BLOG | Het moet dus moet het

Kent u deze logica ook? Je bent eenmaal een weg ingeslagen en dus voel je de druk om deze weg helemaal uit te lopen. Ook al weet je eigenlijk niet eens meer waarom je die weg ingeslagen bent en is het nut van het uitlopen ervan niet duidelijk meer. In de politiek zien we dit met grote regelmaat: er is een besluit genomen en dit besluit wordt uitgevoerd. Of het nu een verstandig besluit was of niet. Of de omstandigheden intussen veranderd zijn of niet. Het is nu eenmaal besloten en daarom moet het worden uitgevoerd.

In de corona-crisis voelt het vaak ook zo. We tellen nog 10 of 15 ziekenhuisopnames per dag, ofwel een fractie van de opnames als gevolg van kanker of hartproblemen, maar de beperkende maatregelen op terrassen en het zoveel mogelijk thuiswerken blijven van kracht. Dichterbij de glastuinbouw: de overheid is voornemens om het uitstel van de heffing van energiebelasting en ODE te verlengen tot 1 oktober. Op zich mooi, alhoewel de meeste glastuinbouwbedrijven het uitstel gelukkig niet hard meer nodig hebben. En het zijn de maanden met de laagste nota’s. Maar diezelfde overheid houdt halsstarrig vast aan het alsnog heffen van de volledig uitgestelde belasting in de maand oktober. Net alsof een ondernemer die t/m september niet kon betalen in de maand oktober ineens alles wel kan betalen. Maar ja, er was toch besloten dat alles in oktober betaald zou moeten worden?

Er bestaat een gezonde tegenhanger van ‘het moet dus moet het’. Die luidt: ‘beter ten halve gekeerd dan volledig gedwaald’ oftewel voortschrijdend inzicht. Laten we hopen dat de overheid met de verdere aanpak van het corona-virus en de crisis die dit virus heeft veroorzaakt de flexibiliteit kan opbrengen om in te spelen op veranderende omstandigheden en nieuwe inzichten. Dan zal de economische en maatschappelijke schade en de ergernis die maatregelen oproepen niet groter zijn dan echt nodig.

MARKTVISIE | Record aantal aaneengesloten dagen met negatieve EPEX spot uurprijzen

Record EPEX spot uurprijzen

MARKTVISIE | Hoger prijspeil lokt LNG-schepen naar Europa(pa)

windmolens-afrr-regelvermogen

ARTIKEL | Congestie stelt tuinbouw voor nieuwe uitdagingen, maar biedt ook kansen

Foto Congestie Artikel KAS Web

MARKTVISIE | Verviervoudiging negatieve uurprijzen in april

Termijnprijzen