ARTIKEL | Kennispartners AgroEnergy en Delphy starten pilot autonome kas met telers in binnen- en buitenland

De pilot komt voort uit de door Wageningen University & Research en het Chinese Tencent georganiseerde Autonomous Greenhouse Challenge. Hieruit bleek al snel dat er veel kan met technologie zonder fysieke aanwezigheid van een teler op het bedrijf. Een écht autonome kas duurt nog wel drie jaar, maar komt volgens Directeur Aad van den Berg van Delphy, stap voor stap dichterbij. Ronald Hoek, Directeur AgroEnergy stelt dat je met betrouwbare, real-time data over het weer, de plant en haar directe omgeving in combinatie met hoogwaardige groeimodellen en zelflerende rekenprogramma’s uitstekende teelt- en bedrijfsresultaten kan boeken. Een succesvolle challenge gaf voldoende vertrouwen om een pilot op te tuigen waarmee de autonome kas in de praktijk getest kan worden.

Pilot met zes bedrijven
Bij de pilot zijn zes teeltbedrijven betrokken: drie in Nederland en drie in het buitenland. Het zijn vooruitstrevende grote en kleine bedrijven in de komkommer en tomatenteelt. Komkommerteler Jaco den Bakker van Kwekerij Padland uit Brielle was jurylid bij de Autonomous Greenhouse Challenge en is één van de zes deelnemers aan de pilot. Volgens hem waren de eerste resultaten verbluffend. Tijdens de challenge bleek al snel dat er met kunstmatige intelligentie veel meer mogelijk is dan velen voor mogelijk hielden. Jaco merkt op dat het voor iedereen een razendsnel leertraject was. “Waar The Croperators, het team van AgroEnergy en Delphy, zich vooral mee onderscheidde, was de praktische toepasbaarheid van hun systeem.”

De vraag naar technologie die telen op afstand mogelijk maakt neemt snel toe. De technologie om autonoom telen naar een hoger niveau te tillen is aanwezig, maar moet verder geïntegreerd en verfijnd worden. Volgens Jaco gaat de pilot daarin voorzien.

Vertrouwen kweken
Door data-analyse kunnen ook groeimodellen worden geoptimaliseerd, stelt Ronald. Naarmate je verfijnder gaat meten, meer data verzamelt en geautomatiseerd analyseert op onderlinge verbanden, kun je onder de streep tot betere resultaten komen. Een kunstmatig brein kan zoveel data, instellingen en strategieën met elkaar in verband brengen. Dat kan een mens niet meer bijbenen. In eerste instantie gaat het erom vertrouwen te krijgen in het systeem, zodat de telers uiteindelijk autonoom durven kweken.”

Veranderende rollen
De noodzaak om die stap te gaan zetten, dient zich gaandeweg aan. Op meerdere continenten ontstaan grote bedrijven met meerdere locaties, waarover de in aantal afnemende teeltmanagers en hun adviseurs de aandacht moeten verdelen. Frequent aanwezig zijn in de kas wordt een steeds grotere opgave. Het antwoord moet komen van geautomatiseerde sturing op afstand, waarbij de teeltmanager de (biologische) strategie bepaalt en het systeem de operatie voor zijn rekening neemt. “Daarmee veranderen de rollen van zowel de teeltmanager als zijn adviseurs”, stelt Van den Berg. “De groene vingers die op termijn resteren, krijgen een grotere span of control en worden bijgestaan door technologie. Teeltadviseurs zullen minder op uitvoerend niveau gaan opereren en – met behoud van groene kennis – meer als systeem- en data-analist. Ook zullen ze meer strategisch en tactisch werken. Het operationele werk wordt minder. Dat kan alleen als je alles op een logische manier bij elkaar brengt. Dat gaat lukken. Dit zal veel bestaande businessmodellen veranderen.”

Dat telen op afstand mogelijk is, staat voor beide bedrijven vast. De uitdaging is om alles wat daarvoor nodig is zodanig bij elkaar te brengen, dat telers er op gaan vertrouwen.

Lees het volledige artikel uit Onder Glas hier:

© Bron: Vakblad Onder Glas | www.onderglas.nl

MARKTVISIE | Record aantal aaneengesloten dagen met negatieve EPEX spot uurprijzen

Record EPEX spot uurprijzen

MARKTVISIE | Hoger prijspeil lokt LNG-schepen naar Europa(pa)

windmolens-afrr-regelvermogen

ARTIKEL | Congestie stelt tuinbouw voor nieuwe uitdagingen, maar biedt ook kansen

Foto Congestie Artikel KAS Web

MARKTVISIE | Verviervoudiging negatieve uurprijzen in april

Termijnprijzen