Marktvisie | Prijsstijging over een breed front gedragen

Samenvatting:

  • Gasvoorraden blijven aangesproken worden door koude lenteweer
  • Prijsstijging over breed front gedragen
  • Prijs emissierechten blijft sterk
  • Overeenstemming bereikt over Europese emissiereductie in 2030
  • Steenkool pakt stijgende lijn weer op in zowel vraag als prijs

 

Prijsontwikkeling in de afgelopen week:

Gas in eurocent/m3 14 apr 21 apr
TTF daggas 19,85 20,80
TTF mei ’21 19,20 20,60
TTF jaar ’22 17,60 18,35

 

Elektra in euro/MWh 14 apr 21 apr
OTC base mei ’21 53,20 55,50
OTC peak ’22 62,10 63,60
OTC base ’22 55,15 56,45

Terugblik korte termijn: prijsstijging over breed front

De naar beneden bijgestelde temperatuurverwachting voor de komende weken heeft de gas- en elektriciteitsprijzen voor de korte termijn ook in de afgelopen handelsdagen verder doen oplopen. Niet alleen de daggasprijs is in de afgelopen week circa 1 €ct/m3 gestegen, maar ook alle termijnen tot en met de komende winter (dus tot en met het eerste kwartaal van 2022) deelden de kooplust. Zelfs met een nog iets hogere prijsstijging. De korte termijncontracten voor elektriciteit zijn circa 2 €/MWh opgelopen in de afgelopen week.

Gasvoorraden blijven aangesproken worden door koude lenteweer
In de afgelopen (april)weken is er per saldo flink uit de Nederlandse gasvoorraden onttrokken. Normaal gesproken is april de maand waarin er juist weer wordt gestart met het aanvullen van de voorraden. De gemiddelde vulgraad is inmiddels afgenomen tot onder de 20%.
LNG schepen weten het Europese continent nog goed te vinden. Maar aangezien de gasprijzen in Azië ook oplopen, ontstaat de vraag tot welk prijsniveau Europa aantrekkelijk blijft.Doordat de windproductie voor een groot deel van de afgelopen week tegenviel, ontstond er ook meer gasvraag. Dat ondersteunde de prijsstijgingen. Dit effect was ook duidelijk terug te zien in de APX spotprijzen. In de ochtend- en avondpiek kwamen regelmatig uurprijzen van meer dan 100 €/MWh voor.
Doordat de wind vanaf afgelopen woensdag (21 april) weer wat aantrekt, is een gemiddelde baseprijs van tussen de 60-70 €/MWh vanaf sindsdien logischerwijs niet meer gehaald. Dit niveau fungeert door het windaanbod eerder als prijsplafond.

Rustige onbalansprijzen
De onbalansprijzen hielden zich  ook in de afgelopen week relatief rustig. Het rustige weerbeeld hield de onbalans grotendeels onder het (stevige) APX prijsniveau. De aantrekkende wind zorgde woensdagmiddag wel voor een onrustig verloop, met regelmatig negatieve prijzen tot -100 €/MWh. Er was voor Tennet in de afgelopen week echter geen noodzaak om noodvermogen af te roepen.

 

Terugblik lange termijn: prijsstijging ook voor steenkool

Ook de noteringen van gas en elektriciteit voor de langere termijn konden zich niet onttrekken aan het positieve sentiment. De basis hiervoor is nog steeds te vinden bij de prijsvorming van de emissierechten (EUA’s). Deze zijn sinds vorige week namelijk verder opgelopen en hebben de 47 €/ton inmiddels gezien.
Eind april moeten partijen die aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) deelnemen minstens zoveel EUA’s hebben ingeleverd als zij in 2020 aan broeikasgassen hebben uitgestoten. De oplopende prijs van deze rechten lijkt voor een deel gebaseerd te zijn op extra vraag door de naderende deadline.

