AgroEnergy keert weer onbalanspoolvoordeel uit aan klanten

AgroEnergy keert over het jaar 2023 ruim 3 miljoen euro uit aan onbalanspoolvoordeel. Vorig jaar keerde AgroEnergy ook ruim 3 miljoen euro aan onbalanspoolvoordeel uit aan klanten met een TradePower contract. Dit jaar hebben we dus een vergelijkbaar resultaat

Klanten met een TradePower contract dragen bij aan onbalanspooling en profiteren gezamenlijk van dit onbalansresultaat. De voordelen die we als groep behalen worden vervolgens naar rato uitgekeerd aan onze klanten.

Het ontstaan van onbalans

Onbalans is het verschil tussen de ingenomen positie en de gerealiseerde afname/productie van elektriciteit per klokkwartier. Tekorten en overschotten die ontstaan door deze onbalans moeten opgevangen worden en hier staat een prijs tegenover: de onbalansprijs. De onbalansprijs voor afname en productie kan in één kwartier verschillen. Deze onbalansprijzen worden door Tennet (landelijk netbeheerder) ingesteld, afhankelijk van de situatie op het net.

Voordeel uit onbalans

Door met alle TradePower klanten een cluster te vormen, maken we met elkaar gebruik van de momenten dat er onbalansprijsverschillen zijn tussen elektriciteit invoeden en afnemen. In een grote groep is er meer ongelijktijdigheid waardoor er meer financieel voordeel behaald wordt. Het resultaat wordt jaarlijks verdeeld onder de klanten die aan dit resultaat hebben bijgedragen.

MARKTVISIE | Gasmarkt blijft gespannen reageren op ongeplande verstoringen

Gasmarkt

EVEN VOORSTELLEN | Eveline Smit, Senior Account Support

Eveline Smit | Even voorstellen

ARTIKEL | Handelen in elektriciteit: meer opties én meer maatwerk

Handelen

MARKTVISIE | Onzekerheid drijft gasprijzen omhoog

Onzekerheid gasmarkt