KLANTERVARING | OVATA kiest voor groene in plaats van grijze stroom

CO2-neutraal en volledig circulair werken in 2030; dat is de stip op de horizon van OVATA. Om die reden is duurzaamheid de doorslaggevende factor in de keuzes die Hans en Karin Ammerlaan maken. De succulententelers kopen daarom sinds enkele jaren groene in plaats van grijze stroom in. Dit communiceren ze ook richting hun afnemers, die hier duidelijk waarde aan hechten. In een nieuw artikel van KAS Magazine vertelt Karin hierover.

 

1 juli jongstleden was een feestelijke dag bij OVATA in Bleiswijk: toen was het namelijk op de kop af 35 jaar geleden dat Hans Ammerlaan de kwekerij opzette. “Hans groeide op op een bloemenkwekerij, maar was als kind al gefascineerd door het stekken en kweken van vetplanten”, vertelt echtgenote Karin Ammerlaan.  “Op zijn achttiende besloot hij de sprong in het diepe te wagen en startte hij zijn eigen succulentenkwekerij. Eerst heel kleinschalig, maar in de loop der jaren maakte het bedrijf een forse groei door. Vandaag de dag omvat dit maar liefst tien hectare.”

Ammerlaan benadrukt dat OVATA niet als doel heeft om de grootste te zijn, maar vooral de beste wil zijn. “We streven naar topkwaliteit, daarmee willen we het verschil maken. We telen een breed scala aan succulenten, waarvan we een groot deel zelf veredeld hebben en waar we ook kwekersrecht op hebben. Dit creëert extra onderscheidend vermogen in de markt. Onze succulenten gaan naar tuincentra, bouwmarkten en retailers door heel Europa. We focussen hierbij met name op het hogere segment.”

Intrinsieke motivatie

Telen in harmonie met de natuur, dat is waar OVATA voor staat. Niet voor niets worden de producten van het bedrijf afgezet onder het label ‘Supure succulents’. “We zetten zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in en willen op termijn volledig biologisch gaan telen”, zegt Karin Ammerlaan. “Maar duurzaamheid vormt ook het speerpunt in andere facetten van onze bedrijfsvoering. Dit doen we vanuit een intrinsieke motivatie, omdat we het belangrijk vinden om een steentje bij te dragen aan een betere wereld. Daarbij is duurzaam werken nodig om naar de toekomst toe bestaansrecht te houden. En hoe minder gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen je inzet en hoe dichter je bij de natuur blijft, hoe weerbaarder en sterker je planten. Daar hebben je afnemers en de consument ook weer profijt van.”

OVATA brengt de focus op duurzaamheid daarnaast in de praktijk door bijvoorbeeld zo min mogelijk plastic te gebruiken en hun planten af te leveren in kartonnen trays. Ook wordt het groenafval van OVATA ingezet als bodemverbeteraar bij een chrysantenteler in de buurt. Daarnaast is het bedrijf MPS-GAP-, MPS-Social Qualified- en On the way tot PlanetProof- gecertificeerd. “En we richten niet alleen onze bedrijfsprocessen zo duurzaam mogelijk in, maar hebben ook aandacht voor de sociale kant van duurzaamheid. Zo besteden we bepaalde werkzaamheden uit aan een dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten en ondersteunen we een project, gericht op het verbeteren van de situatie van vrouwen in Oeganda.”

Focus op energiebesparing

Voor OVATA is het niet meer dan logisch om ook haar energieplaatje zo duurzaam mogelijk in te richten. Dit betekent in de eerste plaats dat wordt getracht zo min mogelijk energie te verbruiken. “We zetten in onze veredeling sterk in op soorten die weinig energie nodig hebben. Dit scheelt een heleboel. Daarnaast zijn we sinds 2021 intensief bezig met Het Nieuwe Telen, waarbij we het klimaat instellen op basis van natuurkundige wetten en data die worden gegenereerd door sensoren. Ook hierdoor hebben we stappen kunnen zetten. Verder werken we al vijftien jaar met een dubbel energiescherm, om warmte te besparen.”

