ARTIKEL | Hoge energieprijzen en opmars duurzame energie stuwen CO2-kosten omhoog

De meeste glastuinders zijn voor hun CO2-voorziening aangewezen op de WKK. Veel ondernemers denken op deze manier relatief goedkoop uit te zijn, maar dat is vandaag de dag lang niet meer altijd het geval. Vooral de hoge gasprijzen in combinatie met de opmars van duurzame energie zijn hier debet aan. Het advies is daarom om inzichtelijk te maken hoeveel je precies betaalt voor je CO2 én of deze kosten worden terugverdiend in de teelt.

 

Glastuinders hebben diverse mogelijkheden om te voorzien in hun CO2-behoefte. Ze kunnen vloeibare CO2 laten aanleveren en opslaan in een tank, deze betrekken via OCAP of CO2 maken met hun ketel of WKK. Van deze laatste optie wordt het meest gebruikgemaakt, geeft Chris Feijen aan. Hij is hoofd EnergieManagement bij AgroEnergy. “Het inkopen van vloeibare CO2 was altijd relatief duur, en datzelfde gold voor het opwekken van CO2 met de ketel. De CO2 van OCAP is alleen beschikbaar in bepaalde regio’s. Om deze redenen kiezen de meeste glastuinders voor het opwekken van CO2 met de WKK. Er wordt ook wel gewerkt aan alternatieve vormen van CO2-voorziening, maar de ontwikkelingen op dit vlak nemen nog geen vlucht.”

CO2-prijs van 50 cent per kilo

Volgens Feijen denken veel tuinders met de WKK relatief goedkoop te kunnen voorzien in hun CO2-behoefte. Dat is vaak echter niet het geval. “Het opwekken van CO2 met de WKK is het laatste jaar fors duurder geworden. Er gaat immers duur gas in een WKK. Maar lang niet altijd worden de hoge gaskosten gecompenseerd door een voldoende hoge elektriciteitsprijs. Het probleem zit er in dat de behoefte van de tuinders aan CO2 veelal gelijk valt aan de momenten dat het zonnig is en dat de elektraprijzen dan laag zijn als gevolg van opwekking uit duurzame energie. En dan met name in de weekenden.

Op die momenten gaan de kosten voor CO2 uit de WKK fors de hoogte in, geeft Feijen aan. “Een prijs van 50 cent per kilo is dan geen uitzondering. Dat is enorm hoog. Ter indicatie: voor vloeibare CO2 ben je gemiddeld 20 tot 25 cent per kilo kwijt.”

 

“Neem kosten en rendement CO2 uit WKK kritisch onder de loep”

 

Uitkijken naar alternatieven

Feijen geeft aan dat veel tuinders nog onvoldoende helder hebben hoeveel ze momenteel betalen voor de CO2  die ze opwekken met hun WKK. “Dat de prijzen voor gas en elektriciteit gestegen zijn, hebben ze wel op hun netvlies, maar op de precieze prijzen voor COuit de WKK hebben veel ondernemers nog onvoldoende zicht. Het is goed om hier kritisch naar te kijken en vervolgens te bepalen of de inzet van CO2 voldoende waarde oplevert om de extra kosten te dekken. Ofwel: haal je eruit wat je erin stopt?”

Op basis daarvan kan een glastuinder vervolgens afwegingen maken. “Misschien kom je uiteindelijk tot de conclusie dat telen bij een CO2-prijs van 50 cent per kilo helemaal niet rendabel is. Dan moet je uitkijken naar alternatieve opties voor CO2-voorziening, je CO2-inzet verminderen of deze alleen inzetten op bepaalde momenten.”

Geen eenvoudige keuzes

Volgens Feijen zal de vraag rijzen of het met de huidige energiekosten überhaupt nog rendabel is om te blijven telen. “Dit is vanzelfsprekend geen eenvoudige keuze, maar het is wel goed om de prijs van CO2 uit de WKK kritisch onder de loep te nemen en te kijken tot welke prijs CO2-inzet rendabel is. Onze experts kunnen tuinders helpen om een en ander op een rij te zetten. Daarnaast zullen bij grotere bedrijven de teelt- en de energieverantwoordelijken met elkaar in conclaaf moeten: waar liggen de grenzen qua teeltstrategie en wat is nog te verantwoorden qua energiekosten? Daarin moet een balans worden gevonden.”

De noodzaak om de kosten voor CO2 goed in beeld te hebben wordt nog eens vergroot door het feit dat de gasprijzen waarschijnlijk nog wel een tijd hoog blijven. “Daarnaast worden duurzame energieprojecten alleen maar verder uitgebreid. Kortom: om je kosten naar de toekomst toe beheersbaar te houden, is het cruciaal om de CO2-kosten goed in kaart te brengen en op basis daarvan weloverwogen keuzes te maken.”

 

 

MARKTVISIE | Gasmarkt blijft gespannen reageren op ongeplande verstoringen

Gasmarkt

AgroEnergy keert weer onbalanspoolvoordeel uit aan klanten

Onbalanspoolvoordeel

EVEN VOORSTELLEN | Eveline Smit, Senior Account Support

Eveline Smit | Even voorstellen

ARTIKEL | Handelen in elektriciteit: meer opties én meer maatwerk

Handelen