Kwekerij Bernhard maakt forse verduurzamingsslag

Kwekerij Bernhard in Luttelgeest zet volop in op verduurzaming: de ondernemers investeerden onlangs in een opvang- en bufferbassin, dat is uitgerust met bijna 45.000 zonnepanelen. Een deel van de opgewekte zonnestroom wordt teruggeleverd aan het net. Om voor het terugleveren van zonne-energie zekerheid te creëren en financiële risico’s te beperken, werken Bram en Simon Bernhard op dit vlak samen met AgroEnergy.

Energiemanagement is een belangrijk thema bij Kwekerij Bernhard in Luttelgeest. Om diverse redenen. In de eerste plaats omvat het bedrijf, dat wordt gerund door de broers Bram en Simon Bernhard, maar liefst drie locaties. “Van oudsher teelden we rozen, maar vanwege de toenemende concurrentie uit Afrika begonnen we enkele jaren geleden ook met de teelt van phalaenopsis en terras- en balkonplanten”vertelt Bram Bernhard. “Onze rozenlocatie omvat 7,5 hectare, de kas met phalaenopsis telt zes hectare en de locatie met terras- en balkonplanten elf hectare. De rozen worden geteeld onder assimilatiebelichting. De warmte die we hier over hebben, benutten we in de andere teelten.”

De ondernemers beschikken over vier WKK’s met in totaal 10 MW aan opgesteld vermogen. De opgewekte stroom zetten ze in om de belichting te laten draaien, en leveren ze deels terug aan het net. “Wat we in de wintermaanden inkopen aan elektriciteit proberen we ’s zomers terug te leveren”, vertelt Bernhard. “We zijn actief op diverse elektriciteitsmarkten: de OTC-, de APX- en de onbalansmarkt en de markt voor noodvermogen.”

Bram Bernhard is binnen het bedrijf verantwoordelijk voor de in- en verkoop van elektriciteit en de inkoop van gas. Hij wordt hierbij ondersteund door energiespecialist Robert Meijer van AgroEnergy. “Ik spar met Robert, en hij helpt me om de juiste keuzes te maken op het juiste moment. Dat voelt goed en geeft extra zekerheid. Met energiemanagement is immers veel geld gemoeid; op dat vlak willen we niets laten liggen. Daarnaast kopen we al onze energie in via de portal van AgroEnergy; dat werkt uitermate prettig.”

Zonne-energie terugleveren Kwekerij Bernhard
Foto van Kwekerij Bernhard

Waterbassins met zonnepanelen

Kwekerij Bernhard hecht veel waarde aan duurzaam werken, en neemt de opdracht om fossielvrij te gaan telen uiterst serieus. “Verduurzamen, en het verlagen van je CO2-footprint, is een belangrijke USP voor je product. We zetten hier ook actief op in met onze marketing”, zegt Bernhard.

De ondernemers zetten op diverse manieren stappen richting een duurzamere energievoorziening. Zo werd begin augustus een nieuw opvang- en bufferbassin van in totaal 11,5 hectare in gebruik genomen. Dit is uitgerust met 45.000 zonnepanelen. “Voorheen hadden we onvoldoende mogelijkheden om water op te vangen. Dat hebben we nu getackeld; met het nieuwe bassin kunnen we jaarlijks 100.000 kuub regenwater opvangen. In het opvangbassin van tien hectare staan zonnepanelen, op een hoogte van een halve meter boven de grond, en het bufferbassin is voorzien van drijvende panelen. Op die manier boeken we niet alleen winst als het gaat om wateropvang, maar maken we ook een flinke duurzaamheidsslag.”

Met de panelen kunnen de ondernemers op jaarbasis 15 miljoen kWh aan elektriciteit opwekken, waardoor de WKK’s deels overbodig worden. Naast de inzet op het eigen bedrijf, zal een deel van de zonnestroom geleverd gaan worden aan het geothermieproject van Aardwarmte Combinatie Luttelgeest. Kwekerij Bernhard is één van de vier bedrijven die participeren in dit project, dat begin 2021 operationeel moet zijn. “Daarnaast leveren we circa vijftig procent van de elektriciteit die de zonnepanelen opwekken terug aan het net.”

De indrukwekkende opzet met zonnepanelen kun je ook bekijken via de mooie dronebeelden die Kwekerij Bernhard heeft gemaakt.

Risico’s afdekken bij terugleveren zonne-energie

Voor het terugleveren van de zonne-energie aan het net maakt Bernhard gebruik van SDE+ Power. Dit product van AgroEnergy helpt telers bij het afdekken van de risico’s die spelen bij het terugleveren van zonne-energie. “Ondernemers ontvangen SDE-subsidie op hun zonneproject. Gedurende vijftien jaar krijgen ze een vergoeding voor iedere kWh aan elektriciteit die ze opwekken”, legt energiespecialist Robert Meijer van AgroEnergy uit. “Deze SDE vult de marktprijs aan tot een bepaald niveau. De overheid bepaalt echter de hoogte van de marktprijs, op basis van de gemiddelde APX-prijs in het afgelopen jaar inclusief een correctiefactor. De uitdaging voor de ondernemer is dus om deze marktprijs ook daadwerkelijk te realiseren. Lukt dat niet, dan haalt hij niet het optimale rendement uit zijn installatie en loopt de terugverdientijd op. Het behalen van de gewenste marktprijs is echter geen eenvoudige opgave.”

Dit risico dekt AgroEnergy af met SDE+ Power. “Met dit product, dat is bedoeld voor zonneprojecten vanaf anderhalve hectare, garanderen wij dat de teler te allen tijde de beoogde marktprijs haalt – en zelfs nog iets meer. Op basis van informatie over het aantal panelen, de hellingshoek, de zonrichting, et cetera doen we de juiste biedingen in de markt. Op deze manier bieden we ondernemers dus een stukje zekerheid.”

Rust en comfort

Bram Bernhard onderstreept dit: het feit dat AgroEnergy een bepaalde elektriciteitsprijs garandeert, biedt hem ‘rust en comfort’. “We hebben een afspraak gemaakt over het jaarvolume dat we verwachten te gaan leveren, verder regelt AgroEnergy alles. Dat ik zelf niet hoef te kijken op welke manier ik de zonne-energie het beste kan terugleveren aan het net en ik geen risico loop, is me veel waard. Zeker omdat de zon nogal onvoorspelbaar is, en je deze niet – zoals bij een WKK- aan- of uit kunt zetten. Ik weet waar ik financieel gezien aan toe ben en dat is uitermate prettig. Vooral ook omdat de marges op zonnestroom klein zijn.”

Of het aantal zonnepanelen op het bedrijf naar de toekomst toe wordt uitgebreid, daarover durft Bernhard op dit moment niets te zeggen. “De SDE-vergoeding daalt harder dan de installatiekosten. Dit maakt investeren in zonnepanelen helaas minder interessant.”

Nieuwsgierig naar meer klantverhalen?