MARKTVISIE | Prijzen omhoog geschoten door krappe markt en gestegen grondstofprijzen

Samenvatting:

  • De korte termijn gasprijzen stegen verder door minder aanvoer en meer vraag.
  • Stijgende grondstofprijzen trokken de langere termijnprijzen mee omhoog.
  • Stijging lijkt tijdelijk; langere termijn vooruitzichten zijn omlaag gericht.
  • APX elektraprijzen stegen; vooral door minder windproductie.

Prijsontwikkeling in de afgelopen week:

Gas in eurocent/m3

  3 juli 10 juli
TTF daggas 10,25 11,90
TTF aug 19 10,10 11,25
TTF jaar 20 17,00 17,80

 

Elektra in euro/MWh

  3 juli 10 juli
OTC base aug 19 38,60 41,85
OTC peak 20 58,90 60,30
OTC base 20 50,30 51,65

 

Terugblik korte termijn

De korte termijn gasprijzen stegen de afgelopen week verder. Lopend en startend onderhoud en minder LNG was voor veel handelaren het sein om te gaan kopen. Export en minder wind zorgden voor meer vraag. Met name de gasprijs voor frontmaand augustus bewoog flink. Onderhoud in Noorwegen aan een gas-opwekfabriek (Nyhamna) werd onverwacht verlengd tot eind augustus en de Nordstreamgasleiding voor Russisch gas naar Europa gaat de laatste 2 weken van juli dicht voor onderhoud. Fors stijgende grondstofprijzen werkten ook mee, met name op de kwartaalprijzen.

De APX elektraprijzen stegen de laatste dagen weer door gebrek aan wind in Europa. Warm weer in Frankrijk geeft extra onrust. De riviertemperaturen zijn gestegen naar 25-26°C en dat is al in de buurt van de kritieke waarde voor koelwater voor centrales van 28°C. De peakprijzen stegen naar gemiddeld 50 euro/MWh en de offpeakprijzen naar gemiddeld 41 euro/MWh.

De onbalans was af en toe onrustig maar zonder grote uitschieters en met gemiddeld 25-30 euro/MWh, meestal onder de APX.

De dagsparkspread voor WKK steeg van 17 naar 22,5 euro/MWh met de APX peakprijzen mee.

De WKK sparkspread voor de winterkwartalen handhaafden zich rond de resp. 34 en 35 euro/MWh door de gelijkgerichte bewegingen van de kwartaal gas- en elektraprijzen.

Terugblik lange termijn
Onverwacht hard stijgende grondstofprijzen stuwden de lange termijnprijzen omhoog. De olieprijs steeg door alle spanningen rond Iran, de start van het orkaanseizoen, gedaalde Amerikaanse voorraden en lagere (OPEC)productie meer dan 67 dollar/vat. Steenkool en emissierechten stegen mee in het sentiment en door speculatie, naar resp. 69,5 dollar/ton en 29 euro/ton. OTC elektra en TTF-gas voor de lange termijn vlogen daardoor omhoog de laatste dagen.

De WKK sparkspread voor 2020 handhaafde zich rond de 31 euro/MWh.

Visie voor de komende week

Gas korte termijn

Voor de korte termijn gasprijzen handhaven we onze marktverwachting op stabiel. De stijging van de afgelopen week wordt vooral toegeschreven aan kopende handelaren die het zekere voor het onzekere namen. Onzekerheid door onderhoud en stagnerende LNG-aanvoer was aanleiding om te profiteren van de lage prijzen. De algemene verwachting is dat het om een tijdelijke prijsbeweging zal gaan. De zomervraag is laag, gasopslagen al bijna vol en er komen weer LNG-schepen aan. 

Elektra korte termijn

Voor de APX en de onbalansprijzen handhaven we de marktverwachting op stabiel. De prijzen stegen begin deze week, vooral door minder duurzame productie. Voor week 29 wordt iets koeler weer verwacht en er blijft weinig wind (kracht 2-3). Onzekerheid kan uit Frankrijk komen als het rivierwater daar warmer wordt, maar in week 29 zal dat naar verwachting nog niet spelen. De weekforward voor week 29 is 41,00 euro/MWh en dat is ongeveer gelijk aan de APX-baseprijs van midden week 28.

Gas en elektra lange termijn

Voor de lange termijnprijzen TTF-gas en OTC-elektra wijzigen we de marktverwachting naar onzeker. De stijging afgelopen week volgde op een daling de week ervoor. Drijvende kracht zijn de grondstofprijsbewegingen. Geopolitieke spanningen (Iran-Engeland) en speculatie wonnen het deze week van de neerwaarts gerichte drivers (stagnerende economische groei, ruime voorraden). Het is de vraag welke kant het de komende weken op zal gaan. Er van uitgaande dat geopolitieke spanningen niet zullen escaleren ligt een correctie omlaag het meest voor de hand.

In de zomerperiode zal de marktvisie 1x per 2 weken verschijnen. De volgende marktvisie komt uit op 25 juli a.s.

MARKTVISIE | Gasmarkt blijft gespannen reageren op ongeplande verstoringen

Gasmarkt

AgroEnergy keert weer onbalanspoolvoordeel uit aan klanten

Onbalanspoolvoordeel

EVEN VOORSTELLEN | Eveline Smit, Senior Account Support

Eveline Smit | Even voorstellen

ARTIKEL | Handelen in elektriciteit: meer opties én meer maatwerk

Handelen