MARKTVISIE |Markten rustig; trend wijst nog steeds omlaag

De korte termijn gasprijzen waren de afgelopen 14 dagen stabieler dan de periode ervoor. Prijsbeweging bleef binnen 1 ect/m3, zoals in sept. ‘19 tussen 10,7-11,7 ect/m3.

Samenvatting:

  • Prijzen waren afgelopen twee weken rustiger dan daarvoor
  • Korte termijn elektra prijzen volgen het weer; daggasprijs is stabiel laag
  • Lange termijnprijzen volgen de grondstofprijzen.
  • Steenkool en CO2 rechten omlaag; olieprijs springerig.

Prijsontwikkeling in de afgelopen week:

Gas in eurocent/m3 7 aug 21 aug
TTF daggas 9,50 10,00
TTF sept ’19 11,15 11,30
TTF jaar ’20 17,25 17,40

 

Elektra in euro/MWh 7 aug 21 aug
OTC base sept ’19 41,15 40,50
OTC peak ’20 59,70 57,80
OTC base ’20 51,10 49,35

Terugblik korte termijn

De korte termijn gasprijzen waren de afgelopen 14 dagen stabieler dan de periode ervoor. Prijsbeweging bleef binnen 1 ect/m3, zoals in sept. ‘19 tussen 10,7-11,7 ect/m3. De dagprijzen zijn steeds tussen 9,3 en 9,8 ect/m3 afhankelijk van de gasstromen. Deze prijzen reflecteren het overschot aan gas bij grote afnemers, de geringe vraag van opslagen en de goede aanvoer van LNG. Het ziet er niet naar uit dat dit beeld de komende weken zal veranderen. De gasprijzen in de ons omringende landen geven hetzelfde beeld en deze staan ook allemaal rond 10 ect/m3. Woensdag zagen we in Engeland een wat grotere stijging (5%) door productie uitval in Noorwegen waardoor de Engelse prijs hoger werd dan die op het continent. Maar dit is niet meer dan een rimpeling. Ook voor de maand september en oktober staan de prijzen laag.

De APX en onbalans elektraprijzen volgen het weer. We hebben afgelopen week af en toe onstuimig en slecht weer gehad. Dit leidde tot hogere prijzen, vooral op de onbalans. Afgelopen weekend was de APX vrij laag (20-40 euro/MWh) maar waren er behoorlijke periodes met hoge onbalans (>100 euro/MWh). Sinds woensdag is met het rustige weer de onbalans weer structureel lager dan de APX prijs. De APX ligt tussen de 30-50 euro/MWh. Het basisniveau voor de onbalans ligt tussen 25-30 euro/MWh. Ook voor de komende dagen en weken verwacht de markt lage APX prijzen; baseload voor komende dagen noteert 33 euro/MWh en voor komende weken ca 35 euro/MWh

De dagsparkspread voor WKK wisselde met de APX prijzen: tussen 13 en 25 euro/MWh. De WKK sparkspreads voor de winterkwartalen daalden ook, door de combinatie van prijsontwikkelingen die we hieronder toelichten.

Terugblik lange termijn

De lange termijnprijzen werden geleid door de grondstoffen. Zowel steenkool als CO2-rechten zitten in een dalende trend de laatste twee weken. EUS dec20 daalden van 28,5 naar ruim 26 euro/ton, steenkool van 65,5 dollar/ton naar net onder 64 dollar/ton. De olieprijs is springerig, en varieert tussen 57 en 61 dollar/vat. Effect is dat de OTC-elektraprijs de steenkool en CO2-rechten volgt en gedaald is, en de lange termijnprijzen gas per saldo niet veel bewogen.

Gevolg van deze combi is dat de WKK sparkspread 2020 gedaald is naar net onder 30 euro/MWh.

Visie voor de komende week

Gas korte termijn

Voor de korte termijn gasprijzen handhaven we onze marktverwachting op stabiel. Weliswaar is de markt erg bezig met het komende groot onderhoud van het Noorse Troll-veld (tussen 24 augustus en 8 september). Dit zal de Noorse gasstroom sterk inperken. Tegelijk zijn de opslagexploitanten actief om dit gat in te vullen en dat kan volgens experts ook makkelijk. Ook worden er nog diverse LNG schepen verwacht. 

 Elektra korte termijn

Voor de APX-prijzen houden we de marktverwachting op dalend. De verwachting van het mooie weer met genoeg wind drukt nu al de prijzen voor de komende dagen en weken.

Gas en elektra lange termijn

Voor de lange termijnprijzen TTF-gas handhaven we de marktverwachting op stabiel. Elektriciteit gaat van onzeker naar stabiel. Een verdere daling van de elektriciteitsprijzen ligt op korte termijn niet voor de hand. Trading analisten geven momenteel aan dat ze voor de grondstoffen een prijsdaling voorzien in de komende maanden. Anderzijds komt er in de komende week een einde aan de zomervakanties en vaak starten de inkopen van grote afnemers dan weer op. Dit leidt vaak tot prijsstijging. Vandaar dat we per saldo weinig beweging verwachten. De olieprijs blijft onzeker, maar de gas- en elektriciteitsmarkt trekken zich daar niet veel van aan.

De volgende marktvisie verschijnt rond 5 september a.s.

MARKTVISIE | Record aantal aaneengesloten dagen met negatieve EPEX spot uurprijzen

Record EPEX spot uurprijzen

MARKTVISIE | Hoger prijspeil lokt LNG-schepen naar Europa(pa)

windmolens-afrr-regelvermogen

ARTIKEL | Congestie stelt tuinbouw voor nieuwe uitdagingen, maar biedt ook kansen

Foto Congestie Artikel KAS Web

MARKTVISIE | Verviervoudiging negatieve uurprijzen in april

Termijnprijzen