NIEUWS | AgroEnergy keert fors meer onbalanspool-voordeel uit

AgroEnergy keert over het jaar 2021 bijna 2 miljoen euro uit aan onbalanspoolvoordeel. Klanten met een TradePower contract profiteren gezamenlijk van dit onbalansresultaat.

Bij AgroEnergy werken we met groepsvoordelen: onbalanspoolvoordeel en debiteurenuitkering. Simpel gezegd, de voordelen die we als groep behalen keren we naar rato uit aan de klant. Hierin zijn we uniek en dit blijven we ook doen” zegt Danielle Smout, Hoofd Energielevering bij AgroEnergy.

Vorig jaar keerde AgroEnergy ruim 800.000 euro aan onbalanspoolvoordeel aan klanten met een TradePower contract. Dat is nu fors meer.

Meer tweezijdig geregeld
Dat het onbalanspoolvoordeel nu hoger uitvalt komt enerzijds doordat er in 2021 vanaf het laatste kwartaal in meer kwartieren tweezijdig geregeld is door Tennet. Anderzijds komt het ook door prijsverschillen tussen de invoedings- en afnameprijs. Deze werden steeds hoger door de sterk gestegen prijzen in deze periode. Ook in de maanden januari t/m mei 2022 is in veel kwartieren tweezijdig geregeld is door Tennet en zijn de prijsverschillen tussen de invoedings- en afnameprijs hoog. De verwachting is daarom dat het onbalanspoolvoordeel over 2022 om die reden nog hoger zal zijn dan over 2021.

Groepsvoordeel: Onbalansresultaat
Alle klanten met een TradePower contract dragen bij aan onbalanspooling en profiteren gezamenlijk van het AgroEnergy onbalansresultaat.

Het onstaan van onbalans
Onbalans is het verschil tussen de ingenomen positie en de gerealiseerde afname/productie van elektriciteit per klokkwartier. Tekorten en overschotten die ontstaan door deze onbalans moeten opgevangen worden en hier staat een prijs tegenover: de onbalansprijs. De onbalansprijs voor afname en productie kan in één kwartier verschillen. Deze onbalansprijzen worden door Tennet (landelijk netbeheerder) ingesteld, afhankelijk van de situatie op het net.

Voordeel uit onbalans
Door met alle TradePower klanten een cluster te vormen, maken we met elkaar gebruik van de momenten dat er onbalansprijsverschillen zijn tussen elektriciteit invoeden en afnemen. In een grote groep is er meer ongelijktijdigheid waardoor er meer financieel voordeel behaald wordt. Het resultaat wordt jaarlijks verdeeld onder de klanten die aan dit resultaat hebben bijgedragen.

 

MARKTVISIE | Cocktail aan prijsopdrijvende factoren deze week

Cocktail prijsopdrijvende factoren | marktvisie

ARTIKEL | Congestie stelt tuinbouw voor nieuwe uitdagingen, maar biedt ook kansen

Foto Congestie Artikel KAS Web

MARKTVISIE | Onzekerheid door naderend Noors onderhoud

Onzekerheid | marktvisie

MARKTVISIE | Gaswinter voorbij, gasprijzen dalen

Zonnepanelen