Veelgestelde vragen

Certificaten van Oorsprong

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over Certificaten van Oorsprong en hoe u hiermee geld kunt verdienen.

Antwoorden

Wat is een Certificaat van Oorsprong?
Een Certificaat van Oorsprong (CvO) is een bewijs voor uit welke bron de elektriciteit afkomstig is.
^ terug naar boven

Wat is het verschil tussen een Disclosure Certificaat en een Certificaat van Oorsprong?
Een Disclosure Certificaat bestaat tot 1 juli 2019, daarna worden het Certificaten van Oorsprong. Voor de Nederlandse markt hebben DC’s geen waarde. Om die reden worden de DC’s alleen aan het buitenland verkocht. Vanaf 1 juli 2019 aangemaakte certificaten worden automatisch aangemerkt als CvO’s.
^ terug naar boven

Zijn CvO’s verplicht?
Voor leveranciers wordt het afgeven van CvO’s per 1 januari 2020 verplicht. U kunt uw CvO’s verkopen om extra inkomsten te generen. Het certificeren van de door uw WKK-geleverde elektriciteit is niet verplicht.
^ terug naar boven

Hoe profiteert u van CvO’s?
Certificeer uw teruggeleverde elektriciteit via AgroEnergy. CertiQ geeft de certificaten uit als bewijs voor uw elektriciteitsproductie. Deze certificaten verkopen wij direct voor u. Certificeren via AgroEnergy is voordelig voor; u heeft geen tussenrekening nodig, waardoor extra administratiekosten worden uitgespaard. Bovendien scheelt het u een hoop tijd en moeite.
^ terug naar boven

Wat is het verschil tussen Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong?
Garanties van Oorsprong (GvO’s) gelden uitsluitend voor stroom die opgewekt is uit duurzame bronnen. Certificaten van Oorsprong (CvO’s) daarentegen gelden voor stroom opgewekt met fossiele brandstoffen.
^ terug naar boven

Wat sluit ik af met AgroEnergy?
Het contract is voor minimaal 1 jaar. Wij handelen de verkoop van uw CvO’s af en factureren u de opbrengst. Bij afname van elektriciteit hoeft u niets te doen. Wij zijn als leverancier vanaf 1-1-2020 verplicht de CvO’s dekkend voor uw elektriciteitsafname in te kopen.
^ terug naar boven

Wat is de rol van CertiQ?
CertiQ is door de overheid aangewezen om energie te certificeren die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind, biomassa en energie die is opgewekt uit fossiele bronnen. Certificaten die worden uitgegeven door CertiQ zijn verhandelbaar binnen Europa. Meer informatie vindt u op de website van CertiQ.
^ terug naar boven

Wanneer kan ik starten met het verkopen van de CvO’s voor mijn teruggeleverde elektriciteit?
U kunt iedere maand instappen. Certificaten worden vanaf dat moment verkocht. Het gaat om het totale volume voor teruggeleverde elektriciteit.
^ terug naar boven

Kan ik mijn Certicaten al verkopen via AgroEnergy?
Ja, dat kan. Voorwaarde hierbij is wel dat u dan een contract tot en met 31-12-2020 voor de verkoop van de certificaten met ons afsluit.
^ terug naar boven

Kan ik ook met terugwerkende kracht CvO’s verkopen?
Nee, AgroEnergy verkoopt voor u de certificaten die worden afgegeven vanaf het moment van instappen.
^ terug naar boven

Wat is de looptijd van het contract voor de verkoop van CvO’s op teruggeleverde elektriciteit?
De contractduur is minimaal 1 jaar en kan voor meerdere jaren worden afgesloten.
^ terug naar boven

Moet ik al klant zijn van AgroEnergy om mijn CvO’s via AgroEnergy te verkopen?
Ook als u nog geen klant van ons bent, kunnen wij dit voor u regelen.
^ terug naar boven

Wanneer en hoe vindt de uitbetaling plaats van de door mij verkochte certificaten?
De uitbetaling vindt een keer per jaar plaatst na afloop van het leveringsjaar.
^ terug naar boven

Per wanneer kan ik CvO’s verkopen om extra inkomsten te genereren?
Per 1 juli 2019. Ook met terugwerkende kracht.
^ terug naar boven

Moet er een boekhouding voor bijgehouden worden of niet?
Nee, dat doet CertiQ in samenwerking met AgroEnergy voor u. U kunt wel in MyCertiQ uw eigen productie inzien.
^ terug naar boven

Kan ik zelf de prijzen hiervan volgen op internet?
Nee, het zijn marktprijzen die maandelijks worden bepaald. AgroEnergy draagt er wel zorg voor dit zo transparant mogelijk voor u te maken. Op het Informatiecentrum vindt u de maandprijzen: log in op EnergyManager > meestgestelde vragen > financieel> tarieven > waar vind ik mijn tarieven?
^ terug naar boven

Worden de certificaten afgegeven op de bruto productiemeter?
Nee, de netto-invoeding wordt gecertificeerd.
Als invoeding en afname op dezelfde aansluiting zitten komt alleen productie minus eigen gebruik voor certificering in aanmelding.
^ terug naar boven

Hoe berekent AgroEnergy de prijs die ik voor geleverde CvO’s krijg?
We verkopen iedere maand de hoeveelheid CvO’s die CertiQ namens onze klanten in die maand op onze rekening bijschrijft. De verkoop gebeurt tegen de prijs die de handelsvloer van Eneco die maand kan maken op de markt. Deze prijzen kunt u vinden op EnergyManager. AgroEnergy rekent na afloop van het jaar af met de klanten die CvO’s aan ons geleverd hebben. De klantprijs is de volumegewogen gemiddelde prijs over de 12 maanden van dat jaar. We wegen de maandprijs tegen het volume dat CertiQ namens alle klanten samen heeft bijgeschreven. De prijs is over een jaar dus voor alle klanten hetzelfde. We doen dit zo om de administratie eenvoudig en transparant te houden. Op het Informatiecentrum vindt u de maandprijzen: log in op EnergyManager > meestgestelde vragen > financieel> tarieven > waar vind ik mijn tarieven?
^ terug naar boven

Wat is de marktprijs voor CvO’s en wat is de verwachting?
De (maandelijkse) marktprijs voor CvO’s kunt u vinden op de EnergyManager. De prijzen worden hier iedere maand gepubliceerd.
Goed om te weten voor u: Mocht de gemiddelde marktprijs zo laag worden dat de administratiefee en opstartkosten hoger zijn, dan zijn deze kosten voor AgroEnergy.
^ terug naar boven