Prijsstijging steenkool
In de afgelopen week lijkt ook steenkool de opgaande trend weer te hebben opgepakt. Met het huidige prijsniveau van 75 $/ton zijn de toppen van 2019 weer in zicht. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) heeft in een rapport de verwachting opgetekend van toenemende vraag naar steenkool met 4,5% voor 2021 (voor het grootste deel overigens op het conto van Azië). Dit overschrijdt de totale vraag van 2019, en nadert de piek uit 2014. Deze ontwikkeling geeft extra steun aan het huidige sentiment van gestaag oplopende prijzen.

 

Visie voor de komende week:

Gas en elektra korte termijn: stabiel

We passen onze verwachting voor de korte termijn aan van dalend naar stabiel. Van de eerder verwachte lenteachtige temperaturen lijkt voorlopig geen sprake te zijn. Het weerbeeld voor de komende weken is stabiel met verwachte temperatuur in het grootste deel van Europa, die enkele graden onder het langjarig gemiddelde blijft. Doordat de windproductie hoger ingeschat wordt, prijst de markt een gemiddelde spotprijs van 47 €/MWh voor het komende weekend en circa 55 €/MWh voor de volgende week.

Blijvende aanvoer LNG naar Europa
Waar normaliter in de april maand wordt gestart met het aanvullen van de gasvoorraden, zien we in de afgelopen weken dat er nog steeds gas wordt onttrokken. Het aanhoudende frisse lenteweer zal niet voor een kentering van dit beeld zorgen. De huidige gasprijzen van ruim 20 €ct/m3 voor de komende zomermaanden laat nog steeds LNG schepen naar Europa koersen. Voor de Gate terminal staan voor de rest van de maand april drie schepen gepland. In Azië loopt de prijs voor LNG ook op, wat onzekerheid geeft en opwaarts sentiment geeft.

 

Gas en elektra lange termijn: onzeker

De verwachting voor de lage termijn handhaven we op onzeker. Woensdag 21 april kwam het nieuwsbericht naar buiten dat er een akkoord is bereikt over de Klimaatwet. Deze wet moet gaan leiden tot een toename aan groene investeringen. Enerzijds om steeds verder naar een ‘klimaat neutrale toekomst’ te gaan en anderzijds om de economie te stimuleren. Waar echter nog geen besluit over is genomen, is of nieuwe gas- en kerncentrales als groene investeringen moeten worden gezien.

Overeenstemming bereikt over Europese emissiereductie in 2030
Een belangrijke uitkomst van de Klimaatwet is de overeenkomst dat de doelstelling voor de CO2 reductie is aangescherpt van de huidige 40% naar 55% in 2030 (in tegenstelling tot de 60% die het Europese Parlement als inzet had). Over enkele weken wordt een definitieve instemming op dit akkoord verwacht.

Het huidige sentiment met oplopende gas- en elektriciteitsprijzen kan doorzetten nu er uiteindelijk overeenstemming is bereikt over de aangescherpte emissie reductie. Echter kan het einde van de aanmeldingsperiode voor EUA’s over 2020 de kooplust gedeeltelijk wegnemen en wat winstnemingen uitlokken. Dat maakt een prijsverwachting maken, ook voor gas en elektriciteit, lastig.

 

Meld je aan voor onze webinar Energiemarkten op 29 april

Op 29 april vindt onze webinar over energiemarkten plaats. Welke marktontwikkelingen moeten we in de gaten houden en welke prijsontwikkelingen kunnen we verwachten? Onze energie-analisten brengen je op de hoogte. Meld je nu aan via dit aanmeldformulier: https://bit.ly/2RXk7DJ

Bekijk de marktvisie van vorige week.

MARKTVISIE | Record aantal aaneengesloten dagen met negatieve EPEX spot uurprijzen

Record EPEX spot uurprijzen

MARKTVISIE | Hoger prijspeil lokt LNG-schepen naar Europa(pa)

windmolens-afrr-regelvermogen

ARTIKEL | Congestie stelt tuinbouw voor nieuwe uitdagingen, maar biedt ook kansen

Foto Congestie Artikel KAS Web

MARKTVISIE | Verviervoudiging negatieve uurprijzen in april

Termijnprijzen