik lange termijn

De lange termijnmarkten zijn nog steeds in de ban van het corona-virus. Wel zijn we midden vorige week op een prijsniveau terecht gekomen waarvan de markten vinden dat het ook wel laag genoeg is. Daarom was er afgelopen week sprake van een zekere prijsstabiliteit. De olieprijs maakte binnen de dagen behoorlijke prijssprongen (tussen 24 en 29 dollar/vat), maar einde dag lag de prijs voor de Brent olie eerstvolgende maand steeds rond 27 dollar/vat. De vraag is sterk teruggevallen (in luchtvaart, scheepvaart en wegverkeer) en de producenten, met Saoedi-Arabië, voorop blijven gewoon door produceren. Er begint zelfs een tekort aan opslagcapaciteit te ontstaan. De huidige prijs lijkt daarom wel een beetje de bodem.

Opvallend is dat zowel de prijzen voor steenkool en CO2-rechten de laatste twee dagen weer stijgen: steenkool met bijna 3 $/ton naar 58,5 $/ton voor cal21. CO2 emissierechten waren op hert laagste punt net boven 15 euro/ton, nu handelen ze alweer boven 17 euro.

De lange termijnprijzen voor gas en elektriciteit zijn wat hersteld van de forse daling van vorige week, mede onder invloed van de stabiliserende of stijgende grondstofprijzen. Bij elektriciteit is er ruim 1 euro/MWh bovenop en bij gas ca 0,5 ct/m3.

Visie voor de komende week

Gas en elektra korte termijn

Voor de korte termijn gasprijzen handhaven we de verwachting op stabiel. Voor daggas lijkt er weinig ruimte naar beneden te zijn; een prijs (ver) onder 8 €ct/m3 is onwaarschijnlijk.  De vraag neemt de laatste dagen toe en de voorspelde noordenwind voor het weekend en begin volgende week zal de vraag verder verhogen tot ruim boven seizoensgemiddeld. Echter het aanbod uit LNG blijft ruim voldoende. De Gate-terminal zal tot eind maart nog drie tankers ontvangen en moet nog fors invoeden in het net om deze voorraad te kunnen opslaan. In Groot-Brittannië worden nog zeker vijf ladingen verwacht in de komende twee weken. De lange termijn weersverwachtingen geven mild weer aan voor 2e helft april. LNG prijzen in Azië staan fors onder druk omlaag omdat er vraag uitgevallen is. Specifiek heeft India LNG importinstallaties stilgezet. Dat betekent dat komende maanden nog meer schepen naar Europa zullen varen.

Voor de spotmarkt elektriciteit is onze verwachting onzeker. Enerzijds neemt de productie uit zon af in de komende dagen, maar wind neemt toe, vooral in het weekend. Het beeld van Eneco is dat de vraag structureel lager is en dat dit de komende week ook zo blijft. Dit weekend is er dus weer kans op erg lage prijzen.

Gas en elektra lange termijn

De verwachting voor de lange termijn handhaven we op onzeker. Waarbij de opmerking is dat de vraag is of de prijzen stabiel blijven of weer gaan stijgen. De stijging van de steenkoolprijzen heeft waarschijnlijk te maken met verminderde productie en met verwacht herstel van de Chinese vraag. Ergens in de komende weken is daarom een kentering te verwachten. Dit geldt voor de prijzen vanaf winter20-21.

De prijzen voor de komende zomermaanden worden hierdoor niet geraakt. Daarvoor is de verwachting stabiel laag. De LNG aanvoer zal eerder toenemen dan afnemen. De structureel hogere duurzame elektriciteitsproductie drukt fossiele centrales eruit. Door de lagere prijzen van CO2 rechten hebben steenkoolcentrales nu weer een lagere kostprijs dan gascentrales.

Meest waarschijnlijke scenario is dat de meeste handelaren zich de komende week nog afwachtend opstellen op de verschillende (energie)markten omdat de onzekerheid te groot om richting te kiezen.

MARKTVISIE | Gasmarkt blijft gespannen reageren op ongeplande verstoringen

Gasmarkt

AgroEnergy keert weer onbalanspoolvoordeel uit aan klanten

Onbalanspoolvoordeel

EVEN VOORSTELLEN | Eveline Smit, Senior Account Support

Eveline Smit | Even voorstellen

ARTIKEL | Handelen in elektriciteit: meer opties én meer maatwerk

Handelen