ARTIKEL | EnergieBeheer: de werkdag van EnergieOperator Jeroen van Es

Jeroen van Es is een van de EnergieOperators bij AgroEnergy. Hij is in feite de spin in het web als het gaat om energie. Gedurende de dag monitort hij voor de klant de ontwikkelingen op de energiemarkten, houdt hij de installaties bij de klant in de gaten en let hij voortdurend op andere relevante zaken, zoals veranderingen in de weersomstandigheden. Op basis hiervan bepaalt hij hoe de vraag naar warmte, CO2 en licht het beste in te vullen is en op welke manier de inzet van installaties – bijvoorbeeld WKK’s, lichtgroepen en geothermiebronnen – kan worden geoptimaliseerd. Dit resulteert in minimale risico’s en lagere energiekosten.

Sturen op klantwensen
De sturing van de systemen wordt overgenomen en Jeroen grijpt in op momenten dat dat nodig is. “Dat doen we wel binnen de kaders die een ondernemer heeft gesteld”, zegt hij. “Voordat ik voor een bedrijf aan de slag ga, ga ik altijd eerst met de tuinder rond de tafel om de strategie te bepalen. Hoe ziet zijn teeltplan eruit? Welke behoefte aan licht en warmte heeft een klant? Hoe wil hij zijn installaties het liefst inzetten, en welke keuzes wil hij maken met betrekking tot de verschillende elektriciteitsmarkten?

“Naast maximale ontzorging van de energiezaken, sturen we ook echt op de wensen van de klant, dat maakt mijn job zo afwisselend en dynamisch”


We kijken hierbij naar APX-markt, de intradaymarkt en de onbalansmarkt. In de praktijk kan het voorkomen dat we voor twee afzonderlijke klanten andere keuzes maken onder bepaalde omstandigheden. We sturen dus echt op de wensen van de klant. En dat maakt mijn job ook afwisselend en dynamisch.” 

“Vanzelfsprekend houden we de tuinder nauwgezet op de hoogte van de gemaakte keuzes”, zegt Van Es. “Hij ontvangt bijvoorbeeld iedere week een rapportage van de energiekosten en -opbrengsten op zijn bedrijf. Dit geeft een ondernemer zelf ook meer inzicht in en grip op zijn energiemanagement.”

Hoe ziet de werkdag van EnergieOperator Jeroen van Es eruit?

Stuur en meetmomenten:

  • 8.00-10.00 uur 

“Ik monitor de APX-markt en doe APX-biedingen voor de volgende dag, met ondersteuning van BiedOptimaal. Op basis van energiebehoefte, dagprijzen en weersvoorspellingen wordt een optimale bieding voor een klant bepaald.”  

  •  11.00-17.00 uur

“Gedurende de dag houd ik de intradaymarkt in de gaten, en kijk ik of het interessant is om de ingenomen energiepositie van bedrijven bij te stellen en extra elektriciteit te kopen of te verkopen. Bijvoorbeeld wanneer de weersomstandigheden anders uitpakken dan gedacht, of er onverhoopt een kolencentrale uitvalt en de elektriciteitsprijzen omhoog gaan. In dit laatste geval check ik bijvoorbeeld of er nog WKK-capaciteit beschikbaar is, om extra stroom te kunnen terugleveren. Ook houd ik in de gaten of de situatie op de onbalansmarkt aanleiding geeft om bij te sturen.” 

  •  17.00-18.00 uur

“Aan het einde van de middag check ik of de buffer van de tuinder niet te vol dreigt te raken. De uitdaging is om gedurende de dag voldoende marge te houden om aan de CO2– en lichtvraag te voldoen, maar er tegelijkertijd voor te zorgen dat de buffer niet  te vol raakt. Zie ik dit laatste gedurende de dag al aankomen, dan kies ik er bijvoorbeeld voor om de WKK in deellast te laten draaien. Ook hierbij zijn de wensen van de tuinder leidend: we spreken vooraf met hem door wat hij wil qua CO2-voorziening en buffermanagement en hoe ik ingrijp als dit door omstandigheden niet mogelijk blijkt.” 

  •  22.00-23.00 uur

“Ik check of de klant voldoende buffervulling heeft om de nacht door te komen. Afhankelijk hiervan bepaal ik of de WKK al dan niet langer moet doordraaien, of ’s ochtends misschien eerder aan moet. We willen voorkomen dat de ketel moet gaan draaien.” 

 

Wilt u ook volledig ontzorgt worden van uw energiezaken door één van onze EnergieOperators? Kijk dan wat Energiebeheer voor u kan betekenen: https://bit.ly/2IobaMw

© Bron: KAS Magazine | www.kasmagazine.nl

MARKTVISIE | Record aantal aaneengesloten dagen met negatieve EPEX spot uurprijzen

Record EPEX spot uurprijzen

MARKTVISIE | Hoger prijspeil lokt LNG-schepen naar Europa(pa)

windmolens-afrr-regelvermogen

ARTIKEL | Congestie stelt tuinbouw voor nieuwe uitdagingen, maar biedt ook kansen

Foto Congestie Artikel KAS Web

MARKTVISIE | Verviervoudiging negatieve uurprijzen in april

Termijnprijzen