Marktvisie | Van slippers naar skisokken: koude-vlaag stuwt gasprijs

Samenvatting:

  • Grote uurverschillen op de APX-markt
  • Emissierechtenprijs komt tot rust, elektriciteit ook stabiel
  • Koude-vlaag stuwt gasprijs
  • NorNed-kabel weer operationeel
  • 65 miljard m³ nodig voor Europese gasvoorraden

 

Prijsontwikkeling in de afgelopen week:

Gas in eurocent/m3 24 mrt 31 mrt
TTF daggas 18,25 18,60
TTF mei ’21 17,95 18,55
TTF jaar ’22 17,60 17,65

 

Elektra in euro/MWh 24 mrt 31 mrt
OTC base mei ’21 49,65 50,55
OTC peak ’22 60,50 61,40
OTC base ’22 53,70 54,60

Terugblik korte termijn: koude-vlaag stuwt gasprijs

De verschillen op de Nederlandse spotmarkt voor elektriciteit waren fors te noemen in de afgelopen week. Op zaterdag en zondag kelderde de gemiddelde dagprijs tot ca. 25 €/MWh. Vanaf dinsdag lag het daggemiddelde tussen 50 en 60 €/MWh. Op uurniveau waren de uitschieters naar boven en beneden nog een stuk extremer: zowel zaterdag als zondag noteerden we vijf opeenvolgende negatieve uren, maar op de meer windluwe weekdagen stegen de uurprijzen tot bijna 80 €/MWh in de vroege ochtend en avond. Op vrijdag, zaterdag en maandag draaide in de loop van de middag ruim 10 GW aan zon- en windvermogen. Deze hoeveelheden zagen we vorig jaar alleen in de zomer. Zondag heeft Tennet noodvermogen in afregelende richting afgeroepen, van 10.50 uur tot 11.56 uur. Dinsdag werd het piek-record zonne-energie verbroken toen er ruim 7 GW aan vermogen actief was.

Vanaf dinsdag is de NorNed-kabel weer operationeel waardoor er zeker in periodes van weinig wind Noorse stroom onze kant op wordt gestuurd. Dit geeft lichte neerwaartse druk op de Nederlandse elektriciteitsprijzen. Vanaf deze week is mei’21 het voorste maandcontract en dit contract beweegt al enkele dagen rond een Baseload-prijs van 50 €/MWh.

Stabiele daggasprijs
Ook de daggasprijs was stabiel en bewoog tussen 17,90 €ct/m3 en 18,60 €ct/m3. De prijsstuwende en prijsdrukkende effecten hielden elkaar in evenwicht. Nederland kent nauwelijks afhankelijkheid van LNG-leveringen die via het Suez-kanaal vervoerd worden en de Gate-terminal heeft dus geen hinder ondervonden van de blokkade die containerschip Ever Given veroorzaakt had. Het afnemen van de windproductie zorgde niet voor extra vraag naar gasgestookte elektriciteitscentrales omdat tegelijkertijd de temperatuur opliep tot ruim boven het seizoensgemiddelde.

 

Terugblik lange termijn:

De elektriciteitsprijzen voor de lange termijn kwamen in rustiger vaarwater terecht, na grote volatiliteit in de afgelopen weken. De belangrijkste reden is de stabilisering van de emissierechtenprijs, die de laatste dagen rond 42 €/ton kabbelt. Deze markt wordt nog steeds voornamelijk beheerst door speculatieve handelaren die in korte tijd grote prijsschommelingen kunnen veroorzaken.
Week-op-week staan de jaarcontracten elektra bijna 1 €/MWh hoger. De gascontracten voor de lange termijn zijn 1% opgelopen in een week tijd. De WKK Sparkspread voor 2022 blijft op een relatief hoog niveau tegen de 33 €/MWh staan.

Plafond olieprijs lijkt bereikt
Sinds de prijs op 18 maart daalde tot 63,3 $/vat lijkt de oliemarkt een plafond gevonden te hebben rond 65 $/vat. Deze week werd dit niveau meerdere malen bijna aangetikt maar nooit doorbroken. Af en toe zakt de prijs verder weg, bijvoorbeeld net onder de 62 dollar vorige week donderdag. Voor steenkool houden aanvoerproblemen en de krappe voorraden in West-Europa de prijs ruim boven 70 $/ton.

