Marktvisie | Gasprijs omlaag door vloeibaar gas

Samenvatting:

  • Kalme weersomstandigheden, rustige markt
  • Korte termijn daalt licht, lange termijn stabiel
  • Gasprijs omlaag door vloeibaar gas
  • LNG flink op stoom in West-Europa
  • Olieproductie mogelijk licht omhoog vanaf april

Prijsontwikkeling in de afgelopen week:

Gas in eurocent/m3 24 feb3 mrt
TTF daggas15,7015,60
TTF april ’2115,9015,15
TTF jaar ’2216,3516,05
Elektra in euro/MWh24 feb3 mrt
OTC base april ’2145,5043,95
OTC peak ’2257,1056,55
OTC base ’2250,4549,70

Terugblik korte termijn: gasprijs omlaag

De stabiele weersomstandigheden zorgden voor beperkte prijsbewegingen op de spotmarkten. De gemiddelde APX-dagprijs varieerde van 42,50 €/MWh (zondag) tot bijna 54,00 €/MWh (donderdag). Op uurniveau waren de verschillen groter: 26,50 €/MWh op zondagmiddag tot 79,31 €/MWh op dinsdagavond. In Groot-Brittannië werd woensdagavond zelfs een uurprijs van 683,00 £/MWh genoteerd. Dit ondanks het feit dat de interconnectoren met Frankrijk, België en Nederland op volle capaciteit draaiden.
De beschikbaarheid van de Nederlandse centrales was prima de afgelopen week. Alleen de Claus-centrale staat tot 9 maart gedeeltelijk in storing: van de totale capaciteit (1.304 MW) is 435 MW in onderhoud. Woensdagochtend werd van 09.08 tot 09.27 uur noodvermogen afgeroepen vanwege een stroomtekort door tegenvallend opbrengst van wind en zon. 

Onder invloed van de dalende gas- en emissierechtenprijzen staan de contracten voor elektriciteit in het tweede kwartaal ongeveer 1,5 tot 2 €/MWh lager dan een week geleden.

Daggasprijs in rustiger vaarwater

De daggasprijs bewoog tussen 15,5 en 16 €ct/m3, waarbij opwaarts sentiment door dalende temperaturen teniet werd gedaan door overvloedig LNG-aanbod. De maand februari was op Europees niveau goed voor 65 leveringen van vloeibaar gas, vergeleken met 39 leveringen in januari.
De Gate-terminal mocht zeven tankers verwelkomen, waarvan vijf in het tweede deel van de maand. Vanuit de terminal werd in de eerste helft van februari nog gemiddeld 7 miljoen m3 (mcm) per dag het Nederlandse gasnet in gepompt, maar de afgelopen weken liep dat op tot 20 mcm per dag. In januari was dat slechts 1,5 mcm per dag. Het gasverbruik in Nederland daalde vanaf half februari met 36% vergeleken met de ijzige periode aan het begin van de maand.
Het maart-contract verliep eind vorige week op een prijsniveau rond 16 €ct/m3. Het april-contract is nu de voorste maand en de beweging richting 15 €ct/m3 is de afgelopen dagen ingezet. Dit contract kent minder kou-risico en de goede LNG-vooruitzichten oefenen neerwaartse druk uit. Ook zijn de gasvoorraden minder hard leeggelopen dan half februari de verwachting was, waardoor de behoefte om de voorraden komende zomer aan te vullen kleiner is.

Terugblik lange termijn: 

De langetermijncontracten voor gas, elektriciteit, emissierechten en olie kabbelden langzaam omlaag in de loop van de week. Dit werd vooral veroorzaakt door de dalingen op de korte termijncontracten, aangezien er weinig richtinggevend nieuws voor de lange termijn was. Het 2022-contract voor gas beweegt bijvoorbeeld in een smalle bandbreedte van 0,5 €ct/m3 sinds medio februari.

Forsere bewegingen bij emissierechten

Bij emissierechten (en daarmee ook bij elektriciteit) zijn de bewegingen iets forser. Het decembercontract bij EUA’s staat de afgelopen dagen aan de onderkant van het bereik tussen 37 en 40 €/ton waarbinnen de afgelopen maand gehandeld is. De aankondiging van een Brits handelssysteem voor emissierechten versterkte de gedachte dat Britse producenten hun gekochte Europese emissierechten op een zeker moment moeten verkopen. Week-op-week staan de jaarcontracten voor elektriciteit ongeveer één euro/MWh lager.

