ARTIKEL | De thuiswerkdag van…Peter van den Berg

Stel jezelf even voor: wie is Peter van den Berg?

“Ik ben 51 jaar en woon in ’s-Gravenzande, samen met mijn vrouw Bastianne en onze tweejarige dochter Isabel. Ik hou van tuinieren en trek er bij mooi weer graag op uit met de fiets. Gelukkig zijn deze dingen ook in de coronatijd nog steeds mogelijk.”

Wat doe je precies bij AgroEnergy?

“Als Directeur Energielevering houd ik me met veel verschillende dingen bezig: het organiseren van alle zaken rondom energiecontracten, het versturen en monitoren van facturen en ervoor zorgen dat de handel op de diverse energiemarkten goed loopt. Als klanten een order plaatsen, en gas en/of elektriciteit willen in- of verkopen, moet dit wel georganiseerd worden. Volgens bepaalde randvoorwaarden en kwaliteitsnormen, daarnaast moet je goed naar het risicomanagement kijken. We kijken steeds hoe we de inkoop en levering van energie naar de toekomst toe nóg slimmer kunnen aanpakken.

Sinds kort ben ik behoorlijk bezig met de ICT binnen ons bedrijf, Hierbij houden we continu onze doelgroep in het oog; wat verandert er in hun wensen en behoeften? Tot slot vervul ik een lobbyfunctie vanuit AgroEnergy. Met name dit laatste slokte de afgelopen periode veel tijd op.”

Hoe is het om vanuit huis te werken? Hoe ziet je thuiswerkplek eruit?

“Dat was in het begin wel even wennen; voorheen werkte ik vrijwel nooit thuis. Sterker nog: ik had zelfs geen thuiswerkplek. Die hebben we aan het begin van de coronacrisis in allerijl ingericht. Op de bovenverdieping stond nog een grote kamer leeg, die we hebben omgetoverd tot een werkplek: met een oude eettafel, een computerscherm, et cetera. Het was even improviseren, maar ik kan hier prima werken. En omdat Bastianne niet buitenshuis werkt en voor Isabel zorgt, kan ik ook nu volledig focussen op mijn werk. Isabel loopt wel af en toe binnen – voor haar is het één groot feest dat papa thuiswerkt -, maar daar blijft het ook bij. Ik begin, net zoals eerst, tussen acht en half negen ’s ochtends en werk dan door tot een uur of zes. In die zin is er niet veel veranderd, maar desondanks kan ik niet wachten tot ik weer terug kan naar kantoor en weer vaker klanten kan bezoeken.”

De inhoud van je werk is door de coronacrisis ook enigszins veranderd?

“Ja, ik heb de afgelopen periode veelvuldig overleg gevoerd met banken, overheden, Glastuinbouw Nederland, ons moederbedrijf Eneco, et cetera. De coronacrisis heeft immers grote impact op de bedrijfsvoering van onze klanten. Voor de toekomst van AgroEnergy is het logischerwijs belangrijk dat facturen betaald blíjven worden. Tegelijkertijd hebben we begrip voor de positie waarin tuinders verkeren. In deze situatie hebben we er niets aan om de duimschroeven aan te draaien en klanten te dwingen om à la minute hun energierekening te voldoen. We vinden het belangrijk om perspectiefvolle bedrijven door de crisis te helpen en proberen daar waar nodig met iedere klant goede afspraken te maken, die voor iedereen werkbaar zijn. Gelukkig werken en denken partijen wat dit betreft heel goed mee; ook banken.”

Hoe zorg je ervoor dat het bedrijf in deze periode ‘up and running’ blijft en je collega’s goed kunt aansturen?

“We hebben twee tot drie keer per week een online overleg met de directeuren en leidinggevenden van AgroEnergy. Dit is een team van zes mensen, die samen de inhoudelijke koers van het bedrijf bepalen en de medewerkers aansturen. In deze call bespreken we wat er speelt en waar iedereen mee bezig is. Daarnaast stuur ik momenteel een team aan van dertien mensen op de ICT-afdeling. Wekelijks plan ik een telefonisch overleg met een afvaardiging van deze afdeling, om de lopende zaken door te spreken. Daarnaast bel ik af en toe wat medewerkers, om te vragen wat er speelt en wat hen bezighoudt. Want hoewel ik op kantoor altijd veel in overleg was, pikte je in de wandelgangen en aan het bureaublok toch een heleboel op. Om die signalen niet te missen, zoek ik nu vaker bewust het contact op met onze mensen.”

Wat zijn op dit moment de grootste uitdagingen voor klanten en de tuinbouwsector als geheel?

 “De afgelopen periode lag de focus vooral op het draaiend houden van de bedrijven. Dat lijkt onze klanten over het algemeen goed gelukt. Het grootste vraagstuk, dat met name in de sierteelt speelt, is hoe de markt zich weer opbouwt. In het begin was er sprake van een heus bloedbad, nu zie je dat steeds meer Europese landen weer opengaan. Dus er is een positieve trend zichtbaar. Maar ik ben ervan overtuigd dat er door corona structureel dingen veranderen. Mensen zullen zich in de toekomst minder makkelijk verplaatsen tussen continenten en er zullen minder grote bijeenkomsten plaatsvinden. Dat heeft hoe dan ook effecten op de glastuinbouw, zowel positief als negatief. Bijvoorbeeld omdat het transport van bloemen per vliegtuig duurder wordt; voorheen gingen sierteeltproducten vaak mee met passagiersvluchten. Ook afzetmarkten zullen veranderen. Telers moeten proberen inzichtelijk te krijgen wat de veranderende wereld gaat betekenen voor hun product en afzet. En hoe zij hier al dan niet op kunnen inspelen. Sommige bedrijven zullen het heel moeilijk krijgen, terwijl anderen ongetwijfeld gaan profiteren van de nieuwe werkelijkheid.”

Wat wil je klanten meegeven?

“Blijf gezond en blijf nadenken. Kijk goed waar kansen en bedreigingen liggen, en laat je niet gek maken. Probeer vooral zo realistisch mogelijk naar de situatie te kijken.

 

Tekst: Ank van Lier

MARKTVISIE | Gasmarkt blijft gespannen reageren op ongeplande verstoringen

Gasmarkt

AgroEnergy keert weer onbalanspoolvoordeel uit aan klanten

Onbalanspoolvoordeel

EVEN VOORSTELLEN | Eveline Smit, Senior Account Support

Eveline Smit | Even voorstellen

ARTIKEL | Handelen in elektriciteit: meer opties én meer maatwerk

Handelen