Visie voor de komende week:

Gas en elektra korte termijn: elektriciteit stabiel, gas licht stijgend

Voor de korte termijn zetten we onze verwachting op stabiel voor elektriciteit en licht stijgend voor gas. Na de zomerse temperaturen aan het begin van deze week gaan we richting het weekend toch de winterjas weer pakken. ’s Nachts en in de vroege ochtend is vorst aan de grond mogelijk en overdag bereikt het kwik nauwelijks de 10 graden Celsius. De wind komt uit het noorden en trekt aan tot kracht vier. De zonproductie neemt af en in de loop van volgende week staan er buien op het programma. De beschikbaarheid van de NorNed-kabel (0,7 GW) en het lage prijsniveau in Noorwegen zorgen ervoor dat het aantrekkelijk is voor Noorse producenten om te exporteren naar Nederland. De BritNed-kabel is nog zeker tot 17 mei defect. Van 17 t/m 21 mei stonden daarnaast nog werkzaamheden gepland, maar die zijn nu naar voren gehaald waardoor de volledige 1 GW vanaf 17 mei weer beschikbaar moet zijn. Voor de APX-prijzen verwachten we op weekdagen een gemiddeld prijsniveau tussen 50 en 60 €/MWh, met de bekende uitschieters op de vroege ochtend- en avonduren. In het lange Paasweekend is er door de lagere vraag en stevige windproductie ruimte naar beneden.

Lichte stijging gasprijzen vanwege lagere temperaturen
In de eerste helft van april verwacht de Gate-terminal nog zeker vijf LNG-leveringen. In totaal verwachten de West-Europese LNG-terminals bijna 30 aanlandingen voor de komende twee weken.
Voor daggas zien we vermoedelijk een prijsniveau tussen 18,25 en 19,50 €ct/m³, met name vanwege de lage temperaturen.

Gas en elektra lange termijn: onzeker

De lange termijn handhaven we op onzeker. Richting de winter kijken we bij gas naar de voorraden: op Europees niveau zit er nog ca. 23 miljard m³ in de opslagen terwijl het vijfjarig gemiddelde 29,6 miljard m³ is. Op 1 oktober 2020 was er 88,35 miljard m³ voorradig, wat impliceert dat de injectiebehoefte voor de voorraden deze zomer ongeveer 65,35 miljard m³ is. De hausse aan met name Amerikaanse LNG-schepen gaat zeker helpen om aan deze behoefte te voldoen. Twee jaar geleden hadden de productieterminals in de VS een totale capaciteit van 45 miljard m³ op jaarbasis. Inmiddels is dat opgelopen tot bijna 100 miljard m³. Uiteraard wordt niet al het vloeibaar gemaakte gas naar Europa verscheept, maar het geeft wel een goede indicatie van de schaalvergroting in de LNG-wereld. Tegenover deze flinke impuls aan de aanbodzijde staat het onderhoud aan de Noorse gasvelden deze zomer. Het zwaartepunt ligt in het tweede kwartaal, waarin ca. 5,3 miljard m³ minder geproduceerd wordt dan gebruikelijk. In het derde kwartaal is de geschatte productievermindering ongeveer 2,3 miljard m³.


Vandaag (1 april) vindt de maandelijkse OPEC+-vergadering plaats waarin afgesproken wordt wat de productiebeperkingen voor de komende maand gaan zijn. De verwachting is dat er nauwelijks gesleuteld gaat worden aan het huidige productieniveau. Dat houdt in dat Saudi-Arabië op vrijwillige basis ca. 1 miljoen vaten per dag minder produceert, bovenop de beperkingen die binnen het OPEC+-verband zijn afgesproken.

Meld je aan voor de AgroUpdate

Wil je een uitgebreidere visie op de verwachte prijsontwikkeling voor de komende maanden? En meer ins en outs weten van de energiemarkt? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!  Dat kan via deze link: https://bit.ly/3c3nwJ5

Bekijk de marktvisie van vorige week.

MARKTVISIE | Record aantal aaneengesloten dagen met negatieve EPEX spot uurprijzen

Record EPEX spot uurprijzen

MARKTVISIE | Hoger prijspeil lokt LNG-schepen naar Europa(pa)

windmolens-afrr-regelvermogen

ARTIKEL | Congestie stelt tuinbouw voor nieuwe uitdagingen, maar biedt ook kansen

Foto Congestie Artikel KAS Web

MARKTVISIE | Verviervoudiging negatieve uurprijzen in april

Termijnprijzen