Het bedrijf wordt verwarmd met restwarmte van de RoCa-centrale. OVATA kan hiermee in haar volledige warmtebehoefte voorzien, maar heeft een klein gascontract als back-up. “Dit is puur een extra zekerheid, zodat we ons bedrijf ook kunnen verwarmen wanneer er onverhoopt problemen ontstaan met de levering van restwarmte”, legt Ammerlaan uit. “Om de prijsrisico’s te beperken, nemen we zoveel mogelijk warmteposities in voor de lange termijn. Mede hierdoor heeft de huidige situatie op de energiemarkt slechts beperkt invloed op ons bedrijf. Daarbij kijken we continu hoe we nog extra energie kunnen besparen. Door bepaalde rassen bijvoorbeeld iets kouder te zetten en de schermdoeken nóg nauwkeuriger af te stellen. Maar uitgangspunt is wel steeds dat de productkwaliteit hier niet onder mag lijden.”

 

Wanneer je inzet op duurzaamheid, moet je die lijn ook overal doortrekken

Streepje voor in markt

Omdat OVATA geen WKK heeft staan, wordt de elektriciteit die nodig is voor de bedrijfsprocessen ingekocht via het net. Sinds ruim vijf jaar kiest het bedrijf hierbij voor groene in plaats van grijze stroom. “Ook dit past binnen onze duurzaamheidsstrategie. Wanneer je inzet op duurzaamheid, moet je die lijn ook overal doortrekken”, benadrukt Ammerlaan.

OVATA betaalt voor de elektriciteit die is opgewekt met Europese windmolens circa 0,2 cent per kWh extra. “Aangezien wij behoorlijk wat stroom nodig hebben – gemiddeld zo’n 700 MWh op jaarbasis – betekent dit toch een fikse extra kostenpost. Maar dat hebben we er graag voor over. Wanneer we met zijn allen alleen maar voor de goedkoopste energie gaan, komen we nooit een stap verder. Overigens communiceren we het feit dat onze planten worden geproduceerd met groene elektriciteit ook richting onze afnemers. Dit geeft ons waarschijnlijk ook een streepje voor in de markt.”

Toekomstige stappen

Het doel van de ondernemers is om in 2030 volledig CO2-neutraal en circulair te werken. “We zijn al een heel eind op weg, maar er zijn ook nog stappen te zetten. Zo oriënteren we ons momenteel op de aanschaf van zonnepanelen, die we willen installeren op ons waterbassin. Ook experimenteren we met potgrondmengsels met minder veen. Momenteel bevatten onze potgrondmengsels nog 15 procent veen en ons doel is om in 2024 volledig veenvrij te telen. Ook veen is immers een fossiele grondstof, en die willen we niet meer inzetten. Kortom: er zijn nog behoorlijk wat uitdagingen te tackelen.”

Karin Ammerlaan en Energiespecialist Jaco Gelderblom
Karin Ammerlaan en Energiespecialist Jaco Gelderblom

 

AgroEnergy als sparringpartner

OVATA koopt de groene stroom en ook het benodigde gas in via AgroEnergy. Naar volle tevredenheid. “Het contact met AgroEnergy verloopt uitermate prettig”, vertelt Karin Ammerlaan. ”We hebben regelmatig contact met EnergieSpecialist Jaco Gelderblom; hij is onze sparringpartner als het gaat om energievraagstukken en helpt om onze energiekosten zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Ook kunnen we bij hem terecht met vragen over het optimaliseren van het rendement uit onze warmte-aansluiting, het innemen van posities, facturen, et cetera.”

MARKTVISIE | Gasmarkt blijft gespannen reageren op ongeplande verstoringen

Gasmarkt

AgroEnergy keert weer onbalanspoolvoordeel uit aan klanten

Onbalanspoolvoordeel

EVEN VOORSTELLEN | Eveline Smit, Senior Account Support

Eveline Smit | Even voorstellen

ARTIKEL | Handelen in elektriciteit: meer opties én meer maatwerk

Handelen