MARKTVISIE | Energieprijzen blijven bewegen door weer en grondstofprijzen

Samenvatting:

  • Korte termijn prijzen volgen wisselende weersberichten; trend blijft omlaag
  • Lange termijn prijzen volgen de grondstoffen op en neer
  • Gasvoorraden nog 65% vol; zomerprijzen dalen daardoor sneller dan winter 2019
  • Wisselende APX-elektraprijzen door dagelijks wisselend weer- en windbeeld

Prijsontwikkeling in de afgelopen week:

Gas in eurocent/m3 Elektra in euro/MWh
23 jan 30 jan 23 jan 30 jan
TTF daggas 21,25 19,95 OTC base feb 19 58,60 53,65
TTF feb 19 21,50 20,30 OTC peak 20 66,60 64,60
TTF jaar 2020 20,80 20,40 OTC base 20 55,70 53,50
Terugblik korte termijn

De korte termijn TTF-gasprijzen daalden de afgelopen week door milder weer. Eind week 5 werd het wat kouder en liepen de prijzen licht op. Dit lijkt van tijdelijke aard, want in week 6 gaat de temperatuur weer omhoog. De gasaanvoer is goed en ook LNG-aanvoer komt volgende week weer op gang. Een bericht van GTS dat de stikstofvoorraad voor kwaliteitsconversie slinkt zorgde voor enige beroering. Problemen worden niet verwacht, omdat het niet echt koud wordt. De gasopslagen blijven met 65% goed gevuld. De zomer-winterspread loopt daardoor nu op, omdat men dit jaar (in tegenstelling tot de afgelopen zomer) minder vraag verwacht voor het bijvullen van de gasvoorraden. De OTC-prijzen elektra voor de komende maanden daalden; de kans op echte winterkou wordt steeds kleiner en door de goede beschikbaarheid van centrales in Europa.

De APX-prijzen wisselden met de temperatuur en de wind. Gemiddeld lagen ze op 55-78 euro/MWh voor peak en op 45-52 euro/MWh voor offpeak. De ons omringende landen laten eenzelfde beeld zien, behalve in Duitsland zijn ze, door een groter aandeel duurzame productie, wat lager op dagen met meer wind. Sinds 31 januari is de Nemo Link kabel (1 GW) tussen Engeland en België in bedrijf en is de kans op capaciteitsproblemen in België deze winter weer een stuk kleiner geworden. Onbalans was ook deze week soms onrustig door het wisselende weer en uitval van centrales (o.a. Eemshaven) en de NorNed-kabel. Buiten een aantal pieken lukte het Tennet om de onbalans vlak en laag tussen de 40-50 euro/MWh.

De dagsparkspread voor WKK varieerde van 23 tot 70 euro/MWh, afhankelijk van de APX. Die voor kwartaal 2 2019 bleef stabiel tussen 28 en 29 euro/MWh door de gelijkgerichte bewegingen van gas en elektra.

Terugblik lange termijn

De lange termijnprijzen gas en elektra volgen de grondstofprijzen. Die daalden met een korte opleving midden week 5. De olieprijs steeg toen van 60 naar 62 dollar/vat door Amerikaanse sancties tegen Venezuela, maar de stijging zette niet door. De steenkoolprijs bewoog op en neer in een band van 84-87 dollar/ton en de CO2-emissierechten stegen naar 24 euro/ton om daarna weer terug te zakken naar 22 euro/ton. Opvallend is deze week de stijging van de OTC-elektraprijs voor 2022. Die is nu boven die van 2021. Oorzaak is een Duits rapport over de gefaseerde sluiting van kolen- en bruinkoolcentrales. Geplande start begin 2022 met 15 GW.

De WKK sparkspread voor 2020 daalde licht naar 32 euro/MWh door de lagere peakprijs elektra.

 

Visie voor de komende week

Gas korte termijn
De marktverwachting voor korte termijn gas wijzigen we van onzeker naar stabiel. Kans op lichte daling is het grootst. De weersverwachting geeft voor de 2e helft van week 6 droger en minder koud weer aan. De gasaanvoer blijft goed en er komen ook weer LNG schepen aan. De gasopslagen zijn met 65% goed gevuld; genoeg back-up mocht het later deze winter toch nog kouder worden dan verwacht.

Elektra korte termijn

Voor de APX- en de onbalansprijzen wijzigen we de marktverwachting van dalend naar stabiel. Het wordt rustiger, milder en minder wisselvallig weer. Verder blijft de beschikbaarheid van (kern)centrales de komende weken stabiel. In Nederland is dat in totaal 12 GW (4 GW steenkool en 8 GW gas). De weekforward voor week 6 is 61 euro/MWh en dat is rond de gemiddelde APX-baseprijs van de laatste dagen.

Gas en elektra lange termijn

Voor de lange termijnprijzen TTF-gas en OTC-elektra handhaven we onze marktverwachting op onzeker. Er speelt van alles in de wereld en daardoor bewegen de grondstofprijzen op en neer met het nieuws. De gas en elektraprijzen volgen op de voet.

MARKTVISIE | Gasmarkt blijft gespannen reageren op ongeplande verstoringen

Gasmarkt

AgroEnergy keert weer onbalanspoolvoordeel uit aan klanten

Onbalanspoolvoordeel

EVEN VOORSTELLEN | Eveline Smit, Senior Account Support

Eveline Smit | Even voorstellen

ARTIKEL | Handelen in elektriciteit: meer opties én meer maatwerk

Handelen