SOLIDE PARTNER

Persoonlijke service

Met onze gespecialiseerde energiekennis, assisteren we tuinders dagelijks met het behalen van optimale resultaten in energiehandel. Onze EnergieSpecialisten en accountmanagers begeleiden ondernemers in de glastuinbouw naar de meest optimale energiestrategie.

Accountmanagement

Omdat in de energiewereld de marktontwikkelingen zich in rap tempo opvolgen is het van groot belang dat we als bedrijf goed geïnformeerd zijn over de actuele energiethema’s op zowel landelijk- als regionaal niveau. Het team accountmanagement weet wat er in de markt speelt en welke trends en ontwikkelingen er plaatsvinden, denk hierbij aan lokale initiatieven voor warmtebronnen geothermie, biomassaverbranding of restwarmte. Ook als glastuinbouwondernemer zijn toekomstwensen en eisen aan verandering onderhevig, zoals noodzakelijke verduurzaming, schaalvergroting en/of (regionale) gebiedsclustering ten gevolge van alternatieve energiebronnen. Het team accountmanagement vertaalt wensen en eisen naar technische mogelijkheden met de juiste ondersteuning. Maatwerk dat aansluit op bedrijfsvoering en toekomstvisie is ons streven.

 

Accountmanagers AgroEnergy energiepartner in de glastuinbouw

EnergieSpecialisten

Onze EnergieSpecialisten zijn gespecialiseerd in energiemanagement, stuurboxen, WKK’s en warmtebuffers. Daarnaast begeleiden zij tuinders met de inzet van BiedOptimaal en energiestrategieën op lange termijn. Elke EnergieSpecialist voegt kennis en ervaring toe aan het team: de één is een ervaren tuinder, de ander een toonaangevende energie-analist. Als een team wisselen zij kennis over de markt, de laatste trends en resultaat uit gebruik van instrumenten met elkaar uit. Zo profiteert elke eindklant van alle beschikbare kennis en ervaring.

 

EnergieSpecialisten AgroEnergy energiepartner in de glastuinbouw

Energiemanagement

Bewegingen op de gas- en elektra energiemarkten maken het voor een tuinder complex om een optimale strategie te kiezen voor de korte- en lange termijn. De EnergieSpecialist bepaalt samen met de klant een strategie op korte- en lange termijn en helpt zo energiekosten te verlagen met beheersbare risico’s.

Maximaal rendement uit een WKK behalen, kost tijd en aandacht. Onze EnergieSpecialist helpt organisaties bij een optimale inzet, waarbij de mogelijkheden van de energiemarkten TTF, OTC, APX en onbalans maximaal worden benut. Afgestemd op de warmte, CO2 en lichtbehoefte in de kas. Met uitgebreide tooling, zoals BiedOptimaal en EnergieMonitor, bewaakt de EnergieSpecialist de dagelijkse gang van zaken, zodat de klant zich volledig op zijn teelt kan richten.

EnergieMonitor

EnergieMonitor is een product dat door EnergieSpecialisten wordt gebruikt. Energiemonitor brengt het verbruik en de gerealiseerde kosten van de afgelopen jaren in beeld. De gegevens worden berekend in kengetallen per m². Je krijgt in één oogopslag in beeld hoe het verbruik en de kosten zich per maand of per jaar ontwikkelen. Dat geeft je inzicht in de kosten voor de verschillende deelmarkten, zoals de termijnmarkt en daghandel of onbalansmarkt.

Op basis van actuele marktprijzen berekent EnergieMonitor de commodity kosten en –opbrengsten voor de toekomstige jaren. Je verbruiksprofiel wordt afgeleid op basis van de afgelopen jaren, of op basis van bedrijfsomstandigheden. De totale begroting van jouw energiekosten helpt u bij het inschatten van risico’s en het benutten van kansen.

Wil je meer weten over EnergieMonitor? Neem contact op met jouw EnergieSpecialist.

Jouw EnergieSpecialisten

Meer informatie

Wil je meer weten?

Laat jouw vraag en gegevens achter, dan nemen wij contact met je op.

Of neem direct contact op via:

088 - 895 45 45