NIEUWS | AgroEnergy is door netwerkbeheerder TenneT erkend als Congestie Service Provider (CSP)

Energieleverancier en -dienstverlener AgroEnergy is door netwerkbeheerder TenneT erkend als Congestie Service Provider (CSP). Hiermee is AgroEnergy een erkende leverancier in het aanbieden van congestiemanagement diensten voor haar klanten. AgroEnergy versterkt hiermee haar positie als flexprovider voor de glastuinbouw.

Congestiemanagement

Congestiemanagement is een cruciaal concept in de energiesector dat verwijst naar het beheer van overbelasting of congestie in energienetwerken. Met de groeiende integratie van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, en de opkomst van elektrische verwarming en elektrische voertuigen, neemt de complexiteit van energiedistributie toe. Het wordt een steeds grotere uitdaging in de energietransitie vanwege de variabiliteit en onvoorspelbaarheid van deze nieuwe bronnen en vraagpatronen. “Congestiemanagement omvat strategieën en technologieën die helpen om de energiestromen efficiënt te coördineren, de belasting op het netwerk te optimaliseren en de stabiliteit te handhaven,” vertelt Chris Feijen, Hoofd EnergieManagement bij AgroEnergy. “Het succesvol beheren van congestie is van vitaal belang om een betrouwbare en veerkrachtige energie-infrastructuur te behouden tijdens de overgang naar een duurzamere energievoorziening en om de levering van elektriciteit aan zowel huishoudens als bedrijven veilig te stellen.”

De rol van de CSP

Een CSP fungeert als tussenpersoon, onafhankelijk van andere partijen, en bemiddelt tussen de netbeheerder en grote zakelijke klanten. Daarbij levert een CSP diensten voor congestiebeheer namens één of meerdere klanten. Voor AgroEnergy houdt dit in dat als een tuinder de mogelijkheid heeft om flexibiliteit te benutten, zoals zonne-energie, het uit- of aanzetten van LED-verlichting, warmtepomp of e-boiler, of energieopslag, de CSP namens deze tuinders biedingen kan plaatsen wanneer de netbeheerder behoefte heeft aan meer of minder vermogen.

Pilot GOPACS

GOPACS vertegenwoordigt het Nederlandse netbeheerderscongestiemanagementplatform.  Het doel bij GOPACS is het minimaliseren van congestie in het elektriciteitsnet, met aandacht voor de unieke nettoestanden van de netbeheerders en de handhaving van de nationale elektriciteitsnetbalans. Hoewel GOPACS zelf geen handelsplatform is, maakt het wel gebruik van de reeds bestaande energiehandelsplatforms van ETPA en EPEX SPOT. Hier worden inkoop- en verkooporders geconsolideerd. Orders die niet direct op het handelsplatform matchen maar wel bruikbaar zijn om congestie op te lossen, worden doorgegeven aan GOPACS. Wanneer deze orders locatie specifieke gegevens bevatten en aantoonbaar bijdragen aan congestiebeheersing in het elektriciteitsnet, vergoeden de netbeheerders het verschil tussen bied- en vraagprijzen (de spread). Dit faciliteert een match en vermindert congestie zonder de stabiliteit van het Nederlandse elektriciteitsnet te verstoren.

AgroEnergy start met de verkregen CSP-erkenning met een pilot om te zien of het aanbieden van flexibel vermogen via GOPACS verdienkansen oplevert voor klanten. “Door diensten als noodvermogen, en binnenkort ook regelvermogen, heeft AgroEnergy al veel klanten die profiteren van de toenemende vraag naar flexibel vermogen. Door te onderzoeken of GOPACS diezelfde kansen biedt, blijven wij onze propositie doorontwikkelen om tuinders te helpen hun energiekosten zo laag mogelijk te houden, door investeringen in duurzame assets als warmtepompen en LED-verlichting optimaal in te zetten,” aldus Chris Feijen.

MARKTVISIE | Gasmarkt blijft gespannen reageren op ongeplande verstoringen

Gasmarkt

AgroEnergy keert weer onbalanspoolvoordeel uit aan klanten

Onbalanspoolvoordeel

EVEN VOORSTELLEN | Eveline Smit, Senior Account Support

Eveline Smit | Even voorstellen

ARTIKEL | Handelen in elektriciteit: meer opties én meer maatwerk

Handelen