ARTIKEL | In vier stappen het beste energiebeheer voor jouw bedrijf

In eerste instantie klinkt EnergieBeheer als een vrij gemakkelijk concept, maar wie dieper in de materie duikt komt erachter dat er niet één antwoord is op de vraag: ‘Wat is EnergieBeheer?’

In dit artikel legt EnergieOperator Jeroen van Es aan de hand van vier kernwoorden uit wat EnergieBeheer is en wat je ervan kan verwachten.

EnergieBeheer is een totaalpakket van datagedreven producten met dagelijkse ondersteuning van een EnergieOperator Het is een uitbreiding op diensten als BiedOptimaal en BiedOptimaal Intraday. ‘Het pakket verschilt van klant tot klant. In de basis krijgt iedere teler dagelijkse ondersteuning van een vaste EnergieOperator die de dagelijkse sturing van de systemen overneemt.’

Inzicht
Daarnaast heeft EnergieBeheer als doel de klant meer inzicht te geven in zijn energiemanagement. ‘Door middel van week- en maandrapportages krijgen klanten inzicht in de lange termijnverwachting en daaraan gekoppelde kosten’.

Het beheer van de energie uit handen geven, betekent tijdsbesparing. Daarnaast is het in veel gevallen een besparing op loonkosten. ‘Afhankelijk van de grootte van het bedrijf kan het de werklast op het team verminderen. Voor telers die op het kantelpunt zitten of ze iemand in dienst moet nemen voor energiemanagement kan EnergieBeheer een uitkomst zijn’.

“We kunnen op basis van data op afstand de energie regelen met als doel dat het minimale energiekosten en maximale ontzorging oplevert.”

 

Bijsturen
De EnergieOperator houdt de hele dag naast de ontwikkelingen op de energiemarkten ook de actuele stand van zaken van de installaties bij de klant in de gaten via zijn stuurbox en buffergegevens. ‘Op afstand kunnen de aanstuurbare installaties naar wens aangepast worden, zoals de WKK en de lichtgroepen.’

Waar nodig stuurt de EnergieOperator bij. Dit gebeurt op het moment dat kansen zich voordoen, zoals de uitval van een centrale, of als er zich risico’s voordoen, zoals een buffer die vol dreigt te lopen.

Kerntaak
Met EnergieBeheer worden alle installaties op alle markten aangestuurd vanuit één centraal punt. AgroEnergy ís gespecialiseerd in het monitoren van de energiemarkten. Daardoor heeft een EnergieOperator meer inzicht in de energiemarkt dan de klant zelf. Door de data van de klant te gebruiken en dit te staven aan de cijfers en kennis uit de markt kunnen de beste keuzes op afstand gemaakt worden. Kerntaken worden gescheiden: AgroEnergy richt zich op het energiebeheer en de klant kan zich volledig richten op het gewas in de kas.

Communicatie
EnergieBeheer is ontwikkeld om de klant verder te ontzorgen. Het minimaliseren van communicatie-momenten is daar ook onderdeel van: de teler is al druk genoeg en moet er op kunnen vertrouwen dat de sturing van zijn installaties in de juiste handen is.

‘Het is een prachtig concept. We kunnen op basis van data op afstand de energie regelen met als doel dat het minimale energiekosten en maximale ontzorging oplevert’, aldus Jeroen.

Frank van Kleef van Royalpride is al jaren klant van AgroEnergy en sinds kort maakt hij gebruik van EnergieBeheer. Hij zegt hierover:

“Wij laten ons EnergieBeheer uitvoeren door AgroEnergy. Hiermee kunnen wij erop vertrouwen dat op basis van onze eigen data, elke dag de meest optimale keuzes gemaakt worden. Met de week- en maandrapportages heb ik scherp inzicht in de dagresultaten en de lange termijn verwachting van onze jaarlijkse energiekosten.”

Meer informatie over Energiebeheer vind je hier.

MARKTVISIE | Gasmarkt blijft gespannen reageren op ongeplande verstoringen

Gasmarkt

AgroEnergy keert weer onbalanspoolvoordeel uit aan klanten

Onbalanspoolvoordeel

EVEN VOORSTELLEN | Eveline Smit, Senior Account Support

Eveline Smit | Even voorstellen

ARTIKEL | Handelen in elektriciteit: meer opties én meer maatwerk

Handelen