MARKTVISIE | Prijzen verder gedaald

Samenvatting:

  • De gasprijzen daalden verder door warmer weer en goede gasaanvoer
  • Elektraprijzen volgden de steenkool en emissierechtenprijs omlaag
  • Halverwege week 7 corrigeerden de prijzen omhoog als reactie op de daling en oplopende grondstofprijzen
  • APX-elektraprijzen waren stabieler door rustiger en warmer weer

Prijsontwikkeling in de afgelopen week:

Gas in eurocent/m3

  6 feb 13 feb
TTF daggas 18,75 17,50
TTF mrt 19 18,75 17,40
TTF jaar 2020 19,75 19,20

 

Elektra in euro/MWh

  6 feb 13 feb
OTC base mrt 19 50,10 46,00
OTC peak 20 63,40 60,00
OTC base 20 52,70 49,35

 

Terugblik korte termijn

Oplopende temperaturen en een goede gasaanvoer (o.a. LNG) deden de korte termijn TTF-gasprijzen verder dalen. Angst voor een koud einde van de winter lijkt definitief verdwenen; de verwachting voor maart: normale temperaturen voor de tijd van het jaar. De zomerprijzen daalden daardoor ook verder en de spread met kwartaal 4 2019 liep verder op naar 3 ect/m3.

De OTC-prijzen elektra voor de komende maanden daalden ook verder door de goede weersvooruitzichten en de lagere grondstofprijzen.

De APX-prijzen zijn de laatste dagen gestabiliseerd door het rustigere weer. Gemiddeld waren ze 50-55 euro/MWh voor peak en 42-45 euro/MWh voor offpeak. In Duitsland waren de spotprijzen afgelopen weekend erg laag door de harde wind, maar nu liggen de prijzen daar en in de andere landen om ons heen weer dicht bij elkaar.

Onbalans was deze week soms onrustig door de wind en een aantal storingen aan de Norned-kabel (700 MW voor import uit Scandinavië). Vanwege deze storingen is hij nu helemaal uit bedrijf. Volgens de laatste berichten tot 20 februari 16.00 uur.

De dagsparkspread voor WKK bewoog tussen de 20 en 25 euro/MWh en neigt omhoog door de dalende daggasprijs. Die voor kwartaal 2 2019 daalde naar 24 euro/MWh door de lagere elektraprijzen.

 

Terugblik lange termijn

De lange termijnprijzen gas en elektra blijven in een dalende lijn. Vooral OTC-elektra door de fors lagere steenkoolprijs (- 5 dollar/ton) en de emissierechten die deze week ook weer daalden. De daling stokte de laatste dagen door oplopende grondstofprijzen.

De WKK sparkspread voor 2020 daalde van 32 naar 29 euro/MWh door de lagere elektraprijzen.  

 

Visie voor de komende week

Gas korte termijn
De marktverwachting voor korte termijn gas wijzigen we van dalend naar stabiel. De daling vlakte de laatste dagen al af. De prijzen voor daggas en die voor de frontmaanden zijn meer in evenwicht. Stijgende temperaturen en zeer goede gasaanvoer houden de kans op een kleine daling open.

Elektra korte termijn

Voor de APX- en de onbalansprijzen wijzigen we de marktverwachting van dalend naar stabiel. Er is minder vraag door het mildere weer, maar er is ook minder duurzame productie. Pas in de 2e helft van week 8 wordt weer meer wind verwacht. De weekforward voor week 8 is laag (48,55 euro/MWh), maar in lijn  met de APX-baseprijs van de laatste dagen.

Gas en elektra lange termijn

Voor de lange termijnprijzen OTC-elektra handhaven we onze marktverwachting op onzeker. De steenkoolprijs zakte door de ondergrens van de band (80 dollar/ton) en zoekt rond de 77 dollar/ton naar een nieuw evenwicht. De prijs voor emissierechten daalde deze week onder de 21 euro/ton door extra aanbod op veilingen. Partijen zijn terughoudend met kopen door de minder goede en onzekere economische vooruitzichten.

De komende tijd blijft de prijs voor emissierechten waarschijnlijk beweeglijk (bandbreedte volgens analisten 21-25 euro/ton). In april moeten bedrijven de rechten voor hun emissie in 2018 inleveren en niet alle bedrijven hebben dit al voor 100% op orde.

Voor TTF-gas voor de lange termijn handhaven we de marktverwachting ook op onzeker.

De olieprijs steeg de afgelopen week weer, door lagere Saoedische productie. Of deze beweging door zal zetten is onzeker. Zo neemt de Amerikaanse olieproductie juist gestaag toe.

Ontwikkelingen dichter bij huis

Minister Wiebes heeft aangegeven dat de Groningse gasproductie volgend gasjaar (start oktober 2019) verder omlaag kan naar max. 15,9 miljard m3. Om dit te bereiken wordt o.a.  een plan uitgewerkt dat industriële grootverbruikers (> 100 miljoen m3/jaar) per 1 januari 2020 verplicht om te schakelen op hoog-calorisch (import)gas.

Daarnaast wordt met ingang van 2020 de kwaliteitsconversie-capaciteit met 22% uitgebreid om het Groninger veld verder te ontlasten.

MARKTVISIE | Record aantal aaneengesloten dagen met negatieve EPEX spot uurprijzen

Record EPEX spot uurprijzen

MARKTVISIE | Hoger prijspeil lokt LNG-schepen naar Europa(pa)

windmolens-afrr-regelvermogen

ARTIKEL | Congestie stelt tuinbouw voor nieuwe uitdagingen, maar biedt ook kansen

Foto Congestie Artikel KAS Web

MARKTVISIE | Verviervoudiging negatieve uurprijzen in april

Termijnprijzen