 

Visie voor de komende week:

Gas en elektra korte termijn: licht dalend

Voor de korte termijn passen we onze verwachting aan naar licht dalend. Na een fris weekend lopen de temperaturen in de loop van volgende week weer langzaam op richting 10° Celsius. De wind trekt aan tot windkracht 4 à 5, maar de zon laat zich minder vaak zien. In combinatie met vier LNG-leveringen tot 13 maart is de verwachting dat de APX- en daggasprijzen ruimte naar beneden hebben. Voor de APX-markt staat een gemiddelde dagprijs tussen 40 en 45 €/MWh in de marktverwachtingen en voor daggas een prijs rond 15,5 €ct/m3. Ook volgende week zijn vrijwel alle Nederlandse centrales beschikbaar. In Frankrijk komt het nucleaire park ook steeds meer op stoom en in België draaien de kerncentrales al enkele weken op 100%.


Volgens de cijfers van Wind Europe beschikt Europa momenteel over een opgesteld windvermogen van 220 GW. Nederland is in absolute zin nog een factor 10 kleiner dan koploper Duitsland. Het aandeel van wind in de elektriciteitsmix ligt dichter bij elkaar: 12% versus 27%. De komende vijf jaar wordt op Europees niveau een uitbreiding van 105 GW aan windcapaciteit verwacht. 

Gas en elektra lange termijn: stabiel

Voor de lange termijn handhaven we onze verwachting op stabiel. Bij gas en elektriciteit blijven de verdere jaren vermoedelijk vooral gestuurd worden door de bewegingen op de korte termijn. Voor emissierechten blijft de prijs voorlopig waarschijnlijk in een bandbreedte tussen 35 en 40 €/ton hangen.

Enkele grote onderwerpen hangen nog boven de markt:

  • De oplevering van de nieuwe pijpleiding Nord Stream 2 blijft onzeker. Het is onduidelijk welk effect de Amerikaanse sancties gaan hebben.
  • De ontwikkeling van de Britse emissierechtenmarkt. Het is mogelijk dat Britse handelaren hun Europese rechten ‘dumpen’ en daarmee de prijs omlaag duwen.
  • Het herstel van de economie de komende maanden en jaren.

Ontwikkelingen op deze punten gaan ongetwijfeld effect hebben op de diverse markten, maar het nog te vroeg om hier uitspraken over te doen.

Afwachtende houding oliemarkt

De oliemarkt nam een afwachtende houding aan deze week aangezien er een OPEC+-vergadering op gepland stond. Het resultaat van de onderhandelingen wordt waarschijnlijk bekend rond het verschijnen van deze marktvisie, maar het vermoeden is dat de olieproductie de komende maanden stapsgewijs weer opgevoerd wordt. De olieprijs staat sinds begin februari ruim boven 60 $/vat en dit is voor de meeste producenten ruim voldoende om uit de kosten te komen. Daarnaast willen landen als Saudi-Arabië en Rusland voorkomen dat de prijs al te ver oploopt, want dat speelt de Amerikaanse producenten, die hogere productiekosten hebben, in de kaart.

Meld je aan voor de AgroUpdate

Wil je een uitgebreidere visie op de verwachte prijsontwikkeling voor de komende maanden? En meer ins en outs weten van de energiemarkt? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!  Dat kan via deze link: https://bit.ly/3c3nwJ5

Bekijk de marktvisie van vorige week.

 

MARKTVISIE | Record aantal aaneengesloten dagen met negatieve EPEX spot uurprijzen

Record EPEX spot uurprijzen

MARKTVISIE | Hoger prijspeil lokt LNG-schepen naar Europa(pa)

windmolens-afrr-regelvermogen

ARTIKEL | Congestie stelt tuinbouw voor nieuwe uitdagingen, maar biedt ook kansen

Foto Congestie Artikel KAS Web

MARKTVISIE | Verviervoudiging negatieve uurprijzen in april

Termijnprijzen