MARKTVISIE | Energieprijzen bewegelijk door hitte en grondstofprijzen

Samenvatting:

  • De grondstoffen, vooral steenkool en emissierechten, bepaalden de prijsbewegingen.
  • Tussen de dagen maar soms ook binnen de dag gingen de prijzen flink op en neer.
  • Vanaf begin week 30 is het rustiger en corrigeerden de prijzen weer iets omlaag.
  • Door de hittegolf in Europa dreigen er problemen met koelwater voor Franse kerncentrales.
  • De APX prijzen zijn gestegen door het hete weer. Meer vraag voor koeling en krappere beschikbaarheid van centrales in Frankrijk en Duitsland

Prijsontwikkeling in de afgelopen week:

Gas in eurocent/m3

  17 juli 24 juli
TTF daggas 11,65 10,25
TTF aug 19 10,75 11,15
TTF jaar 20 18,20 18,15

 

Elektra in euro/MWh

  17 juli 24 juli
OTC base aug 19 43,25 41,45
OTC peak 20 61,15 62,15
OTC base 20 52,50 53,55

 

Terugblik korte termijn

De korte termijn gasprijzen volgden de afgelopen weken vooral het sentiment van de grondstoffen, waarbij steenkool en de emissierechten stegen. Ook het warme weer werkte mee. Er is meer vraag van de gascentrales. In Frankrijk wordt de kans op uitval van kerncentrales steeds groter door oplopende rivierwatertemperaturen. Dit trok vooral de prijs voor frontmaand augustus omhoog. Vanaf begin week 30 herstelden de prijzen weer wat omlaag. Steenkool en CO2-emissierechte daalden en de extreme hitte lijkt na week 30 weer voorbij. Ook eindigt op 30 juli het onderhoud aan de Nordstream transportleiding en komt er weer meer Russisch gas richting Europa.

De APX elektraprijzen stegen door het hete weer. Er was meer vraag voor koeling en meestal maar weinig wind. In Frankrijk zijn de eerste kerncentrales al uitgezet door te warm rivierwater (Garonne en Rhone) en het niveau in de stuwmeren daalt daar ook snel door het warme weer en gebrek aan neerslag. De APX peakprijzen stegen naar gemiddeld 53 euro/MWh en de offpeakprijzen naar gemiddeld 47 euro/MWh.

De onbalans was doorgaans rustig en laag (< 30 euro/MWh) met af en toe een uitschieter.

De dagsparkspread voor WKK vertoonde een stijgende lijn van 25 naar 33 euro/MWh door de hogere APX peakprijzen.

De WKK sparkspread voor de winterkwartalen handhaafde zich rond resp. 35 en 36 euro/MWh.

Terugblik lange termijn

Bij de lange termijnprijzen liep OTC-elektra achter steenkool en emissierechten aan. Door speculatie en lagere veilvolumes liep de prijs van de emissierechten op tot boven de 30 euro/ton. Steenkool steeg boven de 71 dollar/ton. Ook in China is het warm en daardoor meer vraag van de kolencentrales daar. In week 30 daalden de grondstofprijzen en gas en elektra reageerden meteen.

De WKK sparkspread 2020 steeg licht van 32 naar 33 euro/MWh.

Visie voor de komende week

Gas korte termijn

Voor de korte termijn gasprijzen handhaven we onze marktverwachting op stabiel. De stijging van de eerste twee weken van juli is er nu weer zo’n beetje uitgelopen en de bodem van 10 euro/MWh (9,75 ect/m3) komt weer in zicht. Het warme zomerweer met meer vraag van gascentrales, dreigende koelwaterproblemen in Frankrijk en minder LNG-aanvoer maken de kans op verdere daling klein. Kans op stijging is ook niet groot, want het einde van onderhoud aan de Nordstreamleiding zorgt voor meer Russische gasaanvoer en de injectievraag voor de opslagen blijft laag want ze zitten met 83% vulling al bijna op winterniveau.

Elektra korte termijn

Voor de APX en de onbalansprijzen handhaven we de marktverwachting op stabiel. Ook in week 31 blijft het warm met weinig wind. De onzekerheid komt uit Frankrijk wat voor 70% van haar elektriciteitsbehoefte afhankelijk is van kernenergie. De eerste 4 (van de 58 kernreactoren) zijn al uitgezet door koelwaterproblemen. Kans op lichte daling is het grootst omdat de extreme hitte eind week 30 weer voorbij is. Ook de weekforwards voor week 31 en 32 wijzen op lichte daling. Ze zijn resp. 43,10 en 40,50 euro/MWh en dat is iets onder de APX baseprijs van midden week 30.

Gas en elektra lange termijn

Voor de lange termijnprijzen TTF-gas wijzigen we de marktverwachting van onzeker naar stabiel. Ze bewogen de afgelopen week in een smal bandje, vooral met de olieprijs mee. Kans op grote wijzigingen lijkt de komende weken niet groot.

Voor de lange termijn elektraprijzen handhaven we de marktverwachting op onzeker. De steenkool-en emissierechten-prijzen waren de afgelopen weken behoorlijk in beweging. De stijging van begin week 30 leek overdreven en men verwacht een verdere correctie omlaag nu steenkool weer onder de 70 dollar/ton en de CO2-rechten onder de 30 euro/ton zakten. Onduidelijk is of dit doorzet en hoe hard het zal gaan. Dit is afhankelijk van het weer (komt de hitte terug?), beschikbaarheid van kerncentrales, hydropower en geopolitieke ontwikkelingen.

De marktvisie verschijnt om de 2 weken. De volgende komt uit op 8 augustus a.s.

MARKTVISIE | Gasmarkt blijft gespannen reageren op ongeplande verstoringen

Gasmarkt

AgroEnergy keert weer onbalanspoolvoordeel uit aan klanten

Onbalanspoolvoordeel

EVEN VOORSTELLEN | Eveline Smit, Senior Account Support

Eveline Smit | Even voorstellen

ARTIKEL | Handelen in elektriciteit: meer opties én meer maatwerk

Handelen