KLANTERVARING | Extra flexibiliteit van BiedOptimaal Intraday levert geld op

Karin van der Eijk staat samen haar broer Edwin en compagnon Hein Visser aan het roer van VDE Plant in Woubrugge. Hier worden, op een oppervlak van negen hectare, meer dan dertig verschillende tropische planten geteeld. Het bedrijf beschikt over een WKK met een vermogen van 2,2 MW. “Ik ben verantwoordelijk voor alle energiezaken binnen het bedrijf, waaronder het doen van de dagelijkse APX-biedingen”, vertelt Karin van der Eijk. “Ik vond het echter geen prettig gevoel dat ik als enige thuis was in deze materie. Daarom zocht ik naar een back-up en op die manier naar meer bedrijfszekerheid. Ook omdat ik, door de waan van de dag, niet altijd toekwam aan het doen van een APX-bieding voor de volgende dag. Dat betekende dat een automatische bieding uitging. Hierdoor liet ik naar mijn gevoel geld liggen. Zo draaide de WKK in de zomer wel eens te lang door, waardoor de warmtebuffer te vol raakte.” 

Financiële optimalisatie  
Om deze reden ging Van der Eijk twee jaar geleden gebruikmaken van BiedOptimaal. Deze datagedreven oplossing van AgroEnergy doet – op basis van een schat aan data – een geautomatiseerde en optimale APX-bieding. Daarnaast wordt gestuurd op een optimale inzet van de WKK en analyseert BiedOptimaal of de teler beter zelf elektriciteit kan maken of kan inkopen. ”Onder meer de behoefte aan warmte, elektriciteit en CO2 worden hierin meegenomen, net zoals de APX-prijzen”, legt EnergieSpecialist Jaco Gelderblom van AgroEnergy uit.

Binnen BiedOptimaal wordt de APX-bieding 24 uur van tevoren vastgelegd. Maar soms lopen zaken op het energietechnische vlak anders dan vooraf ingecalculeerd. “Bijvoorbeeld wanneer de weersomstandigheden anders uitpakken dan voorspeld, of wanneer je om een andere reden meer of minder elektriciteit nodig hebt. BiedOptimaal Intraday – dat dit voorjaar werd geïntroduceerd als aanvulling op BiedOptimaal – biedt hier een antwoord op”, zegt Gelderblom. “Hiermee kunnen klanten actief zijn op de intradaymarkt. Deze markt, die tussen de APX- en de onbalansmarkt inzit, biedt telers de kans om gedurende de dag nog extra elektriciteit in te kopen of te verkopen. Ze kunnen tot een uur voor levering automatisch inspelen op de actuele energievraag voor hun teelt. Deze flexibiliteit biedt mogelijkheden voor financiële optimalisatie, maar ook voor een optimale buffervulling.” 

Meer stabiliteit
Van der Eijk was meteen enthousiast toen Gelderblom haar enkele maanden geleden voorstelde om ook BiedOptimaal Intraday te gaan inzetten. “Sowieso is optimalisatie altijd goed. Daarbij geeft AgroEnergy de garantie dat het rendement in het eerste jaar minimaal gelijk is aan de abonnementskosten. En dat blijkt ook het geval; BiedOptimaal Intraday levert ons duidelijk geld op. Een treffend voorbeeld: voorheen kochten we, als de WKK op storing sprong, elektriciteit in op de onbalansmarkt. Dan kon het zijn dat de prijzen torenhoog waren.

 

EnergieSpecialist Jaco Gelderblom en Karin van der Eijk, VDE Plants


Nu doen we dat op de intradaymarkt; hier zijn de tarieven gunstiger en deze markt is minder grillig. En sowieso: datagedreven software als BiedOptimaal Intraday kan toch betere analyses maken en verbanden leggen dan wij mensen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat datagedreven sturing naar de toekomst toe een grotere rol zal gaan spelen binnen de tuinbouw.”

Van der Eijk is blij met haar keuze om BiedOptimaal Intraday in te zetten. “BiedOptimaal Intraday helpt ons de puntjes op de i te zetten, vooral dankzij de flexibiliteit en de extra handelsmomenten. Dit biedt zoals gezegd financieel voordeel – dat kunnen we overigens ook monitoren via EnergyManager – en biedt nóg meer stabiliteit in ons energiemanagement. Het is fijn om erop te kunnen vertrouwen dat de zaken wat dit betreft optimaal geregeld zijn. Dat geeft rust, en zorgt ervoor dat ik kan focussen op andere aspecten in de bedrijfsvoering.”


“BiedOptimaal Intradaymaakt voor ons een duidelijk verschil, vooral dankzij de flexibiliteit en de extra handelsmomenten. Dat levert geld op en biedt nóg meer stabiliteit in ons energiemanagement. ”


Duidelijke rolverdeling
Ook de ondersteuning van EnergieSpecialist Jaco Gelderblom ervaart Van der Eijk als zeer waardevol. “Jaco houdt dagelijks, vanaf afstand, een oogje in het zeil als het gaat om ons energiemanagement en trekt aan de bel als er iets bijzonders is. Ook komt hij regelmatig langs om de gang van zaken en de strategie voor de komende periode door te spreken. Dat is veel waard; het is prettig om een sparringpartner te hebben en er niet alleen voor te staan.”

 

 

Lees het volledige artikel uit KAS Magazine hier:

Download hier het volledige artikel

© Bron: KAS Magazine | www.kasmagazine.nl

MARKTVISIE | Termijnprijzen in een licht dalende trend richting het einde van het gasjaar

Termijnprijzen

MARKTVISIE | Gasmarkt onzeker door sterke stieren en beren

MARKTVISIE | Stakingsdreiging in Australië blijft de gemoederen bezighouden

Stakingsdreiging | marktvisie

MARKTVISIE | Nervositeit over stakingen Australië zorgt voor volatiele gasmarkt

Nervositeit | marktvisie